strona główna Diagnostyka Kalibracja przedniej kamery w Audi A4 2.0 TDI (8W2)
2020-02-21, ostatnia aktualizacja 2020-02-21 06:00

Kalibracja przedniej kamery w Audi A4 2.0 TDI (8W2)

Fot. Texa

Fot. Texa

Układy wspomagania jazdy już na dobre zadomowiły się w samochodach osobowych, nawet tych niższych klas i segmentów. Nie jest to jedynie kolejny gadżet, ale sposób producentów pojazdów na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, eliminujący potencjalne błędy kierowcy.

Kamery rozpoznające znaki drogowe i linie poziome, radary utrzymujące dystans od poprzedzającego pojazdu staną się wyposażeniem seryjnym wszystkich nowych samochodów już od 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy procedurę kalibracji przedniej kamery w pojeździe Audi A4 2.0 TDI (8W2). Odnosi się ona do urządzenia kalibracyjnego Texa RCCS 2. Zamieszczone w publikacji rysunki są wyłącznie poglądowe, kształty pojazdu mogą nie odzwierciedlać opisywanego pojazdu.

Należy pamiętać, że każdy przyrząd do kalibracji charakteryzuje się własną specyfiką pozycjonowania oraz budowy, dlatego nie należy wykorzystywać opisu procedury kalibracji dla urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji oprogramowania. Niezastosowanie się do wytycznych może prowadzić do błędów w kalibracji, a w konsekwencji – nieprzewidzianych zachowań układów wspomagania jazdy.

Pierwszym etapem kalibracji jest prawidłowe usytuowanie przyrządu RCCS 2. W tym celu należy posłużyć się biuletynem zawartym w oprogramowaniu Texa IDC5 Car odnoszącym się do konkretnego pojazdu (rys. 1).

Kalibracja przedniej kamery

Po zakończeniu procedury pozycjonowania zestawu względem pojazdu można przejść do fazy kalibracji przedniej kamery. Odpowiednią procedurę wybiera się z zakładki „Regulacje” po połączeniu się ze sterownikiem pojazdu (rys. 2).

Regulacja ta pozwala skalibrować przednią kamerę pojazdu odpowiedzialną m.in. za utrzymywanie jazdy danym pasem ruchu.

Procedurę tę należy wykonać w następujących przypadkach:

 • zostało wymienione urządzenie sterujące,
 • została wymieniona przednia szyba, ewentualnie została zdemontowana i zamontowana ponownie,
 • w podwoziu pojazdu zostały dokonane zmiany lub regulacje,
 • został wymieniony czujnik w elektronicznym systemie sterowania wysokością auta podczas jazdy,
 • w module przedniej kamery występuje błąd „brak podstawowych regulacji”,
 • wykonano regulację tylnej osi,
 • dokonano zmiany ustawienia wysokości podczas jazdy pojazdu (np. zmiana ustawień z ustawienia standardowego na sportowe),
 • zamontowano opony o innych rozmiarach niż fabryczne.

Uwaga! Zainstalowanie nieoryginalnej szyby przedniej może spowodować problemy z procedurą kalibracji kamery, a w niektórych przypadkach także uniemożliwić zakończenie procedury kalibracji.

Wymagania dotyczące wykonania regulacji

 • Ustawić funkcję Drive Select (jeżeli występuje w pojeździe) w pozycji Comfort / Neutral i poczekać na dokonanie regulacji przez pojazd. W tym celu może być potrzebne uruchomienie silnika.
 • Pojazd należy zaparkować na płaskiej powierzchni w dobrze oświetlonym otoczeniu.
 • Należy sprawdzić, a w razie konieczności skorygować ciśnienie w kołach do wartości określonej przez producenta.
 • Kierownica musi być ustawiona w pozycji centralnej, a koła skierowane do jazdy na wprost.
 • Kamera musi mieć wolne pole widzenia.
 • Szyba przednia musi być czysta.
 • Zapłon musi być włączony.
 • W pojeździe nie może być żadnych osób.
 • Silnik musi być wyłączony.
 • Stopień zużycia opon musi być jednakowy.
 • Drzwi pojazdu muszą być zamknięte.
 • Zawieszenie należy odprężyć, ręcznie potrząsając pojazdem.

