strona główna Diagnostyka Diagnozowanie i obsługa systemów klimatyzacji
2021-04-08, ostatnia aktualizacja 2021-04-08 06:00

Diagnozowanie i obsługa systemów klimatyzacji

Przy obsłudze systemów klimatyzacji niezbędne jest wykorzystanie stacji serwisowej

Launch

Przy obsłudze systemów klimatyzacji niezbędne jest wykorzystanie stacji serwisowej

Samochodowy układ klimatyzacji zapewnia regulację temperatury i wilgotności oraz odpowiednią cyrkulację powietrza w kabinie pojazdu. Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanych przez kierowcę wielkości parametrów powietrza dla poszczególnych miejsc w kabinie.

Samochodowe systemy klimatyzacji są w stanie zapewnić utrzymywanie we wnętrzu pojazdu temperatury o 10–15% niższej od otoczenia.

Konstrukcje układów klimatyzacji samochodowych dzielą się na:

 • manualne,
 • z regulowaną temperaturą,
 • automatyczne.

Diagnoza

Klimatyzacja samochodowa wymaga cyklicznej obsługi serwisowej, która, zgodnie z wytycznymi producentów pojazdów, powinna być wykonywana co roku, a w ostateczności raz na dwa lata. Stosowanie się do tych zaleceń gwarantuje bezawaryjną pracę układu i zapobiega pojawianiu się poważnych usterek. Konieczność stałej obsługi serwisowej układu klimatyzacji wynika z:

 • nieuniknionego ubytku czynnika chłodniczego, wynoszącego od 20 do 110 g w roku przy w pełni sprawnym i szczelnym systemie, wynikającego z porowatości gumowych elementów (przewodów) oraz naturalnych mikronieszczelności układu, ponieważ niedostatek czynnika wpływa negatywnie na wydajność;
 • naturalnego przenikania wody (w postaci pary wodnej) do czynnika roboczego, powodującego krzepnięcie, co zakłóca jego prawidłowy i niezakłócony obieg w układzie;
 • procesu zanieczyszczenia (zwłaszcza w okresie letnim) powierzchni skraplacza, zakłócającego przepływ powietrza i wywołującego tym samym przegrzewanie układu;
 • zatkania rurki odprowadzającej skropliny z parownika, powodującego zmniejszenie zdolności układu do usuwania wilgoci z powietrza,a w związku z tym powstawania nieprzyjemnych zapachów z nawiewników.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu klimatyzacji spowodowane mogą być przez:

 • usterki instalacji elektrycznej,
 • niedostateczną ilość czynnika w układzie,
 • zatory w przepływie czynnika,
 • uszkodzenie któregoś z podzespołów,
 • obecność powietrza lub wilgoci w układzie,
 • niedostateczne skraplanie.

W praktyce niedomagania układu klimatyzacji objawiają się poprzez:

 • pojawianie się lodu na podzespołach układu na skutek ograniczenia przepływu czynnika chłodniczego;
 • powstawanie nieprzyjemnych zapachów z nawiewów, wynikających z procesu tworzenia się bakterii i pleśni wokół odpływu skroplin;
 • zaparowywanie szyb na skutek braku drożności rurki odprowadzającej skropliny z parownika;
 • wyłączanie się układu na skutek zamarzania wilgoci zawartej w powietrzu, powodującej blokowanie przepływu czynnika.

W celu zapewnienia układowi klimatyzacji należytych warunków pracy wymagane jest poddawanie go cyklicznej obsłudze serwisowej, w trakcie której konieczne jest:

 • wykrycie ewentualnych nieszczelności,
 • uzupełnienie braków czynnika,
 • skontrolowanie drożności rurki odprowadzającej skropliny z parownika,
 • sprawdzenie pracy wentylatora skraplacza.

Wykrycie miejsca nieszczelności układu klimatyzacji można przeprowadzić:

 • przy użyciu spienionego roztworu, poprzez nanoszenie go na miejsca potencjalnych nieszczelności i obserwacji powstających pęcherzyków świadczących o wyciekach czynnika;
 • z wykorzystaniem barwnika (kontrastu) dodawanego do czynnika chłodniczego w trakcie napełniania układu za pomocą odpowiedniego aplikatora oraz obserwacji w świetle lampy ultrafioletowej zabarwionych obszarów, świadczących o wyciekach;
 • z zastosowaniem elektronicznego detektora wycieków, sygnalizującego obecność substancji chemicznych zawartych w czynniku chłodniczym w sposób świetlny i dźwiękowy podczas zbliżania sondy do miejsc ewentualnych wycieków.

