Encyklopedia Autonaprawy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z

Czujnik (ang. sensor)

Element układu kontrolnego lub sterującego, reagujący na zmiany wartości określonej wielkości fizycznej i sygnalizujący je w sposób elektryczny, mechaniczny lub elektryczny. W technice motoryzacyjnej wykorzystywane są generujące sygnały czujniki elektryczne: czujnik amoniaku (ang. ammonia sensor) - stosowany do bezpośredniej kontroli i optymalizacji działania systemów SCR w układach wydechowych silników wysokoprężnych (mierząc stężenie amoniaku można precyzyjnie dozować mocznik używany do redukcji tlenków azotu - NOx);

czujnik ciśnienia oleju (ang. oil pressure sensor) - o konstrukcji przeponowej lub kwarcowej, reagujący na niedostateczne ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika;

czujnik ciśnienia paliwa (ang. fuel pressure sensor) - o konstrukcji przeponowej lub kwarcowej, stosowane w układach wtryskowych silników ZI i ZS;

czujnik

czujnik ciśnienia powietrza (ang. air pressure sensor) - o konstrukcji elektromechanicznej lub elektronicznej, kontrolujące ciśnienie w ogumieniu, w instalacjach pneumatycznych i hydropneumatycznych akumulatorach ciśnienia; ciśnienia powietrza w układzie dolotowym silnika (ang. intake air pressure sensor) - o konstrukcji elektronicznej, dostarczające (wraz z czujnikami temperatury zasysanego powietrza) informacji niezbędnych dla określenia dawki wtryskiwanego paliwa przez mikroprocesorowy sterownik; prędkości obrotowej (ang. rotational speed sensor) o konstrukcji magneto-indukcyjnej lub hallotronowej, mierzące prędkość obrotową wału korbowego silnika (dla systemu jego sterowania) lub kół pojazdu (dla systemów kontroli trakcji i hamowania);

czujnik przyspieszeń (ang. yaw rate/G sensor) - o konstrukcji przeważnie kwarcowej, wykorzystywanej w samoczynnych systemach kontroli trakcji i bezpieczeństwa biernego;

czujnik spalania stukowego (ang. combustion knock sensor) - o konstrukcji piezoelektrycznej, pozwalający eliminować to zjawisko przez systemy sterowania silników;

czujnik tlenu - w gazach wydechowych - patrz » sonda lambda;

czujnik temperatury (ang. heat sensor) - wykorzystujący przewodniki zmieniające swą oporność pod wpływem zmian temperatury do kontroli układów chłodzenia silnika, systemów klimatyzacyjnych, a także do pomiarów temperatury zasysanego przez silnik powietrza.

Budowa czujnika: 1.złącze elektryczne, 2. obudowa, 3. rezystorWasi dostawcy

Polecane