strona główna Diagnostyka Tester dla solidnych warsztatów
2014-09-10, ostatnia aktualizacja 2014-09-10 16:24

Tester dla solidnych warsztatów

Widok ekranu testera Expert Bench z wynikami pomiaru metodą EUSAMA oraz z wykorzystaniem współczynnika CAP

Actia

Widok ekranu testera Expert Bench z wynikami pomiaru metodą EUSAMA oraz z wykorzystaniem współczynnika CAP

Średnio co czwarty samochód jeżdżący po polskich drogach ma niesprawne amortyzatory. Okresowe badania w SKP nie rozwiązują tego problemu. O bezpieczeństwo ruchu muszą więc zadbać warsztaty.

Nie jest to zadanie dla porządnego warsztatu naprawczego ani zbyt trudne, ani nadmiernie kosztowne. Urządzenie Expert Bench, opracowane i produkowane przez firmę Actia Muller, pozwala bowiem w czasie zaledwie trzech minut skontrolować stan zawieszenia w każdym pojeździe trafiającym do serwisu z jakiegokolwiek powodu. O zgodę na badanie nikogo nie trzeba pytać, jeśli będzie ono wykonywane bezpłatnie. Jego koszty i tak zrekompensuje z nawiązką zwiększenie przychodów za dodatkowe usługi przy usuwaniu ujawnionych usterek. Nie bez znaczenia jest tu także dobra opinia placówki troszczącej się w ten sposób o swoich klientów.

Sam użytkownik samochodu zwykle nie interesuje się jego amortyzatorami, ponieważ są to części, które poza nagłymi i ewidentnymi uszkodzeniami (np. wyciek oleju) zużywają się stopniowo i niepostrzeżenie. Kierowca podświadomie przystosowuje się do ich coraz gorszego stanu i zaczyna łagodniej hamować lub wchodzić w ostre zakręty, by uniknąć niebezpiecznego zachowania pojazdu. Niestety w sytuacjach krytycznych to nie wystarcza.

Pomiary zużycia amortyzatorów

W warunkach laboratoryjnych określenie technicznego stanu, czyli skuteczności amortyzatora wymontowanego z pojazdu, jest proste, gdyż sprowadza się do ustalenia jego siły tłumienia, a dokładniej jej charakterystyki dla poszczególnych faz ruchu tłoka. Na stanowiskach kontroli zawieszeń nie dokonuje się jednak ich rozbiórki, lecz stosuje metodę EUSAMA lub BOGE. Obie opierają się na pomiarach pośrednich, gdyż mierzą zmiany siły nacisku wywieranego na podłoże przez koło badanego samochodu wprawiane w wymuszone drgania pionowe o określonej częstotliwości (EUSAMA) albo amplitudy rezonansowych drgań (BOGE). Uzyskane wyniki uwzględniają więc nie tylko stan amortyzatora, lecz także innych elementów zawieszenia. Uzależnione są zatem od takich parametrów, jak:

  • masa badanego pojazdu i związane z nią naciski na poszczególne koła;
  • sztywność opon, w tym także ciśnienie w ogumieniu;
  • stan techniczny (sprawność) amortyzatora.

W związku z powyższym można z łatwością wyobrazić sobie sytuację, w której zły stan amortyzatora jest kompensowany niższym ciśnieniem w ogumieniu lub większą masą pojazdu.

Expert Bench

Wydruk raportu z badania samochodu Opel Vectra GTS

W urządzeniu Expert Bench te uboczne wpływy w znacznym stopniu wyeliminowano dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu przeliczeniowego oraz pomiaru za pomocą dodatkowego czujnika przesunięcia faz amplitud drgań wymuszających i wymuszanych. Rozwiązanie to określa się symbolem CAP (Coefficient d'Amortissement de Phase). Jego opracowanie wymagało przeprowadzenia szeregu testów różnych grup pojazdów, skategoryzowanych według ich masy oraz rodzaju nadwozia. Każdą grupę pojazdów badano przy różnych ciśnieniach w ogumieniu i z zastosowaniem amortyzatorów w różnym stanie technicznym, ustalonym uprzednio za pomocą stanowiskowych badań siły tłumienia. Na podstawie tych badań opracowano bazę wzorcowych danych samochodów osobowych, stanowiącą integralną część oprogramowania testera. W związku z tym każdy pomiar musi być poprzedzony dokładnym określeniem marki i modelu pojazdu. Dla celów archiwizacyjnych wprowadzać można również jego przebieg, lecz dla samych badań nie jest to konieczne.

Tester przyjazny dla użytkowników

 Konstruktorzy urządzenia Expert Bench zadbali też o to, by sposób prezentacji wyników pomiarów na jego ekranie był zrozumiały nie tylko dla diagnostów, lecz także dla kierowców bez odpowiedniego wykształcenia technicznego. Końcowe wartości pomiarów wraz ze wskazaniami związanymi ze zużyciem, amortyzatorów mogą być również udostępniane klientom w formie drukowanych protokołów.

Expert Bench

Urządzenie Expert Bench w wersji do zabudowy na posadzce warsztatu, wymiary wraz z rampami najazdowymi 300x200 cm, minimalny prześwit pojazdu 12 cm

Wynikom pomiarów prezentowanym na ekranie monitora towarzyszą odpowiedniki poszczególnych wartości podawane według metody EUSAMA. Pozwala to na ewentualne zweryfikowanie badań przeprowadzonych wcześniej w SKP.

Dużą zaletą urządzenia jest możliwość ustawienia go bezpośrednio na warsztatowej posadzce bez konieczności wykonywania ławy fundamentowej. Najazdy testera pozwalają na prowadzenie badań pojazdów o minimalnym prześwicie wynoszącym 12 centymetrów.

Expert Bench

Zwiększenie masy pojazdu powoduje poprawę wskaźnika Eusama – polepsza przyleganie koła do podłoża

Expert Bench

Zmniejszenie ciśnienia w ogumieniu poprawia wartość wskaźnika Eusama – polepsza przyleganie koła do podłoża

Expert Bench

Lepszy stan techniczny amortyzatora poprawia wartość wskaźnika Eusama

Expert Bench

Przesunięcie fazowe amplitudy drgań wymuszających płyty testera (kolor granatowy) i amplitudy wymuszanych drgań koła (kolor różowy)

Expert Bench

Badanie metodą Eusama zależności między częstotliwością wymuszonych drgań a przyczepnością koła do podłoża w samochodzie VW Passat przy amortyzatorach sprawnych w 100% oraz przy 50% zużycia

Expert Bench

Pomiar współczynnika CAP urządzeniem Expert Bench (kolor zielony sprawność amortyzatora 100%, kolor szary 50%, kolor czerwony 20%)

Expert Bench

Wartości CAP dla osi przedniej różnych typów pojazdów, wyniki w przedziale 0–0,2 oznaczają konieczność wymiany amortyzatora, 0,21–0,25 – 50% zużycia, powyżej 0,26 – stan dobryJarosław Pruba
Dyrektor Działu Diagnostyki i Wyposażenia Serwisowego Actia PolskaWasi dostawcy

Podobne

Polecane