strona główna Wyposażenie Kalibracja samochodowych kamer i radarów
2018-02-01, ostatnia aktualizacja 2018-02-01 06:00

Kalibracja samochodowych kamer i radarów

Pełne stanowisko do kalibracji kamer i radarów systemów wspomagania kierowcy

Hella

Pełne stanowisko do kalibracji kamer i radarów systemów wspomagania kierowcy

Dążenie do maksymalnego bezpieczeństwa na drogach, a także idea autonomicznego pojazdu spowodowały, iż wielu producentów samochodów wyposaża je w elektroniczne systemy wspomagania kierowcy.

Dzięki temu kierowca ma już dziś do dyspozycji układy rozpoznawania znaków drogowych, system informująco-zabezpieczający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu, aktywny tempomat, różne wersje systemów chroniących przed kolizją w ruchu miejskim albo umożliwiających automatyczne parkowanie. Rozwój wymienionych i podobnych funkcji wciąż trwa, gdyż elektronika ma znacznie większe możliwości i wkrótce będzie to widoczne w wyposażeniu najnowszych modeli aut.

Przykład ekranu wzorcowego urządzenia CSC-Tool dla konkretnej marki samochodów

Każde elektroniczne wspomaganie kierowcy korzysta z czujników, zaawansowanego sterownika mikroprocesorowego i systemów wykonawczych. Podstawowymi czujnikami są tu kamery instalowane na przedniej szybie i radary montowane w przedniej części pojazdu. Stosuje się także dodatkowe kamery (np. 360 stopni), radary, czujniki laserowe i na podczerwień. Celowość stosowania tych urządzeń wynika z komplikacji i wielofunkcyjności danego układu wspomagania kierowcy.

Niezbędność kalibracji

Przednia szyba z zainstalowaną kamerą, jak również atrapa chłodnicy, gdzie zwykle montowany jest podstawowy radar, często ulegają awariom w trakcie kolizji drogowych i muszą wtedy być wymieniane. Wymiana ta powoduje, że (w najlepszym razie) kamerę lub radar trzeba zdemontować i ponownie zamocować. Nowe ich położenie wymaga kalibracji układu czujnik-sterownik. Podobna konieczność zachodzi po każdej naprawie blacharskiej nadwozia, naprawie zawieszenia pojazdu, a także po zmianie rozmiaru kół.

Mocowanie bocznego elementu bazowego do koła obsługiwanego pojazdu

Problem kalibracji wspomnianych czujników jest już widoczny szczególnie w warsztatach zajmujących się wymianą szyb. Odłączenie kamery od szyby generuje w sterowniku zakodowanie błędu i wyłączenie funkcji sterownika, do których ta kamera jest wykorzystywana. Najprościej mówiąc, po wymianie szyby na nową systemy wspomagania kierowcy najczęściej nie działają lub ich działanie jest bardzo niepewne. Dlatego wymiana szyby bądź atrapy przedniej wymaga obowiązkowej kalibracji układu kamery i/lub radaru ze sterownikiem. Za te czynności odpowiada serwis dokonujący naprawy. Już niebawem raport z tego rodzaju kalibracji będzie wymagany przez ubezpieczyciela likwidującego szkody po kolizji lub przez stację diagnostyczną, która w ramach przeglądu rejestracyjnego nakazała wymianę przedniej szyby.

Procedury kalibracyjne

Kalibracja układu kamera/radar/sterownik nie jest procedurą skomplikowaną, lecz wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i daleko idącej dokładności. Proces ten polega na zapamiętaniu przez sterownik nowego położenia ekranu wzorcowego, charakterystycznego dla danej marki pojazdów. Ekran wzorcowy umieszczany jest na specjalnym narzędziu, które w ofercie Hella Gutmann Solutions nazywa się CSC-Tool. Ustawia się je bardzo precyzyjnie przed kamerą pojazdu. Bazą do ustawienia ekranu wzorcowego jest tylna oś obsługiwanego samochodu, oś jego symetrii i położenie wybranych punktów nadwozia względem wypoziomowanego podłoża.

Tester mega macs z oferty Hella Gutmann Solutions (z lewej – umieszczony w szafce serwisowej, z prawej – jako osobne urządzenie mobilne)

Po ustawieniu ekranu wzorcowego, korzystając z testera diagnostycznego (z narzędziem CSC-Tool współpracują wszystkie testery serii mega macs z oferty Hella Gutmann Solutions), wprowadza się do sterownika systemu wspomagania kierowcy dane o położeniu ustalonych przez producenta pojazdu charakterystycznych punktów nadwozia. Nowe dane powodują zmianę położenia wzorcowego obrazu w pamięci sterownika i umożliwiają poprawną pracę wszystkich systemów korzystających z kamery.

Wzajemne usytuowanie elementów systemu kalibracyjnego CSC-Tool

Narzędzie CSC-Tool używane jest w procedurach kalibracji statycznej, którą zaleca ponad 70% producentów wyposażających swoje pojazdy w takie układy wspomagające. Ponieważ na rynku nie ma standaryzacji systemów wspomagania kierowcy, narzędzie CSC-Tool jest wyposażone w tablice wzorcowe charakterystyczne dla danego producenta. Dziś dostępnych jest 14 tablic, które zapewniają obsługę najpopularniejszych marek i modeli aut. Zestaw ten jest sukcesywnie uzupełniany.

Korzystający z narzędzia CSC-Tool może dopasować liczbę tablic do własnej oferty obsługiwanych samochodów, Hella zaleca jednak wyposażanie się w komplet tablic, co eliminuje ewentualne kłopoty w codziennej pracy.

Ustawianie elementów systemu kalibracyjnego według linii na posadzce stanowiska diagnostycznego

Współpracujące z CSC-Tool testery diagnostyczne z serii mega macs "prowadzą za rękę" mechanika dokonującego kalibracji. Wskazywane są wszystkie kolejne kroki pozwalające na właściwe przygotowanie stanowiska i pojazdu przed kalibracją, a potem na wprowadzenie wymaganych i poprawnych danych.

Wyznaczanie odległości wymaganych w instrukcji obsługi narzędzia kalibracyjnego

Niektórzy producenci samochodów do kalibracji kamery lub radaru wykorzystują procedurę jazdy testowej, która obsługiwana jest także przez testery z serii mega macs. Oprogramowanie do kalibracji kamer i radarów w testerach mega macs w pełni odpowiada wymaganiom producentów pojazdów i jest przez nich autoryzowane.

Systemy z wieloma kamerami

Najbardziej skomplikowane systemy wspomagania kierowcy korzystają z kamer: przedniej, bocznych i tylnych, oraz podobnie umieszczonych czujników radarowych. Narzędzie CSC-Tool trzeba do kalibracji takich systemów uzupełnić dodatkowymi elementami. Należą do nich pasy do sprawdzenia i kalibracji kamer bocznych i układ tablic do regulacji kamer tylnych. Narzędzie CSC-Tool ze wszystkimi dodatkowymi elementami i tablicami wzorcowymi ma aprobatę producentów pojazdów wymagających kalibracji czujników w swoich systemach wspomagania kierowcy.

Współpraca narzędzia CSC-Tool z testerem mega macs podłączonym do stacjonarnego monitora

Przykład procedury kalibracji kamery z wykorzystaniem narzędzia CSC-Tool i testera mega macs można zobaczyć na stronie internetowej Hella Gutmann Solution oraz na portalu wiedzy technicznej Hella Tech World.Zenon Rudak
Kierownik Centrum Technicznego Hella PolskaWasi dostawcy
Podobne

Polecane


ver. 2023#2