Encyklopedia Autonaprawy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z

Opona (ang. tyre)

Elastyczny element koła pojazdu drogowego, przenoszący jego obciążenie, siły przyczepności poprzecznej i wzdłużnej względem jezdni oraz tłumiący drgania powodowane nierównościami nawierzchni. W zależności od przeznaczenia opony dzielą się na: szosowe, terenowe, wyścigowe, specjalne; a także na: letnie, zimowe i uniwersalne. Pod względem budowy rozróżnia się opony: diagonalne i radialne (krzyżowe i promieniowe), dętkowe i bezdętkowe, normalnoprofilowe i niskoprofilowe, jak również: normalnociśnieniowe, nisko- i wysokociśnieniowe. W oznaczeniach opon podaje się ich średnicę wewnętrzną w calach, szerokość w milimetrach, stosunek wysokości do szerokości w procentach i symbole kodowe ich budowy wewnętrznej, dopuszczalnego obciążenia i dopuszczalnej prędkości.

opona

Napisy na oponie:
1. Rozmiar opony; szerokość opony w mm (155); wskaźnik profilu opony (seria 70); oznaczenie radialnej konstrukcji opony (R); średnica osadzenia obręczy w calach (13)
2. Producent wyrobu (TC DĘBICA)
3. Opona bezdętkowa (tubeless) lub tube type dla opon dętkowych
4. Znak homologacji na zgodność z reg. ECE nr 30; numer homologacyjny opony (020516); kod państwa, które nadało numer homologacyjny (E8)
5. Indeks nośności (75)
6. Symbol prędkości (T)
7. Opona radialna (radial)
8. Oznaczenie rzeźby bieżnika: drogowa rzeźba bieżnika (D); numer rzeźby bieżnika (164)
9. Oznaczenie klasy jakości opony wg normy UTQG (USA)
10. Opis budowy wewnętrznej opony
11. Wartość maksymalnego ciśnienia eksploatacji
12. Wartość maksymalnego dopuszczalnego obciążenia eksploatacji
13. Wartości maksymalnego ciśnienia i maksymalnego obciążenia opony (podane w nawia-sach dotyczą Kanady i USA)
14. Nazwa opony
15. Wyrób wykonany w RP (MADE IN POLAND)
16. Kod opony zgodny z wymogami norm USA (DOT A5F8 UEP)
17. Wyrób wykonany zgodnie z PN (PN)
18. Gatunek wyrobu (GAT. I)
19. Międzynarodowe oznaczenie gatunku I (V-1)
20. Numer opony (kod daty produkcji): kolejny tydzień roku produkcji (08); ostatnia cyfra roku produkcji (5)
21. Numer formy, w której wykonano oponę (F-01)
22. Wskaźnik zużycia bieżnika (TWI)Wasi dostawcy

Polecane