2019-10-02, ostatnia aktualizacja 2019-10-02 06:00

"E" czy "e"?

Fot. Steinhof

Fot. Steinhof

Czym różnią się oznaczenia homologacyjne „e” i „E” haków holowniczych i jakie ma to znaczenie podczas badania technicznego?

Hak holowniczy, aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, musi przejść szereg specjalistycznych testów. Podstawowym testem jest badanie wytrzymałości zmęczeniowej. Wszyscy producenci haków w krajach Unii Europejskiej wykonują te same testy według jednolitych procedur. Wynik pozytywny oznacza otrzymanie przez dany produkt homologacji.

Pierwszym znakiem kodu homologacyjnego jest litera „e” lub „E”. „e” oznacza homologację wydaną na podstawie Dyrektywy Unijnej, natomiast „E” – wydaną wg Regulaminu EKG ONZ. Homologacje „e” i „E” są równoważne, natomiast „znaki bezpieczeństwa B” już nie są aktualne. Oznaczenie homologacji składa się z litery „e” oraz cyfr oznaczających kraj, w którym została ona wydana np.: „e1” – Niemcy, „e4” – Holandia, „e20” – Polska.

Przykładowe oznaczenie homologacji wg Regulaminu 55 wygląda następująco:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

E – wydana wg Regulaminu EKG ONZ,

4 – wydana w Holandii,

55R – Regulamin 55,

01 – seria poprawek do Regulaminu,

2439 – numer przyznany konkretnemu typowi haka.

Poniżej przykładowe oznaczenie homologacji wg Dyrektywy 94/20:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

e – wydana wg Dyrektywy 94/20,

20 – wydana w Polsce,

00 – wersja Dyrektywy,

1575 – numer przyznany konkretnemu typowi haka.

W Polsce aktualnym dokumentem regulującym warunki, jakie musi spełniać hak holowniczy, jest Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. Jest w nim odwołanie do Regulaminu nr 55 EKG ONZ. Aktualnie jednostki homologacyjne wydają świadectwa homologacji – oznaczone dużą literą „E” według tego Regulaminu.

Problem może pojawić się w momencie, gdy na badanie techniczne przyjedzie pojazd z hakiem spełniającym homologację określoną w Dyrektywie 94/20 WE (małe „e”), która przestała obowiązywać w 2014 roku. Jeżeli diagnosta nie zapoznał się z Rozporządzeniem uzupełniającym z 2015 roku, może zakwestionować legalność takiego haka w przeświadczeniu, że nie ma on prawidłowego oznaczenia homologacyjnego. Tymczasem Rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2015 roku jednoznacznie wyjaśnia, że Dyrektywa 94/20 WE jest zgodna z Regulaminem nr 55.

Chociaż dociera do nas coraz mniej sygnałów o takich przypadkach, wciąż są one możliwe, jeśli diagności nie przechodzą regularnych szkoleń.

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, warto przed badaniem technicznym zapytać diagnostę, czy dana stacja kontroli pojazdów honoruje homologacje haków oznaczonych małą literą, np. „e20”. Jeśli nie, należy pokazać wspomniane dokumenty. W przypadku dalszej odmowy najlepiej będzie poszukać innej stacji kontroli pojazdów.

W firmie Steinhof wszystkie nowe haki holownicze homologowane są zgodnie z Regulaminem nr 55 EKG ONZ. Warto jednak pamiętać, że w przypadku produktów starszych, regulowanych po prostu innym dokumentem, nie ma problemu ze spełnieniem warunków technicznych przewidzianych w aktualnych przepisach. Cała potrzebna dokumentacja dostępna jest w Internecie.Monika Majchrowicz
Dyrektor ds. rozwoju Steinhof 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane