strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych
TytułPokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych
Dział Podstawy, Podstawy
Autor Stanisław Mazurek, Jerzy Merkisz
ISBN978-83-206-1633-0
Cena 69 PLN
Wydanie3, rozszer
FormatB5
Oprawatwarda
Liczba stron 608
OpisMonografia poświęcona pokładowym systemom diagnostycznym OBD II/EOBD pojazdów samochodowych. Podano ogólne zasady ich działania z uwzględnieniem klasyfikacji elementów emisyjnych, testów diagnostycznych i ich rodzajów, reguł umieszczania elementów emisyjnych oraz strategii decyzyjnych. Scharakteryzowano testy diagnostyczne (tzw. monitory) systemów OBD, informację diagnostyczną i komunikację oraz właściwości czytników informacji diagnostycznych. Opisano wymagania dotyczące ograniczania emisji związków szkodliwych ze źródeł silnikowych, metody pomiarów emisji i stosowaną aparaturę, przepisy europejskie i amerykańskie (federalne i kalifornijskie).
Trzecie wydanie rozszerzono o opis wykorzystania pokładowej informacji diagnostycznej na stacjach kontroli pojazdów oraz rozwoju systemów diagnostycznych i transmisji danych. Uaktualniono informacje dotyczące kierunków rozwoju pojazdów samochodowych i znacznie rozszerzono spis kodów błędów.
Spis treści
Wstęp 8

1. Kierunki rozwoju pojazdów samochodowych
11
1.1. Ewolucja wymagań użytkowników dotyczących
pojazdów 11
1.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu – „pojazd inteligentny” 15
1.3. Rozwój silników spalinowych 19
1.3.1. Uwagi ogólne 19
1.3.2. Silniki o zapłonie iskrowym 26
1.3.3. Silniki o zapłonie samoczynnym 36
1.4. Rozwój alternatywnych napędów pojazdów 44
1.4.1. Charakterystyka źródeł napędu 44
1.4.2. Napędy hybrydowe 48
1.4.3. Napęd elektryczny i ogniwa paliwowe 53
1.4.4. Napęd wodorowy 57
1.5. Rozwój przemysłu silnikowego w Polsce 61
1.6. Podsumowanie 66

2. Wymagania dotyczące ograniczania emisji związków
szkodliwych ze źródeł silnikowych
76
2.1. Wprowadzenie 76
2.2. Metody pomiarów emisji i stosowana aparatura 80
2.3. Przepisy europejskie 83
2.3.1. Badania na hamowni podwoziowej 83
2.3.2.Badania na hamowni silnikowej 110
2.3.3.Pojazdy o zastosowaniach pozadrogowych 118
2.4. Przepisy amerykańskie (federalne i kalifornijskie) 129
2.4.1.Pojazdy typu LDV 129
2.4.2. Pojazdy typu HDV 145
2.4.3. Pojazdy o zastosowaniach pozadrogowych 151
2.5. Testy parowania 160
2.5.1. Wymagania ogólne 160
2.5.2. Rodzaje testów parowania 162
2.6. Wymagania dotyczące paliw 169
2.6.1. Paliwa konwencjonalne 169
2.6.2. Zasilanie LPG 173
2.6.3. Zasilanie CNG 176
2.7. Prognozy rozwoju przepisów w Europie i USA 177
3. Ogólne zasady działania systemu OBD 184
3.1.Cele wprowadzenia normy OBD II/EOBD 184
3.2. Uwarunkowania historyczne oraz podstawowe dokumenty
normy OBD II 190
3.3. Klasyfikacja elementów emisyjnych 197
3.4. Testy diagnostyczne systemu OBD II 199
3.5. Reguły umieszczania elementów emisyjnych
w systemach OBD II 204
3.6. Progi decyzyjne testów emisyjnych systemu OBD II 206
3.7. Rodzaje testów diagnostycznych w systemie OBD II 210
3.8. Strategie decyzyjne w pokładowych systemach
diagnostycznych 212
3.9. Inne zagadnienia związane z normą OBD II 218

