strona główna Księgarnia e-Autonaprawy JAK zakwestionować wysoki rachunek telefoniczny
TytułJAK zakwestionować wysoki rachunek telefoniczny
Dział Popularyzacja, Popularyzacja
Autor Marcin Zawadzki
ISBN83-206-1580-1
Cena 31 PLN
Wydanie1
FormatB5
Oprawamiękka
Liczba stron 128
OpisJeśli chcesz, Drogi Czytelniku, uniknąć wielu przykrych
niespodzianek związanych z używaniem domowego telefonu,
stresów i nieprzespanych nocy wywołanych zawyżonymi
rachunkami, koniecznie przeczytaj tę książkę.

Pomoże Ci ona uniknąć wielu pułapek, jak choćby
nieświadomych połączeń z wysokopłatnymi numerami
(0-300, 0-700 i pokrewnymi) lub złośliwych przekierowań,
oraz wskaże możliwości wykorzystania wielu istniejących zabezpieczeń, o których głośno się nie mówi i dlatego prawie
nikt o nich nie wie, jak np. tzw. antypirat - malutkie urządzenie,
które każdy abonent może samodzielnie dołączyć w mieszkaniu
do telefonu stacjonarnego, aby na stałe uniemożliwić podłączenie
się innych osób do własnej linii telefonicznej.

A gdy już zdarzy się to najgorsze, czyli otrzymasz zawyżony
rachunek telefoniczny, niniejszy poradnik pomoże samodzielnie
wybrnąć z trudnej sytuacji dzięki szczegółowym opisom sposobu
składania reklamacji u różnych operatorów (m.in. TP S.A., Netia,
Dialog, El-net) w najczęściej występujących przypadkach
oraz dalszej drogi reklamacyjnej - z sądem włącznie.

Składający reklamację abonenci telefonów stacjonarnych mogą
wykorzystać załączone w książce wzory pism, dotyczące
najczęściej spotykanych przypadków reklamacji,
oraz zapoznać się z najważniejszymi przepisami umożliwiającymi dochodzenie roszczeń w spornych sprawach.
Odbiorcy: wszyscy abonenci różnych operatorów stacjonarnych sieci
telekomunikacyjnych.


