strona główna Układy elektryczne i elektroniczne Wszystko o recyklingu akumulatorów
2016-01-11, ostatnia aktualizacja 2016-01-11 06:24

Wszystko o recyklingu akumulatorów

Fot. Johnson Controls

Fot. Johnson Controls

Związki ołowiu wpływają negatywnie na stan zdrowia organizmów żywych, rozwój roślin oraz wszelkie procesy zachodzące w środowisku wodnym. Środowisku naturalnemu szkodzi też wypełniający akumulator kwas siarkowy o silnym stężeniu, a także tworzywa sztuczne z obudowy baterii.

Niestety, w Polsce duża liczba akumulatorów kończy swój żywot w piwnicy, garażu lub na śmietniku. Często wynika to z nieznajomości zasad prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku wiedzy o szkodliwości zużytych akumulatorów. Dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa oraz pełne zaangażowanie każdego podmiotu uczestniczącego w obrocie akumulatorami w proces zbiórki złomu akumulatorowego. Dotyczy to również warsztatów samochodowych, które na recyklingu mogą dodatkowo zarobić.

Najważniejsze zadanie spoczywa na sprzedawcach detalicznych. Powinni oni informować użytkownika końcowego, że przy zakupie nowego akumulatora jest on zobowiązany oddać sprzedawcy swój zużyty akumulator. Jeżeli tego nie uczyni, powinien zapłacić tzw. opłatę depozytową, która obecnie wynosi 30 zł. Ponadto sprzedawca jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie ich wymiany, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład ich przetwarzania lub wprowadzającemu je na rynek. Z mocy ustawy bowiem sprzedawca detaliczny staje się zbierającym złom akumulatorowy, a to wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

Sprzedawca zbierający złom akumulatorowy musi o swej działalności poinformować właściwego starostę powiatowego, przedstawiając miejsce i sposób składowania zużytych akumulatorów oraz wskazując podmiot, z którym została podpisana umowa na transport i odbiór złomu akumulatorowego. Składowanie powinno się odbywać na terenie punktu detalicznego w miejscu niedostępnym dla osób postronnych i być wyposażone w specjalny pojemnik z pokrywą, np. typu palox. Na pokrywie należy umieścić informację o kodzie składowanych odpadów – w przypadku akumulatorów jest to 16 06 01. Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów na palecie, w metalowych pojemnikach lub na ziemi. W takich przypadkach często bowiem dochodzi do wycieku elektrolitu niebezpiecznego dla ludzi oraz zanieczyszczającego środowisko naturalne.

Bardzo ważnym elementem procesu zbiórki złomu akumulatorowego jest umowa z podmiotem mającym wszelkie uprawnienia do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych o właściwym kodzie. Weryfikacja podmiotu odbierającego i posiadanych uprawnień leży po stronie oddającego złom akumulatorowy. W momencie przekazania złomu akumulatorowego do transportu powinno się odbyć komisyjne ważenie oddawanych odpadów oraz wystawienie karty przekazania odpadu (KPO). Przypomnijmy, że od stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzorzec KPO. Karty przekazania odpadu trzeba odpowiednio ewidencjonować w zbiorczym zestawieniu tak, aby do 15 marca następnego roku przedłożyć właściwemu marszałkowi Urzędu Wojewódzkiego informację o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w roku poprzednim. Brak takiej informacji lub przedstawienie w niej niewłaściwej ilości (masy) odpadów wiąże się z sankcjami finansowymi.

VARTA zachęca warsztaty

Weź udział w kampanii diagnostycznej VARTA! Testując akumulator w każdym pojeździe, który trafia do Twojego serwisu, wykryjesz egzemplarze w złym stanie technicznym, zanim zaczną one sprawiać problemy. Co 5. akumulator w pojeździe wymaga natychmiastowej wymiany, a w praktyce tylko co 7. jest wymieniany. Dlatego warto sprawdzić akumulator i przedstawić klientowi wyniki przeprowadzonego testu oraz zachęcić do wymiany akumulatora, pamiętając o tym, że aż 70% klientów postępuje zgodnie z zalecaniami swojego serwisu.

Zarejestruj się na stronie www.varta-automotive.com.pl i weź udział w naszej akcji. Otrzymasz od nas pakiet startowy, a Twój warsztat zostanie dopisany do wyszukiwarki warsztatów na naszej stronie internetowej. Kampania promująca kontrolowanie stanu akumulatora pozwoli pozyskać nowych klientów, wygenerować dodatkową marżę i zwiększy zaufanie do Twojego serwisu.
Artykuł sponsorowanyWasi dostawcy

Podobne

Polecane