Obsługa

W trakcie sezonowej obsługi układu klimatyzacji wskazane jest użycie elektronicznych termometrów do sprawdzenia wydajności układu przez pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie klimatyzatora oraz temperatur części metalowych na wyjściu i wejściu skraplacza. Sprawnie działający system klimatyzacji powinien zapewniać otrzymanie wyników temperatur odpowiadających danym fabrycznym producenta. W przypadku rozbieżności wskazane jest przeprowadzenie pomiarów ciśnień roboczych w wysokociśnieniowej i niskociśnieniowej części obiegu czynnika chłodniczego za pomocą manometrów podłączanych do złącz serwisowych.

Automatyczna stacja serwisowa do obsługi układów klimatyzacji

Przy prawidłowo funkcjonującym systemie klimatyzacji sezonowe sprawdzenie układu sprowadza się do podłączenia do niego stacji serwisowej i przeprowadzenia procesu obsługowego czynnika chłodniczego składającego się z:

 • skontrolowania ciśnień czynnika chłodniczego w wysokociśnieniowej i niskociśnieniowej części układu,
 • odessaniu zużytego czynnika chłodniczego,
 • automatycznej regeneracji czynnika chłodniczego wraz z odseparowaniem zużytego oleju,
 • osuszenia układu klimatyzacji poprzez wytworzenie podciśnienia,
 • sprawdzeniu szczelności układu,
 • napełnienia układu świeżym czynnikiem chłodniczym wraz z właściwą ilością oleju sprężarkowego.

Przy serwisowaniu samochodowych układów klimatyzacji stosowane są najczęściej w pełni zautomatyzowane stacje serwisowe. Wykonują one wszystkie czynności w zaprogramowanym cyklu, bez uczestnictwa obsługującego. Dzięki wbudowanej wadze stacja automatyczna samoczynnie wprowadzi do obsługiwanego układu klimatyzacji wymaganą ilość oleju sprężarkowego. W tego typu stacjach wszystkie niezbędne w trakcie obsługi funkcje sterowane są elektrozaworami uruchamianymi przez mikroprocesor zgodnie z programem wybieranym ręcznie z poziomu pulpitu sterującego lub przywołanym z bazy danych zainstalowanej w urządzeniu. Na każdym etapie pracy automatycznej stacji serwisowej na wyświetlaczu panelu sterującego wyświetlane są odpowiednie komunikaty opisujące rodzaj aktualnie wykonywanej czynności oraz jej parametry, np. wartość ciśnienia, czas napełniania, wykonywania próżni, masa czynnika i oleju. W przypadku pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości w trakcie całego procesu (zbyt małej ilości czynnika w butli, braku oleju w zbiorniku czy negatywnego wyniku testu szczelności) na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie komunikaty oraz emitowane są sygnały dźwiękowe, informujące obsługującego o zaistniałej sytuacji.

Standardem w automatycznych stacjach serwisowych jest baza danych parametrów i wbudowana drukarka

Stacje serwisowe dysponują zainstalowaną w urządzeniu bazą danych obsługowych układów klimatyzacji eksploatowanych na rynku pojazdów oraz informacjami o ilości czynnika i oleju. Po wyborze z poziomu menu urządzenia marki, modelu i wersji pojazdu stacja automatyczna zaprogramuje i przeprowadzi od początku do końca cały proces obsługi układu klimatyzacji w samochodzie.

Standardem w automatycznych stacjach serwisowych jest również wbudowana drukarka, umożliwiająca wydruk protokołu z wykonanej usługi. Po wprowadzeniu przez obsługującego z panelu sterowania danych pojazdu i daty zostaną one przedstawione na wydruku wraz z informacjami technicznymi z przeprowadzonego procesu (ilość czynnika i oleju odebranego z układu oraz ponownie wprowadzonego, czas wytwarzanej próżni itp.).Andrzej Kowalewski
Prezes zarządu Launch Polska sp. z o.o.

Tagi

Serwis  Klimatyzacja 

 • 2022-02-11 09:45

  MIchał

  Grapow

  Mam takie pytanie . W jakim celu sprawdzać szczelność układu AC w ,którym ilość odessanego czynnika podczas serwisu wynosiła 80% ? W jaki sposób firma Launch przewiduje przeprowadzenie testu szczelności? Z góry dziękuję za odpowiedź

  skomentuj

 • 2022-02-11 16:48

  MIchał

  Grapow

  Mam takie pytanie . W jakim celu sprawdzać szczelność układu AC w ,którym ilość odessanego czynnika podczas serwisu wynosiła 80% ? W jaki sposób firma Launch przewiduje przeprowadzenie testu szczelności? Z góry dziękuję za odpowiedź

  skomentujWasi dostawcy
Podobne

Polecane


ver. 2023#2