Encyklopedia Autonaprawy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z

Smarowanie (ang. lubrication)

Proces poprawiający współpracę części mechanizmów poprzez zmniejszanie tarcia pomiędzy nimi, ochronę przed korozją oraz wzajemne ich uszczelnienie. W silnikach dwusuwowych stosuje się s. mieszankowe (ang. in-mixture lubrication) wszystkich części układu korbowego środkami smarnymi, rozpuszczonymi w paliwie. W silnikach czterosuwowych i niektórych dwusuwowych ZI oraz wszystkich dwusuwowych ZS stosuje się s. obiegowe pod ciśnieniem (ang. pressure lubrication) z wymuszonym, zamkniętym obiegu środka smarnego, realizowanym przez » układ smarowania.Wasi dostawcy

Polecane