strona główna polityka prywatności

Polityka prywatności

Serwis e-autonaprawa.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Technotransfer Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Technotransfer Sp. j. a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

Odpowiedzialność
Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką motoryzacyjną.

Technotransfer Sp. j. posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Technotransfer Sp. j. mogą być uznane za rzetelne.

Technotransfer Sp. j. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani innych przepisów.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę Technotransfer Sp. j.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Technotransfer Sp. j.

Ochrona prywatności
Technotransfer Sp. j. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla firmy Technotransfer Sp. j. charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Technotransfer Sp. j. korzysta z serwerów reklam (takich jak OpenX), aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi w Serwisie.

Serwer reklam wykorzystuje znaczniki kontekstu klienta (cookies), aby kierować reklamy do użytkownika.

Więcej na temat korzystania ze znaczników kontekstu klienta, procedur gromadzenia informacji oraz możliwości niewyrażenia zgody na takie gromadzenie można uzyskać pod adresem: http://www.openx.org/privacy.


Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.