4. Główne monitory emisyjne systemów OBD 226
4.1. Monitor procesu spalania systemu OBD II/EOBD
(identyfikacji wypadania zapłonów) 226
4.2. Realizacja monitora procesu spalania w pojazdach
firmy Ford 238
4.3. Monitor sprawności reaktora katalitycznego 243
4.4. Pokładowe systemy diagnozowania nieszczelności
samochodowych układów zasilania 248
4.4.1. Wstęp 248
4.4.2. Budowa układu EVAP 248
4.4.3. Rozwój metod wykrywania nieszczelności
samochodowych układów kontroli parowania 250
4.5. Układ EVAP samochodów firmy Chrysler 260
4.6. Monitory EVAP systemu OBD II firmy Ford 263
4.7. Monitory czujników tlenu w systemach OBD II/EOBD 265
4.7.1. Klasyfikacja czujników tlenu i podstawy fizyczne
ich działania 265
4.7.2. Rozwiązania konstrukcyjne czujników tlenu 271
4.7.3. Właściwości metrologiczne czujników tlenu 273
4.7.4. Parametry funkcjonalne czujników tlenu 275

5. Pozostałe monitory systemu OBD
280
5.1. Monitor układu sterowania dawką paliwa 280
5.2. Monitory układu sterowania dawką paliwa w pojazdach
Chrysler 286
5.2.1. Układy sterowania wtryskiem 286
5.2.2. Monitory sterowania dawką paliwa w systemie
OBD II 287
5.3. Kontrola przewietrzania skrzyni korbowej 290
5.3.1. Budowa i zasada działania układu przewietrzania
skrzyni korbowej 290
5.3.2. Wymagania dotyczące kontroli układu przewietrzania
skrzyni korbowej 292
5.4. Kontrola układów recyrkulacji spalin silników ZI i ZS 294
5.5. Układ EGR w diagnostyce OBD II samochodów
Chrysler 301
5.6. Układy powietrza dodatkowego 304
5.7. Monitory elementów systemowych 306

6. Informacja diagnostyczna i komunikacja
w systemie OBD
319
6.1. Transmisja informacji diagnostycznej w systemach
OBD II 319
6.2. Interfejs komunikacyjny PWM zgodny z SAE J1850 331
6.3. Interfejs komunikacyjny VPW zgodny z SAE J1850 334
6.4. Standard ISO 9141-2 338
6.5. Standard ISO 14230 (Keyword Protocol 2000) 344
6.6. Standard ISO/DIS 15765 (CAN 2.0) 345
6.7. Porównanie protokołów CAN i KWP 2000 348
6.8. Port diagnostyczny DLC 355

7. Charakterystyka informacji diagnostycznej
w systemach OBD
365
7.1. Wstęp 365
7.2. Diagnostyczne tryby pracy systemu OBD II 367
7.3. Właściwości funkcjonalne i elektryczne oraz badania
standardowego czytnika kodów OBD II 376
7.4. Właściwości czytników informacji diagnostycznych
w systemach OBD II/EOBD 389

8. Wykorzystanie pokładowej informacji
diagnostycznej na stacjach kontroli pojazdów
414
8.1. OBD a badania kontrolne pojazdów 414
8.2. Wiarygodność instrumentalnych testów toksyczności
pojazdów samochodowych 416
8.3. Wiarygodność informacji diagnostycznej
systemów OBD 419
8.4. Program badań kontrolnych w USA z wykorzystaniem
systemu OBD II 424
8.5. Niemiecka procedura kontrolna badań toksyczności
i odczyt informacji z systemu OBD 432
8.6. Procedura badań kontrolnych w Polsce 437
8.7. Propozycja modyfikacji procedury badań technicznych
pojazdów 454
8.8. Uszkodzenia i dysfunkcje systemów diagnostyki
pokładowej 456

9. Rozwój systemów diagnostycznych i transmisji
danych
463
9.1. Funkcjonalność systemów diagnostycznych 463
9.2. Rodzaje sieci w pojazdach 464
9.3. Sieci informatyczne w diagnostyce pokładowej 471
9.4. Rozwój systemu OBD 475

Wykaz skrótów, oznaczeń i symboli
488
Spis kodów błędów 515

ver. 2023#2