strona główna Biznes Dobre wyniki Grupy Bosch
2012-08-10, ostatnia aktualizacja 2012-08-10 06:57

Dobre wyniki Grupy Bosch

Warszawska konferencja prasowa, referat Prezes Krystyny Boczkowskiej

Fot. Bosch

Warszawska konferencja prasowa, referat Prezes Krystyny Boczkowskiej

Doroczna konferencja Boscha zgromadziła dziennikarzy mediów branżowych tak licznych specjalności, jak zróżnicowana jest dziś rynkowa oferta tego globalnego koncernu. 

Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch sp. z o.o., reprezentująca Grupę Bosch w Polsce, poinformowała o ubiegłorocznych wynikach działalności koncernu i rysujących się w związku z tym rozwojowych trendach. Z obszernego jej referatu wybraliśmy przede wszystkim wątki dotyczące ogólnej kondycji firmy na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień techniki motoryzacyjnej.

Mimo kryzysu

W 2011 roku umocniła się pozycja rynkowa wszystkich trzech działów przedsiębiorstwa, a cała globalna Grupa Bosch, pomimo osłabienia koniunktury na świecie, odnotowała wzrost wyższy od oczekiwanego. Wyniósł on 9 proc., osiągając poziom 51,5 mld euro. Zysk przed opodatkowaniem był równy 2,6 mld euro.

Bosch

Wyniki Grupy Bosch na świecie w 2011 r.

Największy i najbardziej interesujący nas dział, czyli Technika Motoryzacyjna, uzyskał w 2011 roku obroty w wysokości 30,4 mld euro, tj. o 8,2 procent więcej niż w roku poprzednim, osiągając przy tym zysk na poziomie 7,7% obrotów. Na tak dobre wyniki wpłynęło rosnące zainteresowanie klientów systemami i rozwiązaniami proekologicznymi, zwiększającymi efektywność, bezpieczeństwo i komfort pojazdów – czyli obszarami, w których dział Boscha jest tradycyjnym już światowym liderem. Należą do nich m.in. urządzenia bezpośredniego wtrysku paliwa, efektywne systemy Diesla czy zaprojektowany przez Boscha system stabilizacji toru jazdy ESP. W latach 2011- 2014 koncern przewiduje znaczący wzrost sprzedaży tych systemów.

Dla porównania: w tym samym czasie dział Technika Przemysłowa odnotował wzrost obrotów o 21 proc. (do poziomu 8,0 mld euro), natomiast dział Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków - o 4,4 proc. (do 13,1 mld euro).

Bosch

Zatrudnienie w Grupie Bosch na świecie

Zwiększyło się też zatrudnienie w spółkach Grupy Bosch na świecie i 1 stycznia 2012 wyniosło ono 302 500 osób, o 19 000 więcej niż w roku 2010. Największy wzrost liczby pracowników odnotowano w Europie. Tutaj ich liczba zwiększyła się o 9 800 osób. W regionie Azji i Pacyfiku przybyło 8 000 nowych pracowników, a w Ameryce Północnej i Południowej zatrudnienie wzrosło o 1 200 osób.

W 2012 roku, w zależności od sytuacji ekonomicznej oraz z uwzględnieniem nowo konsolidowanych spółek, zatrudnienie w Grupie Bosch powinno wzrosnąć do ok. 315 tys. osób, czyli o ok. 4 procent.

Zrównoważony rozwój

W 2012 roku Grupa Bosch spodziewa się globalnego wzrostu obrotów rzędu 3-5 proc., czemu powinna towarzyszyć poprawa wartości zysku przed opodatkowaniem. Wyniki osiągnięte przez koncern w pierwszym kwartale tego roku są pozytywne i średnio o 5 procent przekraczają poziom obrotów osiągniętych w pierwszym kwartale 2011 roku.

Bosch

Wyniki Grupy Bosch: podział na sektory

Inwestycje w środki trwałe utrzymają się na wysokim poziomie ponad 3 mld euro, a 4,6 mld euro, czyli o 400 mln euro więcej niż przed rokiem, przeznaczone zostanie na działalność badawczo-rozwojową, także w tak przyszłościowych dziedzinach, jak elektromobilność lub energie odnawialne.

