strona główna Biznes Ważne terminy, o których trzeba pamiętać w nadchodzących tygodniach
2024-02-08, ostatnia aktualizacja 2024-02-08 12:11

Ważne terminy, o których trzeba pamiętać w nadchodzących tygodniach

Inter Cars

Pierwszy kwartał to okres podsumowań i sporządzania sprawozdań. Nie inaczej jest w obszarze prawa ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami w warsztacie.

Właściciele i pracownicy warsztatów na co dzień mierzą się nie tylko z wyzwaniami z obszaru diagnostyki, mechaniki i elektroniki motoryzacyjnej, ale także z szerokim zakresem zadań związanych z funkcjonowaniem firmy. Jednym z nich jest zarządzanie kwestiami środowiskowymi w warsztacie, w tym obowiązkami sprawozdawczymi wobec instytucji państwowych.

Poniżej przedstawiamy przegląd raportów, które firmy muszą przedstawić w lutym i marcu. Szczegółowo te obwiązki zostaną przedstawione podczas bezpłatnego szkolenia online, które odbędzie się w czwartek, 8 lutego o godz. 14.00.

Webinar „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska – obowiązki warsztatów” jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Został zorganizowany przez zespół Bio Service, wspierający warsztaty w zarządzaniu gospodarowaniem odpadami. Zapisać się na szkolenie można na stronie szkolenia.intercars.com.pl.

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE)
Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza może być m.in. wynikiem procesów technologicznych stosowanych w warsztacie (np. lakierowanie lub spawanie), użycia kotłowni, a także jazdy autami służbowymi.

W sprawozdaniu o emisjach należy przedstawić ich wielkość oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących, których wykorzystanie spowodowało emisje. Dodatkowo uwzględnione powinny zostać w nim informacje o środkach mających ograniczyć ilość gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery. Raport KOBIZE należy złożyć do 29 lutego 2024 roku.

Sprawozdanie dotyczące emisji F-GAZÓW i SZWO
W przypadku warsztatów samochodowych raport dotyczy przede wszystkim serwisów, które mają w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji. Muszą one podać w nim dane dotyczące zużytego oraz odzyskanego w ciągu roku czynnika klimatyzacji (który w zależności od rodzaju należy do substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY). Złożyć sprawozdanie mają obowiązek także podmioty przywożące i wywożące te substancje z kraju. Termin na złożenie sprawozdania o emisjach mija 29 lutego 2024 roku.

Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO
Firmy będące jedynie wytwórcami odpadów – do tej grupy zazwyczaj należą warsztaty – nie muszą uiszczać opłaty rocznej BDO. Podlegają jej natomiast przedsiębiorcy, którzy:

  • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory,
  • prowadzają pojazdy,
  • wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek krajowy,
  • wprowadzają na terytorium kraju opony,
  • wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Uiścić ją należy do 29 lutego 2024 roku.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dokument wypełniają podmioty, których działalność polega na gospodarowaniu odpadami oraz przedsiębiorcy, będący ich wytwórcami, zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla prowadzenia działalności, jednak wypełnia się je używając modułu sprawozdawczego w systemie BDO.Formularz uzupełnia się na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji Odpadów.

Warsztaty powinny w rocznym sprawozdaniu zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz dane o posiadanych, ewentualnych instalacjach i korzystaniu z nich. Sprawozdanie dotyczące 2023 roku należy złożyć do 15 marca 2024 roku.

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz opłata środowiskowa
Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko muszą co roku przedstawić zakres tego wpływu oraz uiścić tzw. opłatę środowiskową. Co ważne, za korzystanie ze środowiska przyjmowane jest już samo użytkowanie samochodu służbowego.

Zbiorcza informacja dotycząca korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. To ważny dokument stanowiący podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, którą firmy obliczają samodzielnie na podstawie stawek podanych w rozporządzeniu ministra.

Przedsiębiorcy muszą złożyć informację o korzystaniu ze środowiska do 31 marca 2024 roku do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska. Do tego samego dnia trzeba uiścić wyliczoną opłatę. Pamiętajcie, że w tym roku 31 marca wypada w niedzielę!

Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie?
Wsparcie w załatwianiu formalności związanymi z gospodarką odpadami w warsztacie zapewnia Bio Service. Do dyspozycji właścicieli serwisów są eksperci w obszarze prawa środowiskowego, którzy gotowi są do udzielenia niezbędnych konsultacji oraz do wypełnienia potrzebnych wniosków lub sporządzenia obowiązkowych raportów. Usługę można zamówić po zarejestrowaniu konta na stronie www.bio-service.pl.

Eksperci Bio Service mogą przygotować dla warsztatu wszystkie wymienione sprawozdania. Oszczędzony dzięki temu czas będzie mógł zostać przeznaczony na obsługę zleceń klientów i rozwój serwisu.Wasi dostawcy
Podobne

Polecane


ver. 2023#2