strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Układy zasilania gazem propan-butan
TytułUkłady zasilania gazem propan-butan
Dział Budowa i obsługa zespołów, Budowa i obsługa zespołów
Autor Adam Majerczyk, Sławomir Taubert
ISBN83-206-1525-9, 978-8
Cena 47 PLN
Wydanie2
FormatB5
Oprawamiękka
Liczba stron 264
OpisKsiążka stanowi kompendium praktycznej wiedzy o zasilaniu silników spalinowych mieszaniną gazów płynnych propan-butan. Przedstawiono kolejne generacje stosowanych układów zasilania paliwem LPG, na przykładach konkretnych instalacji dostępnych na rynku.
Opisano kryteria doboru, zasady montażu, eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania tych układów zasilania oraz przytoczono obowiązujące przepisy i wymagania dotyczące układów zasilania gazem płynnym.
Książka zainteresuje pracowników warsztatów montujących w samochodach układy zasilania gazem, użytkowników tych samochodów oraz wszystkich, którzy chcieliby zamontować taki układ zasilania w swoim samochodzie.
Spis treści


  Od Autorów
 1. Wiadomości wstępne
 2. Paliwa gazowe
 3. Mieszalnikowe układy zasilania LPG
   3.1. Układy zasilania LPG I generacji

    3.1.1. Układ dolotowy silnika
    3.1.2. Zasada działania układów mieszalnikowych
    3.1.3. Elementy układu zasilania LPG I generacji
    3.1.4. Regulacja układów zasilania LPG I generacji

   3.2. Układy zasilania LPG II generacji

    3.2.1. Zasada działania układów zasilania LPG II generacji
    3.2.2. Instalacja elektryczna układów zasilania LPG II generacji
    3.2.3. Sonda lambda
    3.2.4. Sterownik składu mieszanki układu zasilania LPG II generacji
    3.2.5. Regulacja układu zasilania LPG II generacji
    3.2.6. System diagnostyki pokładowej (OBD)
 4. Wtryskowe układy zasilania LPG
   4.1. Układy zasilania LPG III generacji

                  4.1.1. Reduktory układów zasilania LPG III
                  generacji
                  4.1.2. IGS – instalacja wtrysku fazy gazowej firmy 
                  Landi Renzo
                  4.1.3. EGI – instalacja wtrysku fazy gazowej firmy
                  Koltec
                  4.1.4. Cechy układów III generacji
4.2. Układy zasilania LPG IV generacji

        4.2.1. Budowa układów zasilania LPG IV generacj
        4.2.2. Instalacja wtrysku fazy gazowej firmy Prins
        4.2.3. Instalacja wtrysku fazy gazowej firmy
        Koltec
        4.2.4. Sterownik Diego firmy KME
        4.2.5. Instalacja wtrysku fazy ciekłej firmy Vialle
        4.2.6. Wtrysk fazy ciekłej czy gazowej?
     5. Elementy układów zasilania LPG
         5.1. Zbiornik LPG
5.1.1. Wielkość zbiornika
5.1.2. Jaki wariant zabudowy wybrać?
5.1.3. Zbiornik paliwa w samochodzie czy na zewnątrz?
5.1.4. Mocowania zbiornika paliwa gazowego
5.1.5. Badania zbiorników

  5.2. Armatura zbiornika LPG

    5.2.1. Zawór ograniczający stopień napełnienia zbiornika
    5.2.2. Zawór ograniczający wypływ ze zbiornika
    5.2.3. Zawory odcinające
    5.2.4. Wskaźnik poziomu paliwa
    5.2.5. Zawory zwrotne
    5.2.6. Elektromagnetyczny zawór odcinający
    5.2.7. Bezpiecznik termiczny i nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

  5.3. Zawór tankowania

      6.  Eksploatacja samochodu zasilanego paliwem LPG
 6.1. Tankowanie paliwa LPG

    6.1.1. Zasady bezpiecznego tankowania
    6.1.2. Co robić, gdy nie zadziała zawór ograniczający napełnienie?

  6.2. Uruchamianie silnika przy zasilaniu LPG

  6.3. Przełączanie zasilania (paliw)

    6.3.1. Silniki gaźnikowe wyposażone w przeponową pompę benzyny
    6.3.2. Samochody wyposażone w elektryczną pompę benzyny

  6.4. Zużycie paliwa

    6.4.1. Zużycie benzyny po zamontowaniu instalacji LPG
    6.4.2. Zużycie LPG w stosunku do zużycia benzyny

  6.5. Moc silnika

    6.5.1. Moc silnika wyposażonego w instalację LPG przy zasilaniu benzyną
    6.5.2. Moc silnika przy zasilaniu LPG

  6.6. Co się dzieje z benzynowym układem zasilania podczas zasilania LPG?

    6.6.1. Gaźnik
    6.6.2. Używanie urządzeń rozruchowych gaźników
    6.6.3. Układy wtryskowe
    6.6.4. Pompa paliwa
    6.6.5. Zbiornik benzyny

  6.7. Smarowanie silnika
  6.8. Układ chłodzenia silnika
  6.9. Układ zasilania LPG w samochodach z silnikami chłodzonymi powietrzem
  6.10. Układ zapłonowy
  6.11. Odpowietrzanie skrzyni korbowej

  6.12. Uszkodzenia silnika

    6.12.1. „Strzały" w gaźnik
    6.12.2. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika
    6.12.3 Zubożenie lub wzbogacenie mieszanki
    6.12.4. Uszkodzenia reduktora

  6.13. Bezpieczeństwo użytkowania samochodów wyposażonych w układy zasilania LPG

    6.13.1. Nieszczelności
    6.13.2. Garażowanie w zamkniętych pomieszczeniach
    6.13.3. Mechaniczne uszkodzenia układu zasilania LPG
    6.13.4. Pożar samochodu
    6.13.5. Strzelanina

  6.14. Emisja zanieczyszczeń z układu wylotowego

    6.14.1. Składniki spalin limitowane przez normy
    6.14.2. Emisja związków chemicznych zależna od procesu spalania i regulacji składu mieszanki
    6.14.3. Właściwości ekologiczne samochodów nie wyposażonych w sondę lambda
    6.14.4. Właściwości ekologiczne samochodów niskoemisyjnych zasilanych LPG
    6.14.5. Wymagania kontroli emisji spalin w eksploatacji

  6.15. Kryteria wyboru układu zasilania LPG

    6.15.1. Koszt eksploatacji
    6.15.2. Okres amortyzacji


Dodatek A. Przepisy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa układów zasilania gazem
Dodatek B. Słowniczek
Literatura

ver. 2023#2