strona główna Praktyka warsztatowa Identyfikator czynnika to czystość i bezpieczeństwo
2018-05-08, ostatnia aktualizacja 2018-05-08 06:10

Identyfikator czynnika to czystość i bezpieczeństwo

Stacja Konfort 707 obsługująca systemy z czynnikiem  R1234yf

Texa

Stacja Konfort 707 obsługująca systemy z czynnikiem R1234yf

Czynnik R1234yf jest obecny na polskim rynku od ponad 5 lat. W Europie zarejestrowano już przeszło 30 milionów pojazdów z R1234yf, lecz na rynku nadal największy udział mają pojazdy z czynnikiem R134a.

Od stycznia 2013 roku w każdym nowohomologowanym pojeździe osobowym musiał zostać zastosowany czynnik nieprzekraczający wskaźnika GWP powyżej poziomu 150. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby pojazdów, w których stosowanym czynnikiem jest R1234yf. Warsztaty powinny więc przygotować się do ich obsługi i zakupić odpowiednie do tego urządzenia.

Niekorzystne uwarunkowania

Faktem jest, że wycofywanie z rynku czynnika R134a i coraz powszechniejsze stosowanie czynnika R1234yf pociągnęło za sobą znaczny wzrost cen starego czynnika – zanotowano wielokrotny wzrost jego cen w stosunku do roku 2016. Ta tendencja cenowa zmierza ku wyrównaniu się cen obu czynników, niestety nie wiąże się to ze znacznym obniżeniem ceny R1234yf, a tylko z podwyższeniem ceny R134a. A to stwarza niebezpieczeństwo eksperymentowania przez warsztaty z niedozwolonymi czynnikami chłodniczymi.

Użycie identyfikatora czynnika z oferty firmy Texa

Stosunkowo duży koszt czynnika i ciągle rosnące ceny usługi serwisu klimatyzacji doprowadziły do swego rodzaju patologii rynkowej, która objawia się procederem napełniania układów samochodowych czynnikami (gazami) nieprzeznaczonymi do tego typu instalacji. Nagminnie spotykane jest napełnianie układów propanem butanem (LPG), R22 lub innymi niedopuszczalnymi gazami, co zagraża nie tylko instalacji klimatyzacyjnej w pojeździe, lecz również zdrowiu i życiu podróżujących oraz mechaników obsługujących pojazd.

Zabezpieczenia techniczne

Aby ustrzec przed niebezpieczeństwem wynikającym ze stosowania nieprawidłowego czynnika, firma Texa proponuje gamę stacji Konfort przeznaczoną do obsługi R134a oraz R1234yf. Ogromną zaletą takich rozwiązań jest możliwość wykorzystania w tej stacji identyfikatora czynnika opatentowanego przez jej producenta, a opartego na technologii NDIR. Wykrywa on rodzaj czynnika (R134a lub R1234yf) i stopień jego czystości, zapobiegając mieszaniu czynników oraz chroniąc przed użyciem gazu niewiadomego pochodzenia.

Wybór urządzenia serwisowego

Przy zakupach sprzętu warto kompletować urządzenia tego samego producenta, ponieważ zasady ich obsługi i oprogramowania sterujące są analogiczne. Pracownik poświęci więc mniej czasu na naukę, a urządzenie będzie pracować wydajniej.

Wsparcie serwisowe, zestawy do przeglądów i inne usługi pochodzić będą od tego samego producenta, co również przyspiesza i ułatwia ich utrzymanie, a często obniża także koszty.

Dziesięć modeli stacji do serwisowania obecnie oferowanych przez firmę Texa

Zwróćmy uwagę na dostępność polskojęzycznych profesjonalnych infolinii technicznych producenta, dostarczających wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów. Na terenie naszego kraju działają też specjalistyczne serwisy producenta. Pomaga to szybko usunąć ewentualne awarie i ułatwia skorygowanie nieprawidłowych elementów obsługi urządzenia.

Firmowa oferta

 Texa oferuje 10 różnych modeli stacji, które różnią się stopniem automatyzacji pracy oraz rodzajem stosowanego czynnika. Wśród nich poleca model Konfort 780R BI-GAS, który ma możliwość jednoczesnej obsługi dwóch czynników chłodzących, dzięki wbudowanemu podwójnemu układowi hydraulicznemu. Tworzą go dwie butle gazu i podwójny zestaw złącz w standardzie dla R134a i R1234yf. Jest to inwestycja tańsza, niż zakup dwóch osobnych stacji, a jednocześnie gwarantuje pełny profesjonalizm obsługi.

Innym dobrym rozwiązaniem jest zakup modeli skonfigurowanych dla tradycyjnego czynnika R134a i późniejsze przezbrajanie ich do obsługi nowego czynnika R1234yf. W ofercie firmy znajdziemy trzy modele otwarte na tego typu konwersję w dowolnym momencie oraz odpowiedni zestaw do zmiany obsługiwanego czynnika.

Takich opcji nie daje, niestety, korzystanie z najnowszego czynnika R744 (CO2), którego specyfika obsługi wymaga zastosowania osobnych urządzeń.Mariusz Wierzbicki
Specjalista ds. techniczno-handlowych, Texa PolandWasi dostawcy

Podobne

Polecane