strona główna polityka prywatności

Polityka prywatności

Serwis e-autonaprawa.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Technotransfer Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Technotransfer Sp. j. a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

Odpowiedzialność
Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką motoryzacyjną.

Technotransfer Sp. j. posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Technotransfer Sp. j. mogą być uznane za rzetelne.

Technotransfer Sp. j. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani innych przepisów.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę Technotransfer Sp. j.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Technotransfer Sp. j.

Ochrona prywatności
Technotransfer Sp. j. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla firmy Technotransfer Sp. j. charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Technotransfer Sp. j. korzysta z serwerów reklam (takich jak OpenX), aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi w Serwisie.

Serwer reklam wykorzystuje znaczniki kontekstu klienta (cookies), aby kierować reklamy do użytkownika.


Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


ver. 2023