strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Paliwa do silników o zapłonie iskrowym
TytułPaliwa do silników o zapłonie iskrowym
Dział Budowa i obsługa zespołów, Budowa i obsługa zespołów
Autor Tadeusz Kałdoński, Kazimierz Baczewski
ISBN83-206-1552-6
Cena 34.65 PLN
Wydanie1 / 2005
FormatB5
Oprawatwarda
Liczba stron 244
OpisOpis współczesnych paliw przeznaczonych do silników o zapłonie iskrowym (benzynowych), ich własności, parametrów i wymagań, a także zasad ich przechowywania i dystrybucji. Omówiono też paliwa alternatywne, np. metanol, które mogą być stosowane samodzielnie lub jako domieszki do benzyn, a także możliwości stosowania w silnikach o zapłonie iskrowym paliw gazowych.
Odbiorcy książki: pracownicy sektora przechowywania, dystrybucji i handlu paliwami oraz kontroli ich jakości, pracownicy zaplecza techniczno-obsługowego motoryzacji, a także studenci specjalizujący się w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką użytkowania silników o zapłonie iskrowym.
Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
Spis treści 
Wykaz skrótów i oznaczeń
Wprowadzenie

1. Zasilanie paliwem silników o zapłonie iskrowym

1.1. Zasilanie gaźnikowe
1.2. Zasilanie wtryskowe
1.2.1.  Układy wtrysku pośredniego
1.2.2.  Układy bezpośredniego wtrysku paliwa GDI
1.2.3.  Obwód zasilania paliwem
 
2. Spalanie paliwa w silnikach o zapłonie iskrowym
2.1. Podstawy procesów spalania w silniku ZI
2.2. Spalanie w silniku ZI2.3.  Spalanie stukowe
 
3. Wymagania dotyczące paliw do silników
o zapłonie iskrowym
3.1. Wymagania dotyczące benzyn silnikowych
3.1.1.  Lotność benzyn
3.1.2.  Właściwości przeciwstukowe benzyn
3.1.3.  Metody kształtowania odporności benzyn
na spalanie stukowe
3.1.4.  Wymagania związane z oddziaływaniem
na środowisko naturalne
3.1.5.  Inne wymagania dotyczące benzyn silnikowych
 
4. Podstawowe parametry benzyn silnikowych
i tendencje ich rozwoju
4.1. Podstawowe parametry normatywne benzyn
silnikowych
4.2. Wymagania normatywne dla benzyn silnikowych
4.3. Tendencje rozwojowe benzyn silnikowych
 
5. Zasady przechowywania, dystrybucji i użytkowania
benzyn silnikowych
5.1. Bezpieczeństwo użytkowania benzyn silnikowych
5.2. Zmiana jakości benzyn silnikowych w czasie
przechowywania, transportowania i dystrybucji
5.3. Zasady kontroli jakości benzyn silnikowych
5.4. Zasady użytkowania benzyn silnikowych
5.5. Problemy ograniczania przedostawania się benzyn
silnikowych do środowiska naturalnego
5.5.1.  Czynniki determinujące przedostawanie się
par benzyn do atmosfery
5.5.2.  Przedsięwzięcia ograniczające emisję par benzyn
silnikowych do atmosfery przy ich magazynowaniu, 
transportowaniu, dystrybucji i użytkowaniu w pojazdach
5.5.3.  Przedsięwzięcia ograniczające przedostawanie się
do środowiska naturalnego BS w stanie ciekłym
 
6. Paliwa niekonwencjonalne do zasilania silników
o zapłonie iskrowym

6.1. Organiczne związki tlenowe jako paliwa do silników ZI
6.1.1.  Metanol jako paliwo do silników ZI
6.1.2.  Etanol jako paliwo do silników ZI
6.1.3.  Etery jako domieszka paliw do silników ZI
6.1.4.  Problemy stosowania związków tlenowych
6.2. Paliwa gazowe do zasilania silników ZI
6.2.1.  Układy zasilania paliwami gazowymi LPG
6.2.2.  Układy zasilania paliwami gazowymi CNG i LNG
6.2.3.  Zasilanie silników ZI mieszaniną propan-butan (LPG)
6.2.4.  Zasilanie silników ZI gazem ziemnym (CNG i LNG)
6.2.5.  Zasilanie silników ZI wodorem
6.3.     Ogniwa paliwowe i ich zasilanie
6.3.1.  Zasilanie paliwami ogniw paliwowych
 
7. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania
benzyn i paliw niekonwencjonalnych
7.1. Uwarunkowania techniczne, prawne i finansowe
w zakresie praktycznego stosowania paliw do silników ZI
7.2. Problemy zastosowania biopaliw
7.2.1.  Problemy techniczne stosowania biopaliw
7.2.2.  Uwarunkowania prawne stosowania biopaliw
7.2.3.  Uwarunkowania ekonomiczne
7.2.4.  Praktyczne zastosowanie biopaliw na świecie
7.3. Uwarunkowania w zakresie praktycznego
zastosowania paliw gazowych
7.4. Kierunki rozwoju paliw do silników ZI
 
Literatura
 
 

ver. 2023#2