strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
TytułPomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych
Dział Podstawy, Podstawy
Autor Krzysztof Perlicki
ISBN83-206-1458-9
Cena 21 PLN
Wydanie1 / 2002
FormatB5
Oprawatwarda
Liczba stron 196
OpisKsiążka zawiera omówienie zagadnień dotyczących sposobu pomiaru podstawowych parametrów optycznych i optoelektronicznych elementów składowych systemów telekomunikacji światłowodowej, z uwzględnieniem technik pomiarowych stosowanych podczas weryfikacji działania systemów ze zwielokrotnieniem falowym.
Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni technicznych specjalizujących się w dziedzinie telekomunikacji i optoelektroniki oraz dla osób zainteresowanych problematyką pomiarów przeprowadzanych w nowoczesnych systemach telekomunikacji światłowodowej.

Wydawnictwo otrzymało za książkę WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA'2003.
Spis treściWstęp
Rozdział I
Pomiary parametrów źródeł światła
Wprowadzenie
1.1. Pomiar mocy optycznej źródeł światła
1.2. Wyznaczanie długości fali i szerokości widmowej źródeł światła
1.2.1. Stosowane definicje długości fali i szerokości widmowej
1.2.2. Wyznaczanie długości fali i szerokości widmowej
1.3. Pomiar migotania (chirpu)
1.4. Podsumowanie
Literatura

Rozdział II
Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych
Wprowadzenie
2.1. Pomiary strat mocy optycznej w trakcie światłowodowym
2.1.1. Straty mocy optycznej
2.1.2. Metody pomiaru straty mocy optycznej
2.1.3. Reflektometr światłowodowy
2.1.4. Reflektometr Brillouina
2.2. Pomiar dyspersji chromatycznej i międzymodowej
2.2.1. Dyspersja chromatyczna i międzymodowa
2.2.2. Pomiar dyspersji w światłowodach wielomodowych
2.2.3. Pomiar dyspersji w światłowodach jednomodowych
2.3. Podsumowanie
Literatura

Rozdział III
Badanie wpływu polaryzacji światła na jakość transmisji optycznej
Wprowadzenie
3.1. Metody opisu polaryzacji światła
3.2. Dyspersja polaryzacyjna
3.3. Pomiar dyspersji polaryzacyjnej
3.4. Zależność tłumienia od polaryzacji
3.5. Pomiar tłumienia zależnego od polaryzacji
3.6. Wzmocnienie zależne od polaryzacji
3.7. Podsumowanie
Literatura

Rozdział IV
Pomiary parametrów światłowodowych wzmacniaczy optycznych
Wprowadzenie
4.1. Budowa i zasada działania światłowodowych wzmacniaczy optycznych
4.2. Podstawowe parametry wzmacniaczy optycznych
4.2.1. Parametry związane ze wzmocnieniem
4.2.2. Szumy
4.3. Pomiary podstawowych parametrów wzmacniaczy
4.3.1. Wzmocnienie
4.3.2. Szumy
4.4. Pomiar charakterystyki wzmocnieniowo-szumowej
4.5. Metoda elektryczna
4.6. Podsumowanie
Literatura

Rozdział V
Pomiar parametrów krotnic falowych
Wprowadzenie
5.1. Budowa i zasada działania krotnic falowych
5.2. Parametry krotnic falowych
5.3. Pomiary parametrów krotnic falowych
5.3.1. Pomiary z wykorzystaniem miernika mocy optycznej
5.3.2. Pomiary z wykorzystaniem analizatora widma optycznego
5.4. Podsumowanie
Literatura

Rozdział VI
Badanie nieliniowości światłowodu
Wprowadzenie
6.1. Zjawiska nieliniowe występujące w światłowodzie
6.2. Metody pomiaru współczynnika nieliniowości światłowodu
6.3. Podsumowanie
Literatura

Rozdział VII
Badanie jakości transmisji optycznej sygnałów cyfrowych
Wprowadzenie
7.1. Pomiar elementowej stopy błędów
7.2. Wykres oczkowy
7.3. Parametr Q
7.4. Pomiar szybkozmiennych fluktuacji fazy
7.5. Podsumowanie
Literatura

Rozdział VIII
Testowanie systemu optotelekomunikacyjnego
Wprowadzenie
8.1. Warstwa transmisyjna
8.2. Warstwa optyczna
8.2.1. Testowanie aktywne
8.2.2. Monitorowanie systemu optotelekomunikacyjnego
8.3. Warstwa multipleksacyjna
8.4. Podsumowanie
Literatura

Rozdział IX
Wybrane przyrządy pomiarowe i elementy stosowane w badaniach optycznych systemów telekomunikacyjnych
9.1. Źródła światła
9.1.1. Lasery półprzewodnikowe
9.1.2. Źródła szerokopasmowe
9.2. Miernik mocy optycznej
9.2.1. Budowa i zasada działania
9.2.2. Metody kalibracji
9.3. Analizator widma optycznego
9.3.1. Budowa i zasada działania
9.3.2. Metody kalibracji
9.4. Miernik długości fali
9.5. Polaryzator
9.6. Polarymetr
9.7. Kontroler polaryzacji
9.8. Izolator optyczny
9.9. Cyrkulator optyczny
9.10. Wzorzec dyspersji chromatycznej
Literatura