Przewiduje się, że pod koniec bieżącego roku w działach badawczo-rozwojowych koncernu zatrudnionych będzie ponad 43 000 pracowników, czyli o około 4 500 więcej niż na początku roku. Z tej liczby już dziś co czwarty pracownik jest zatrudniony przy tworzeniu oprogramowania. Efektywność tych nakładów potwierdzają uzyskiwane patenty, których w ubiegłym roku Bosch zgłosił 4126, czyli średnio 16 w każdym dniu roboczym.

Bosch

Wyniki Grupy Bosch w Polsce w 2011 r.

Działalność w Polsce

Grupa Bosch jest reprezentowana w naszym kraju przez 5 spółek: Robert Bosch, Bosch Rexroth, Buderus Technika Grzewcza, Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w której udział firmy Bosch wynosi 50 proc. W roku 2011 firmy te osiągnęły łączny obrót w wysokości 813 mln euro, co w stosunku do wyniku roku 2010 oznacza wzrost o 13,5 proc. Głównymi źródłami tego sukcesu były: innowacyjna i kompleksowa oferta, uzupełniona fachowym doradztwem, oraz sprzyjający klimat inwestycyjny.

Bosch

Elektromobilność – firmowy program Boscha i równocześnie przyszłość globalnej motoryzacji 

Największy, bo aż 26-procentowy, wzrost obrotów w 2011 roku odnotował polski dział Techniki Przemysłowej. Obroty działu Techniki Motoryzacyjnej wzrosły o 14 proc., a działu Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków – 9 proc. Obecnie Grupa Bosch w Polsce zatrudnia łącznie 2 395 pracowników, tj. o 195 osób więcej niż w roku poprzednim. Przewiduje się, iż taka dynamika powinna utrzymać się do końca pierwszej połowy bieżącego roku. Prowadzone obecnie działania wewnętrzne mają na celu konsolidację działalności spółek Grupy w Polsce. Pozwoli to na ujednolicenie standardów, uzyskanie pełnego dostępu do wiedzy i doświadczenia Grupy, usprawnienie obsługi klientów, a przede wszystkim – na optymalizację kosztów.

W krajowym kontekście

Firma Bosch od 20 lat konsekwentnie wdraża w Polsce strategię wzmacniania pozycji firmy na lokalnym rynku, a rozwijając się w sposób zrównoważony, przyczynia się do ogólnego wzrostu polskiej gospodarki. Rok 2011 upłynął pod znakiem kontynuacji projektów i inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych, w tym dalszej rozbudowy Centrum Kompetencyjnego IT w Warszawie i uruchamiania produkcji nowych komponentów w Fabryce Układów Hamulcowych we Wrocławiu, gdzie po wielkich inwestycjach z lat ubiegłych w roku 2011 zainwestowano kolejne 41 mln złotych i równocześnie zwiększono obroty o 30 procent, czyli z 475 mln złotych do 619 mln złotych. Wzrost wpłynął pozytywnie na zatrudnienie, zwiększając je o około 7 procent do stanu 863 osób. W sumie ubiegłoroczne nakłady na inwestycje w środki trwałe w spółkach Grupy w Polsce wyniosły 23 mln euro.

Kontynuowany był projekt „Bosch dla Budownictwa”, zawierający kompleksową ofertę złożoną z szerokiej gamy innowacyjnych produktów: od elektronarzędzi, poprzez systemy zabezpieczeń, technikę grzewczą i sprzęt AGD, aż po skomplikowane systemy pneumatyczno-hydrauliczne i elektroniczne. Na przykład polskie stadiony na EURO 2012 wyposażone zostały w systemy bezpieczeństwa Bosch. Dział Security Systems z sukcesem wykorzystał też swoje wysokie kompetencje, uczestnicząc w realizacji dużych projektów inwestycyjnych związanych z EURO 2012 i z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.

Bosch realizuje w Polsce również projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, między innymi program edukacyjny dla gimnazjalistów Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha. Celem programu jest popularyzacja kierunków technicznych jako dalszej ścieżki kształcenia oraz rozwijanie kreatywności uczniów. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, Bosch jest łącznikiem pomiędzy gimnazjalistami a naukowcami i studentami. W ramach Akademii Wynalazców odbyły się między innymi warsztaty dla 1200 gimnazjalistów, prowadzone przez studentów Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Patronat nad tegoroczną edycją Akademii Wynalazców objęła m.in. Polska Akademia Nauk.Wasi dostawcy
Podobne

Polecane


ver. 2023#2