strona główna Prenumerata

Prenumerata wydań drukowanych

Dla poprawnego procesu rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza. W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie zatwierdzone.

Płatnik:

Odbiorca: (WYPEŁNIĆ TYLKO JEŻELI ODBIORCĄ JEST INNY PODMIOT NIŻ PŁATNIK)

 tak

Zamawiam miesięcznik Autonaprawa:

platnosci.pl

49,20 PLN

41,82 PLN

0.00

73,80 PLN

Upoważniam Wydawnictwo Technotransfer do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zobowiązuję się do odbierania miesięcznika "Autonaprawa" zgodnie z wypełnionym formularzem
oraz zapłacenia faktury przesłanej z najbliższym numerem "Autonaprawy"

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych wydawnictwa Technotransfer.Wasi dostawcy

Polecane