strona główna Wyposażenie Podnośniki samochodowe (cz. I)
2014-02-03, ostatnia aktualizacja 2014-02-03 06:00

Podnośniki samochodowe (cz. I)

Fot. Launch

Fot. Launch

Specyfika obsługi technicznej samochodów wymaga korzystania ze stanowisk roboczych zapewniających personelowi warsztatów bezpieczny i wygodny dostęp do obsługiwanego pojazdu, w tym również od spodu.

W przeszłości do tego celu służyły głównie stanowiska wyposażone w kanały rewizyjne, używane zresztą w wielu warsztatach samochodowych do dnia dzisiejszego. Jest to bowiem rozwiązanie najprostsze, lecz w pełni przydatne do wykonywania wszelkich prac przy zespołach i podzespołach podwozia. Do jego zdecydowanych wad należy niewątpliwie stałość rozmiarów, uwzględniających jednak maksymalne i minimalne rozstawy kół oraz typowe prześwity obsługiwanych pojazdów. Z tego powodu warunki pracy w kanałach są mało ergonomiczne, zwłaszcza dla pracowników o wzroście niższym lub wyższym od przeciętnego.

Zobacz także:

Podnośniki samochodowe (cz. IV)

Z kolei do zalet kanałów należą: stosunkowo niskie koszty wykonania stanowiska, wysoki poziom bezpieczeństwa pracy oraz brak konieczności okresowej obsługi, konserwacji i kontroli stanu technicznego, a więc niezbyt wysoki koszt eksploatacji i utrzymania stanowiska w stanie pełnej sprawności technicznej.

Obecnie profesjonalne serwisy samochodowe w zdecydowanej większości zamiast kanałów warsztatowych wykorzystują różnego rodzaju podnośniki do unoszenia pojazdów na dogodną wysokość roboczą. Zadaniem każdej konstrukcji podnośnika jest zapewnienie obsługującym pojazd niezbędnej oraz w pełni bezpiecznej przestrzeni roboczej w zależności od aktualnych potrzeb. Dlatego tak bardzo istotny jest właściwy dobór rodzaju podnośnika do konkretnych usługowych zadań.

Zaletą podnośników w stosunku do stanowisk kanałowych jest możliwość płynnej regulacji wysokości unoszenia pojazdu, co zapewnia najbardziej optymalne (ergonomiczne) warunki pracy. Dodatkowo większość konstrukcji tych urządzeń (z wyjątkiem najazdowych) pozwala utrzymywać naprawiane pojazdy w stabilnej pozycji bez obciążania ich zawieszeń i kół.

Dzięki tym zaletom różne rodzaje konstrukcji podnośników zastępują coraz powszechniej tradycyjne kanały. Poza aspektami czysto technicznymi decydują też o tym malejące kosztu zakupu tych urządzeń. W przeszłości wykonanie kanału było zdecydowanie tańsze niż zakup podnośnika. W ostatnich latach ceny podnośników spadły do takiego poziomu, że w wielu przypadkach na ich korzyść przemawia również i aspekt ekonomiczny. Obecnie właściciel warsztatu, tworząc stanowisko obsługowe, staje nie przed wyborem pomiędzy kanałem a podnośnikiem, lecz przed wyborem konkretnej konstrukcji podnośnika.

Optymalny wybór konstrukcji

Kryteria wyboru rodzaju podnośnika powinny uwzględniać przede wszystkim konkretne potrzeby i możliwości zastosowania tego sprzętu, czyli charakter i zakres wykonywanych czynności obsługowych oraz możliwości finansowe firmy. Trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • przeznaczenie;
  • poziom zaawansowania technologicznego;
  • trwałość;
  • bezpieczeństwo;
  • niezawodność.

Przeznaczenie podnośnika jest najważniejszą kwestią przy wyborze konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego. Inne bowiem jest potrzebne np. przy serwisie ogumienia, inne do pomiarów i regulacji parametrów geometrii podwozi. Z przeznaczeniem podnośnika ściśle powiązana jest wygoda obsługi pojazdu, czyli swobodne wykonywanie specyficznych czynności wynikających z procesu technologicznego przewidzianego przy obsłudze i naprawie.

Launch

Podnośnik z płytami najazdowymi pełni funkcję kanału o zmiennej głębokości

Poziom zaawansowania technologicznego wpływa w znaczący sposób na cenę zakupu i decyduje również o kosztach stałych związanych z utrzymaniem podnośnika w stanie pełnej sprawności technicznej, czyli obsługą, naprawą, regulacją i konserwacją.

Na bezpieczeństwo pracy podnośnika wpływają stosowane w konkretnych konstrukcjach zabezpieczenia, konieczne zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i sytuacjach awaryjnych.

Niezawodność określa przedział czasowy, w którym podnośnik jest w stanie realizować przewidziane dla niego zadania, czyli unoszenie pojazdu, zachowując jednocześnie określone wartości wskaźników eksploatacyjnych. Z pojęciem niezawodności związana jest więc bezpośrednio trwałość podnośnika.

Ważnym kryterium doboru konkretnej wersji konstrukcyjnej jest jej uniwersalność, zwłaszcza w przypadku małych warsztatów jedno- lub dwustanowiskowych. Warunek ten jest jednak trudny do spełnienia przy szerokim zakresie świadczonych usług.

Wszystko to w sumie oznacza, iż dobór odpowiedniego podnośnika powinien być rozpatrywany bardzo indywidualnie, z uwzględnieniem warunków lokalowych, wymagań konkretnego stanowiska obsługowego, rodzaju wykonywanych usług i dostępnych środków finansowych.

Andrzej Kowalewski
Prezes zarządu Launch Polska sp. z o.o.Wasi dostawcy

Podobne

Polecane