strona główna Diagnostyka Sztuczna inteligencja w służbie diagnostyki pojazdów
2024-03-31, ostatnia aktualizacja 2024-03-31 09:34

Sztuczna inteligencja w służbie diagnostyki pojazdów

Identyfikacja pojazdu za pomocą VIS jest o wiele dokładniejsza niż przy klasycznej identyfikacji w trybie offline

Hella Gutmann

Identyfikacja pojazdu za pomocą VIS jest o wiele dokładniejsza niż przy klasycznej identyfikacji w trybie offline

Urządzenie mega macs X od początku zaskakuje innowacyjnością i nieszablonowym podejściem do diagnostyki. Przełamując kolejne bariery, zmienia standardy pracy i wspomaga pracę w niemal każdym obszarze diagnostyki pojazdów.

Największy pakiet korzyści w historii Hella Gutmann mega macs tworzą: znane również z innych modeli podpowiedzi REPAIR dotyczące kodów błędów i ich prawdopodobnych przyczyn, dostępne w mega macs X moduły informacji serwisowych o systemach ADAS, Lighting i E-Mobility, interaktywne schematy elektryczne oraz wspierane pomiary elektryczne niskiego i wysokiego napięcia, które między innymi prowadzą użytkownika przez bezpieczne odłączenie napięcia w samochodach elektrycznych czy hybrydowych.

„Automatyczna diagnoza”, dostępna od wersji V70, to inteligentna, stale doskonaląca się funkcja, dzięki której urządzenia mega macs X automatycznie wybierają kolejne etapy diagnostyki i prowadzą użytkownika przez proces diagnozy. System AD na podstawie samouczących się algorytmów podejmuje decyzje o tym, jakie dalsze kroki są konieczne, aby zawęzić możliwe przyczyny usterki.

Mega macs w trybie AD sprawdza systemy zainstalowane w pojeździe i określa, jakie parametry są istotne dla procesu diagnostycznego. Użytkownik może śledzić wszystkie zautomatyzowane kroki w czasie rzeczywistym, mając w każdym momencie możliwość ingerencji w proces. Finalnie AD sugeruje użytkownikowi najbardziej prawdopodobną przyczynę usterki i dostarcza szereg niezbędnych informacji dodatkowych. Funkcja automatycznej diagnostyki opiera się na dwóch miliardach zapisanych przez Hella Gutmann kodów usterek i około pięciu milionach zarejestrowanych przypadków z technicznego centrum obsługi klienta. Już na tym etapie w ponad 70% przypadków można z dużym prawdopodobieństwem określić przyczynę usterki. Należy pamiętać również, że system stale się doskonali, generując statystycznie potwierdzone wyniki diagnostyczne. Przez ostatni rok chętni użytkownicy urządzeń mega macs X przekazywali dane dotyczące skuteczności diagnozy wykonanej przez AD, udoskonalając równocześnie własne narzędzie pracy.

Dzięki automatyzacji diagnostyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych Hella Gutmann pomaga zaoszczędzić warsztatom cenny czas i sprawia, że diagnostyka staje się bardziej precyzyjna.

Wraz z AD pojawiła się konieczność dokładnej identyfikacji pojazdu. Nowa funkcja SDI VIS (Vehicle Identification Service) jest rozszerzeniem poprzedniej wersji identyfikacji pojazdu za pomocą numeru VIN. Jest ona automatycznie aktywowana w tle przy połączeniu urządzenia online.

Identyfikacja pojazdu za pomocą VIS jest o wiele dokładniejsza niż przy klasycznej identyfikacji w trybie offline. Zidentyfikowane pojazdy są sortowane na podstawie prawdopodobieństwa i przedstawiane w przejrzysty sposób. Po wybraniu producenta i uruchomieniu funkcji „Odczyt VIN” rozpocznie się automatyczna identyfikacja pojazdu. Gdy mega macs jest połączony z siecią Internet, wyszukiwanie będzie się odbywało za pomocą nowej bazy danych VIS bez potrzeby ingerencji użytkownika. VIS wspomaga identyfikację pojazdów w trybie AD oraz niezależnie od niego.

Hella Gutmann od lat dąży do uczynienia diagnostyki pojazdów w warsztatach wygodną, wydajną i niezawodną. Automatyzacja i inteligentne skracanie procesów diagnostycznych w codziennej pracy warsztatowej są bardzo cenne, ponieważ różnorodność systemów pojazdu prowadzi do rosnącej złożoności diagnozy.

Działanie „Automatycznej diagnozy” krok po kroku

  • Mega macs X lub mega macs 77 jest podłączony do interfejsu OBD
  • Automatyczna diagnoza jest uruchamiana w SDI App Launcher za pomocą jednego przycisku
  • Identyfikacja pojazdu, analiza kodów usterek i i rzeczywistych parametrów są zautomatyzowane
  • Wyniki są analizowane przy użyciu sztucznej inteligencji i technicznego know-how Hella Gutmann
  • Automatyczna diagnoza proponuje oparte na prawdopodobieństwie zalecenie naprawy
  • Naprawa jest przeprowadzona w sposób skuteczny i oszczędzający czas

Identyfikacja pojazdu odbywa się automatycznie i bez manualnego wprowadzania danych. Model i kod silnika są rozpoznawane i wybierane przez automatyczną diagnozę


Następnie rozpoczyna się analiza kodów usterek. System AD na podstawie algorytmów wybiera parametry do dalszej diagnozy


W tym momencie może być wymagana ingerencja użytkownika, np. uruchomienie silnika


Wyniki automatycznej diagnozy przedstawiane są w przejrzysty i czytelny sposób wraz z objaśnieniami i proponowanym rozwiązaniem usterki 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2