Wstęp
Drogi Czytelniku oddaję do Twoich rąk książkę poświęconą
reklamacjom w telefonii stacjonarnej, opisowi zagrożeń
i sposobom zabezpieczeń przed nimi. Książka ta powstała przede
wszystkim jako rezultat długich bojów, które autor niniejszej książki
musiał wieść z naszym dominującym operatorem telefonii
stacjonarnej.
Ma ona na celu dać Czytelnikowi do ręki środki umożliwiające
dochodzenia własnych praw, gdyż wiele z przegranych bojów
z operatorem wynika z nieznajomości tych uprawnień, a także
innych sposobów (oprócz reklamacji), zmuszających operatora
do rezygnacji z niesłusznego roszczenia. Na skutek tego wiele
spraw, w których racja i słuszność jest po stronie abonenta
jest dla niego niekorzystnie rozpatrywanych. Książka odpowiada
na pytania, jakie niebezpieczeństwa grożą abonentowi telefonii
stacjonarnej, w jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć oraz jak złożyć reklamację, by była ona rozpatrzona pozytywnie.
Całą książkę podzielono na kilka rozdziałów. Najpierw omówiono
zagrożenia, które czyhają na właściciela telefonu stacjonarnego.
Potem przedstawiono profilaktykę – jakie czynności można
podjąć, aby uniknąć późniejszych problemów. Zwykle wielu
problemów bardzo łatwo uniknąć dzięki profilaktyce, zamiast
reklamacji i próby naprawienia szkody, która już się wydarzyła.
Dalej zamieszczono informacje na temat procedury reklamacyjnej,
czyli co musisz wiedzieć, aby prawidłowo móc zareklamować wysokość rachunku telefonicznego i co jeszcze oprócz samej wysokości rachunku możesz reklamować. Omówiono także
i inne oprócz reklamacji sposoby na umorzenie bądź
zrezygnowanie przez operatora z należności. Następnie podano
porady, jak skorzystać z usług innych instytucji, które mogą nam
pomóc w przypadku wystąpienia kłopotów.W końcu
przedstawiono przykłady z życia opisujące problematyczne sytuacje i ich rozwiązanie. W dodatku przytoczono fragmenty
określonych regulacji prawnych, na które Czytelnik może się
powołać w przypadku reklamowania usług telekomunikacyjnych.
Jak w każdej książce również i w tej wstęp jest dla mnie
miejscem złożenia podziękowań. Pierwsze z nich kieruję
do Żony za wyrozumiałość w czasie pisania książki.
Następne należą się wszystkim osobom, które
w ten czy w inny sposób uczyły mnie sztuki pisania.
Mam nadzieję, że gdy ta książka trafi do ich rąk, to uznają,
że ich trud nie poszedł na marne. Kolejne z podziękowań mam
dla wszystkich, którzy zgodzili się, abym mógł skorzystać z ich
własnych materiałów. Są oni wymienieni w przypisach tej książki,
ale w sposób szczególny chciałbym podziękować Prezesowi
stowarzyszenia Teleprawo. Strona internetowa stowarzyszenia
stała się dla mnie istną kopalnią informacji.
Osobne podziękowanie kieruję również do wszystkich
pracowników firm telekomunikacyjnych, którzy starają się
w sposób rzetelny rozstrzygać reklamacje, czy też
nie dopuszczać do sytuacji, w której reklamacje w ogóle
mają miejsce. Mam nadzieję, że tych osób będzie coraz więcej,
a publikacje takie jak niniejsza staną się zbędne.
Na koniec chciałbym podziękować i Tobie Czytelniku,
za zainteresowanie tą publikacją. Twoja osoba i Twoje
oczekiwania zainspirowały mnie do jej napisania.
Spis treści
Wstęp   9
Na jakie sytuacje mogą być narażeni użytkownicy
   telefonów – zagrożenia
  11
Telefon domowy   11
Zwykłe rachunki   11
0-300, 0-700 i pokrewne   12
Numery o podwyższonej opłacie   12
Numery międzynarodowe   14
Pajęczarz   14
Czy mogę zadzwonić?   15
Złośliwe przekierowanie   15
Przekierowanie do konkurencji   16
Urządzenie do łączenia z Internetem przez zwykłą linię
   telefoniczną – modem   16
Internet bez opamiętania   16
Program komputerowy naciągający na drogie połączenia
   krajowe – dialery krajowe   16
Program komputerowy naciągający na drogie połączenia
   zagraniczne – dialery zagraniczne   17
Biurokracja i pomyłki   17

Jak nie dopuścić do płacenia nadmiernych rachunków
   telefonicznych – profilaktyka   18
Blokady   18
Blokada połączeń 0-700 i pokrewnych   18
Blokada innych połączeń   18
Próg wysokości rachunku   18
Wynajmując mieszkanie   19
Netia   19
Dialog   20
El-net   21
Fizyczne zabezpieczenie linii   23
Wierz ale kontroluj   23
Zgłoś podejrzane sytuacje   24
Podejrzane sytuacje – eskalacja   24
Antypirat telefoniczny   26
Zabezpieczanie modemu   27
Obserwacja – monitorowanie połączeń modemowych   27
Oprogramowanie antywirusowe, antydialerowe   27
Sposoby ochrony sieci przed złośliwymi
   programami – higiena w sieci   27
Pozbywanie się dialera   28
Walka z biurokracją   29
Regulaminy   29
Porządek w papierach   29
Wiele źródeł informacji   30

