strona główna Biznes Apel Związku Dealerów Samochodów
2020-03-24, ostatnia aktualizacja 2020-03-24 09:38

Apel Związku Dealerów Samochodów

Od ubiegłego tygodnia do biura Związku Dealerów Samochodów dochodzą sygnały o przypadkach decyzji władz powiatowych o całkowitym wstrzymywaniu procesu rejestracji pojazdów.

Zjawisko to dotyczy obecnie, według szacunków związku, około 30 procent wydziałów komunikacji w Polsce m.in. w tak dużych aglomeracjach jak Kraków, Katowice i Gdynia.

Brak możliwości rejestracji pojazdów powoduje, że przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą samochodów nowych i używanych na terenie tych powiatów, nie są w stanie realizować swoich, działań gospodarczych. Dotyczy to tak rejestracji samochodów przez klientów indywidualnych, jak i przez firmy leasingowe i flotowe.

Związek Dealerów Samochodów skierował do premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli władz wykonawczych i ustawodawczych apel o wprowadzenie do projektu Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. poprawki, która zapewniłaby polskim firmom motoryzacyjnym możliwość wykonywania dozwolonych prawem działań gospodarczych.

Związek proponuje by w ustawie znalazł się następujący zapis:

Art. 6b. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować ograniczeń w wykonywaniu zadań, które mogą w znacznym stopniu utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej nie objętej ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), w tym w szczególności rejestracji pojazdów.

3. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.Wasi dostawcy

Podobne

Polecane