Ważne zalecenia do prawidłowego wykonania procedury

 • Ustawiając przyrząd, należy zachować maksymalną dokładność.
 • Upewnić się, że ściana za urządzeniem kalibracyjnym nie zawiera jakichś znaków lub napisów, aby nie odebrało mylnie obrazu jako panela kalibracyjnego.
 • Należy upewnić się, że wokół pojazdu nie znajdują się jasne przedmioty odbijające światło.
 • Sprawdzić, czy przed pojazdem nie ma żadnych innych przedmiotów z biało-czarnymi wzorami niż te służące do kalibracji.
 • Należy dopilnować, by przyrząd kalibracyjny nie rzucał cienia na ścianie za nim.
 • Nie wolno opierać się o pojazd ani otwierać drzwi/bagażnika w trakcie przeprowadzania procedury.
 • Podczas trwania procedury nie wyłączać zapłonu.

Uwaga! Przed rozpoczęciem procedury kalibracji sprawdzić stronę błędów – jeżeli błędy są obecne, należy je usunąć.

Procedura prawidłowego ustawienia panelu kalibracyjnego

1. Umieścić panel kalibracyjny, mocując go zgodnie z przykładem na rys. 3.

2. Ustawić wysokość panelu od podłoża: H = 1700 mm +/–10 mm, wysokość wyregulować za pomocą elektrycznej regulacji RCCS 2, sterowanej przyciskami (rys. 3 i 4).

3. Centralna krawędź panelu musi znajdować się na wysokości A = 1200 mm +/–10 mm do podłoża (rys. 6).

4. Upewnić się, że oświetlenie w pomieszczeniu w którym dokonujemy kalibracji, jest odpowiednie, a od panelu nie ma żadnych odbić światła.

Jako ostatni etap procedury, gdy urządzenie RCCS 2 oraz panel kalibracyjny ustawione są zgodnie z wytycznymi, można w oprogramowaniu IDC5 uruchomić regulację „Kalibracja przedniej kamery video” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Z chwilą rozpoczęcia kalibracji wymagane będzie podanie wartości wysokości (A) zaznaczonej na rys. 7.

Dzięki oprogramowaniu Texa IDC5 użytkownicy mają dostęp do ogromnej ilości procedur kalibracji kamer i radarów dla pojazdów dostępnych w zasobach autodiagnostyki Texa. Prowadzą one mechanika krok po kroku przez wszystkie etapy naprawy.

Więcej informacji na temat urządzeń Texa do diagnostyki oraz kalibracji systemów ADAS można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 364 18 80 oraz mailowo – [email protected].

Rys. 1. Karta prawidłowego ustawienia przyrządu TEXA RCCS 2

Rys. 2 – ekran oprogramowania Texa IDC5 Car – wybór regulacji do wykonania.

Rys. 3. Otwory do wsunięcia panelu kalibracyjnego

Rys. 4. Wysokość panelu do kalibracji od podłoża (H). H = 1700 mm +/- 10 mm

Rys. 5. Przyciski do regulacji wysokości urządzenia do kalibracji

Rys. 6. Wysokość panelu kalibracyjnego (A) – A = 1200 mm +/–10 mm

Rys. 7. Wartość wysokości „A” musi w trakcie kalibracji zostać podana

Rys. 8. Ekran po zakończeniu procedury kalibracji – oprogramowanie Texa IDC5 CARMariusz Wierzbicki
Specjalista ds. techniczno-handlowych, Texa Poland

Tagi

Kamera  kalibracja  

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane


ver. 2023#2