Z jakich sposobów reklamacji może korzystać
   abonent
– procedury reklamacyjne   30
Sposób reklamowania   30
Co mogę reklamować   30
Nieprawidłowo wystawiona faktura   30
Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi   31
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy   32
Niedotrzymanie terminu świadczenia usługi   33
Co jest usługą powszechną?   33
Jak powinna wyglądać reklamacja?   33
W jaki sposób można złożyć reklamację   34
Czy w razie reklamacji połączeń można nie płacić
   rachunku?   34
Gdzie abonent TP S.A. może złożyć reklamację?   34
Gdzie abonent Dialogu może złożyć reklamację?   35
Gdzie abonent Netii może złożyć reklamację?   35
Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni oznacza automatyczne
   przyznanie racji   35
W przypadku sytuacji złamania prawa   36
Ogólne dobre rady   37
Reklamacje w konkretnych sprawach   37
Reklamacja dotycząca podpisania umowy    37
Reklamacja dotycząca terminu rozpoczęcia usługi   38
Odszkodowanie dotyczące niedotrzymania terminu
   zawarcia umowy – Dialog   40
Niedziałający telefon   41
Brak połączenia z Internetem za pomocą modemu   43
Biurokratyczne pomyłki   45
0-700, 0-300 i inne   46
Pomimo blokady   48
Lokal wynajmowany   49
Lokal wynajmowany – przypadek złośliwy   53
0-300-900-900   55
Zły stan zabezpieczenia linii telefonicznej   56
Dialer w komputerze   59
Przepisy prawne   60
Uwaga na dowody   60
Dialer niezgodny z wymaganiami UOKiK – połączenie
   bez wiedzy użytkownika   61
Dialer na numer międzynarodowy   65
Przykłady odpowiedzi   67
Reklamacja też może być bezzasadna   67
Niedziałający telefon   67
Nie daj się zwieść odpowiedzi!   67
Sztuczka z cofniętym czasem   69

Korzystanie z pomocy innych instytucji   69
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty   69
URTiP – postępowanie mediacyjne   70
URTiP – kontrola instalacji telekomunikacyjnej
   (199–202 pt)   72
Sąd powszechny   73
Pozew przez klienta   73
Pozew przez operatora   75
Dalszy ciąg w sądzie   75
Prokuratura rejonowa i policja   75
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów   78
Rzecznik Praw Obywatelskich   80
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   (GIODO)   81
Stowarzyszenie „TELEPRAWO”   82
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Interesów
   Poszkodowanych
Abonentów Telekomunikacyjnych   83
Grupa pl.misc.telefonia   83
Prasa globalna i lokalna   83
Fakt   84
Super Ekspress   84

Przykłady zgłoszeń technicznych i reklamacji   85
Uporczywe błędy   85
Zapomnieli   85
Rozpoczęcie działania usługi – wina po stronie
   abonenta   85
Naliczenie opłaty mimo rezygnacji z usługi – przykład 1   86
Neostrada, której nie było   86
Naliczenie opłaty mimo rezygnacji z usługi – przykład 2   86
Naliczanie abonamentu przy wyłączonym telefonie   87
Naliczenie opłaty za połączenia wykonane
   przy użyciu Tele2   87
Płać dwa razy abonament   87
Płać za następcę   88
Windykacja po rozwiązaniu   88
Błąd błędem, a windykacja musi być po naszej stronie   89
Wzywamy nieboszczkę   89
Rachunek za 20 tys. zł tytułem połączeń na 0-700   89
Rachunek za 850 tys. zł tytułem połączeń na 0-700   90
43 tys. zł z renty   91

Załączniki   92
Załącznik A – Fragmenty ustawy Prawo
   Telekomunikacyjne z dnia
16 lipca 2004 r.  92
Dział III – Ochrona użytkowników końcowych i usługa
   powszechna 92
Rozdział 1 – Świadczenie usług telekomunikacyjnych
   użytkownikom końcowym   92
Rozdział 2 – Świadczenie usługi powszechnej   100
Rozdział 3 – Odpowiedzialność za niewykonanie
   lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych   107
Rozdział 4 – Sposoby rozstrzygania sporów   109

Załącznik B – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia
1 października w sprawie trybu postępowania
reklamacyjnego
oraz warunków jakim powinna
odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej   110

Załącznik C – Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie dialerów
   z dnia 2004–02–11
  113

Załącznik D – Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Błękitnej
   Linii TP S.A.
  116

Załącznik E – Fragmenty Kodeksu karnego
   z komentarzem
  120

Załącznik F – Wybrane artykuły kodeksu cywilnego wraz
   z komentarzem
  124

ver. 2023#2