strona główna Regulamin

Regulamin

 

Regulamin usług serwisu branżowego e-autonaprawa.pl

 

 

Serwis branżowy e-autonaprawa.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest prowadzonym przez firmę Wydawnictwo Technotransfer sp. jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25, kod pocztowy 51-616, zarejestrowaną przez Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Wydawnictwo Technotransfer a Użytkownikami Serwisu.

 

1. Serwis jest bezpłatny i przeznaczony dla osób zainteresowanych branżą wszelkiego rodzaju usług świadczonych na rzecz polskiej motoryzacji.

 

2. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł. Wydawnictwo Technotransfer dba o to, by były one kompletne, aktualne i prawdziwe, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki ich wykorzystywania przy podejmowaniu biznesowych decyzji. Dane dotyczące konkretnych produktów i usług mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

3. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu, a zwłaszcza z jego internetowego forum dyskusyjnego w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich elementów zawartości Serwisu podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ich wykorzystywanie do celów niekomercyjnych może się odbywać po uprzednim ustnym uzgodnieniu z firmą Wydawnictwo Technotransfer, a wykorzystywanie do innych celów za każdorazową zgodą pisemną.

 

5. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na ich rozpowszechnianie.

 

6. Wydawnictwo Technotransfer w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z niego nie wymaga przedstawiania jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika.

 

Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, udział w których jest dobrowolny i nie wpływa w żaden sposób na pozostałe zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane podczas przeprowadzania ankiet i konkursów mają dla firmy Wydawnictwo Technotransfer charakter wyłącznie informacyjny i są wykorzystywane jedynie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

 

7. Serwer reklam może wykorzystywać znaczniki kontekstu klienta (cookies), aby kierować reklamy do określonych Użytkowników.

 

8. Elektroniczny biuletyn informacyjny e-autonaprawa.pl jest bezpłatną publikacją wydawaną maksymalnie 3 razy w miesiącu i wysyłaną na podany adres w formie wiadomości e-mail na podstawie subskrypcji, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 

Biuletyn może zawierać najświeższe informacje o publikacjach zamieszczonych w Serwisie i w miesięczniku Autonaprawa, a także treści reklamowe związane ze specyfiką branży motoryzacyjnej.

 

Każda edycja biuletynu musi być opatrzona: informacją o wydawcy, jednoznacznym określeniem rodzaju publikacji w temacie wiadomości e-mail oraz informacją o możliwości i sposobie rezygnacji z tej usługi.

 

Subskrypcja rozpoczyna się od najbliższego wydania następującego po rejestracji, a kończy się usunięciem jego adresy z bazy wysyłkowej przed upływem 7 dni od uzyskania przez Wydawnictwo Technotransfer informacji o rezygnacji.

 

9. Wszelkie prawa do treści publikacji przesyłanych subskrybentowi przysługują wydawcy.

 

10. Dane adresowe posiadane przez Wydawnictwo Technotransfer nie mogą być przekazywane innym podmiotom w celach promocyjnych, reklamowych lub marketingowych.

 

11. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza tym samym, że zapoznał się z zapisami tego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

12. Wydawnictwo Technotransfer zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, a korzystanie z serwisu po ich wprowadzeniu oznacza, że zostały one zaakceptowane przez Użytkownika.

 

13. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub jej przesłanie na podany adres poczty elektronicznej.

 

14. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku elektronicznym lub pobranie w dowolnej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępni ony.

 
ver. 2023#2