Encyklopedia Autonaprawy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z

Ciśnienie oleju (ang. oil pressure)

C. wytwarzane przez pompę olejową w celu zapewnienia właściwego smarowania wału korbowego, tłoków, mechanizmu rozrządu itp. Podczas biegu jałowego silnika minimalna wartość c.o. powinna wynosić 1-1,5 bara, natomiast w czasie pracy silnika pod obciążeniem wartość ta powinna kształtować się w granicach 3-5 barów. Do kontrolowania c.o. służy » ICP (injection cotrol pressure sensor - czujnik ciśnienia oleju). Najczęściej zbyt niskie c.o. sygnalizowane jest w samochodach zaświeceniem się lampki kontrolnej.

Ciśnienie olejuWasi dostawcy

Polecane