strona główna Blacharstwo AutoFlow 4:G w naprawach powypadkowych
2016-02-16, ostatnia aktualizacja 2016-02-16 06:03

AutoFlow 4:G w naprawach powypadkowych

Fot. AkzoNobel

Fot. AkzoNobel

W każdej branży najważniejsza i najcenniejsza jest informacja. Dotyczy to również działalności blacharsko-lakierniczej, co w pełni potwierdza nowy program AutoFlow 4:G oferowany przez AkzoNobel.

Jego zastosowanie zastępuje w praktyce całe regały segregatorów z dziesiątkami dokumentów, które do tej pory stanowiły główne narzędzie zarządzania naprawami w wielu serwisach. AutoFlow 4:G jest bowiem pierwszym i jedynym w Polsce programem typu BMS (bodyshop management system), służącym do kompleksowego zarządzania działalnością blacharsko-lakierniczą. Pozwala ująć w wygodne ramy wszystkie procesy i podprocesy likwidacji szkody, aż po wypłatę odszkodowania, uwzględniając też oczywiście sam przebieg naprawy.

AutoFlow monitoruje warsztatowy ciąg technologiczny wraz z poszczególnymi jego etapami, a przede wszystkim też cały proces likwidacji szkody – od jej zgłoszenia do wydania pojazdu i wystawienia faktury VAT. Jedną z najistotniejszych cech tej aplikacji jest podjęcie działania natychmiast po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody, co nie musi na tym etapie pokrywać się z formalnym zgłoszeniem. Punkt startu oznaczony jako FNOL (first notification of loss) pozwala na rejestrację zdarzenia i od tego momentu proces jest monitorowany. W przypadku autoryzowanej stacji możliwa jest bezpośrednia wymiana danych między AutoFlow 4:G a systemem DMS (dealership management system), a co za tym idzie – nie będzie konieczna zmiana dotychczasowego programu, wymaganego przez importera danej marki.

Optymalizacja zarządzania

AutoFlow 4:G daje również możliwość reakcji na zdarzenia niezaplanowane bez konieczności stałego, manualnego monitorowania operacji. Osoba zarządzająca, opierając się na informacjach z systemu, które są dostępne w czasie rzeczywistym, podejmuje decyzję, kto ma wykonać daną naprawę, kiedy ona może być wykonana itd. Możliwe jest również zautomatyzowane zarządzanie przepustowością serwisu. System sam ustawia kolejność wykonywania operacji, wykorzystując wszelkie zarejestrowane dane o zasobach serwisu (dyspozycyjność pracowników, ich kwalifikacje, godziny pracy etc.). W ten sposób kończy się era przegródek z dziesiątkami wydruków jako narzędzia do zarządzania strumieniem napraw, a wprowadzony zostaje najbardziej efektywny, maksymalizujący wydajność system.

AutoFlow

AutoFlow 4:G oferowany przez AkzoNobel umożliwia filtrowanie pod kątem wybranego kryterium oraz śledzenie historii zmian w zleceniu

Warte podkreślenia są moduły tworzenia raportów, pozwalające na bardzo szczegółową analizę wykonywanych operacji. Możliwe jest na przykład filtrowanie na podstawie wybranego kryterium szkody (np. szkody przeterminowane, do wydania na konkretny dzień, skalkulowane, oczekujące autoryzacji kosztów, obecnie naprawiane) lub statusu likwidacji szkody oraz śledzenie historii zmian w zleceniu, z uwzględnieniem identyfikacji osób, które ich dokonały. System stanowi także udogodnienie dla serwisów zorganizowanych w sieć, pozwalając na zarządzanie wieloma lokalizacjami. Umożliwia również komunikację ze zleceniodawcą flotowym, ubezpieczycielem lub klientem indywidualnym, udostępniając wybrane dane online (np. bieżący status naprawy).

AutoFlow

AutoFlow 4:G pozwala na efektywne zarządzanie przepustowością serwisu

Rejestracja wszystkich czynności, personalnie przypisanych i zaznaczonych na osi czasu, pozwala natychmiast wyjaśnić wszelkie ewentualne spory związane np. z minimalizowaniem skutków szkody przez serwis (jak choćby rozliczanie samochodu zastępczego z OC sprawcy). Umożliwia także sprawne rozpatrzenie reklamacji klienta. W ten sposób cała działalność serwisu jest transparentna zarówno dla osób zarządzających, jak i w razie konieczności dla osób trzecich.

AutoFlow

Korzyści główne i dodatkowe

Wszystko to razem powoduje optymalizację procesów, a przede wszystkim ich skrócenie i w rezultacie wymierne korzyści finansowe, zarówno po stronie wzrostu potencjału naprawczego warsztatu, jak i redukcji kosztów na każdym z etapów pracy.

Wartość dodaną stanowią liczne udogodnienia dla odbiorców programu. Należy tutaj wymienić zarządzanie samochodami zastępczymi, planowanie pracy w czasie rzeczywistym lub dostęp do serwisów online. AutoFlow 4:G jest przystosowany do obsługi w sposób intuicyjny. Użytkownicy mają dostęp tylko do paneli, które są niezbędne na ich stanowisku pracy i zgodne z ich zakresami obowiązków.

System zintegrowany jest również z narzędziem do kalkulacji szkód, w tym przede wszystkim Autadex. Pozwala to na zarządzanie poszczególnymi operacjami w zleceniu, a jednocześnie na uniknięcie podwójnego wprowadzania danych, jak to się dzieje obecnie przy wystawianiu faktury VAT.

Dzięki funkcjom kontrolnym i możliwościom analitycznym, jakie daje program AutoFlow 4:G, zarządzanie serwisem blacharsko-lakierniczym jest znacznie skuteczniejsze. Z kolei efektywniejsze wykorzystanie zasobów skraca czas naprawy, co oznacza nie tylko większe zyski, ale także wzrost satysfakcji klienta, który krócej czeka na auto. Wszystkie procesy w serwisie są transparentne, co jest szczególnie ważne w przypadku ewentualnych sporów z ubezpieczycielem lub klientem.Adam Nałęcz
Dyrektor ds. Rozwoju Klientów Sieciowych Europy Centralnej Akzo Nobel Car Refinishes PolskaWasi dostawcy

Podobne

Polecane