strona główna Biznes Zwrot części kosztów utylizacji
2021-10-13, ostatnia aktualizacja 2021-10-13 06:00

Zwrot części kosztów utylizacji

Fot. Inter Cars

Fot. Inter Cars

Bio Service to nie tylko odbiór odpadów warsztatowych. To także program, który przynosi serwisom realne korzyści finansowe.

Prędzej czy później, każdy właściciel warsztatu samochodowego lub motocyklowego musi zmierzyć się z problemem właściwej utylizacji odpadów powstających w wyniku jego działalności. Z uwagi na zagrożenie karami administracyjnymi oraz potrzebę zwolnienia zajętego bezproduktywnie miejsca w pomieszczeniach serwisy chętnie korzystają z programu Bio Service. Zapewnia on zgodny z obowiązującymi przepisami kompleksowy odbiór odpadów pochodzących z działalności warsztatu.

Część warsztatów nie wie, że wytworzone odpady to nie tylko koszty. Program Bio Service umożliwia współpracującym warsztatom również refundację kosztów utylizacji.

Jak można uzyskać dodatkowe środki?

Przede wszystkim należy podkreślić, że refundacji podlegają koszty utylizacji odpadów za towary zakupione w sieci Inter Cars. A ile można zyskać? W tym celu warto monitorować cennik refinansowanych frakcji, który znajduje się na stronie internetowej Bio Service. Jest on stale aktualizowany, dlatego stanowi najlepsze źródło pozyskania dokładnych wartości refundacji.

W cenniku refundacji zamieszczonym na stronie Bio Service przedstawiana jest zwracana kwota za każdy kilogram oddanych odpadów wytworzonych z produktów zakupionych w sieci Inter Cars.

Dwie metody

Serwisy mogą skorzystać z refundowania kosztów utylizacji w Bio Service na dwa sposoby. Pierwszy z nich to „korekta do okresu”. W tym scenariuszu klient płaci pomniejszoną kwotę przy kolejnych zakupach w Inter Cars. Wartość zwrotu wyliczana jest za każdy kilogram oddanych odpadów. Z tej możliwości mogą skorzystać klienci, którzy mają podpisaną umowę z firmą Inter Cars.

Należna wartość do zwrotu to masa odebranego odpadu pomnożona przez obowiązującą przy zgłoszeniu cenę. Po odbiorze odpadów, klient otrzymuje drogą mailową szczegóły rozliczenia.

Druga droga refundacji obowiązuje w przypadku zwrotu środków za akumulatory, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe. Tu wcześniejsze podpisanie umowy z Bio Service nie jest konieczne. Klient po przesłaniu poprawnie wystawionej faktury na wskazane przez Inter Cars dane otrzyma przelew na konto.

Refundacja krok po kroku

Aby otrzymać refundację kosztów utylizacji należy:

  • posiadać dostęp do BDO,
  • zarejestrować się lub zalogować na swoim koncie w BS BIO,
  • utworzyć nowe zgłoszenie,
  • wybrać kod odpadu do odbioru, wpisać w kilogramach szacunkową ilość posiadanych odpadów,
  • zamknąć i wysłać zgłoszenie.

Dowiedz się więcej na https://bio-service.pl/pl

Tagi

odpady  

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane