strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Systemy radiokomunikacji ruchomej (ostatnie egzemplarze ze zwrotów - rabat 25%)
TytułSystemy radiokomunikacji ruchomej (ostatnie egzemplarze ze zwrotów - rabat 25%)
Dział Podstawy, Podstawy
Autor Krzysztof Wesołowski
ISBN83-206-1469-4, 978-8
Cena 37.8 PLN
Wydanie3 / 2006
FormatB5
Oprawatwarda
Liczba stron 484
OpisRadiokomunikacja ruchoma jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów współczesnej telekomunikacji. Systemy radiokomunikacji ruchomej stały się praktycznie przedmiotem powszechnego użytku. Autor stara się przybliżyć tę problematykę omawiając zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady systemów radiokomunikacji ruchomej i ich standardy. W trzecim, gruntownie zmienionym, wydaniu książki Czytelnik znajdzie:
  • niezbędne podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych,
  • opis własności kanałów transmisyjnych spotykanych w systemach radiokomunikacji ruchomej,
  • zasady projektowania takich systemów,
  • opis systemu pierwszej generacji NTM,
  • szczegółowe omówienie struktury i zasad działania systemów drugiej generacji: GSM i IS-95,
  • opis wielu innych systemów RR, takich jak: systemy telefonii bezprzewodowej (np. DECT), systemy trankingowe, przywoławcze, satelitarnej radiokomunikacji osobistej,
  • zastosowanie technik radiokomunikacji ruchomej do realizacji bezprzewodowej pętli abonenckiej,
  • zasady działania i standardy styku radiowego bezprzewodowych sieci komputerowych (WLAN),
  • opis systemów trzeciej generacji UMTS i cdma2000,
  • podstawowe informacje o zasadach działania anten adaptacyjnych.
W 2002 roku książka została opublikowana w języku angielskim przez wydawnictwo John Wiley & Sons pod tytułem Mobile Communication Systems.

Odbiorcy: pracownicy naukowi i studenci elektroniki, telekomunikacji i informatyki, słuchacze studiów podyplomowych w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i informatyki oraz inżynierowie telekomunikacji.

Dostęp do wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.pl
Spis treściWstęp 12
Rozdział I
Elementy teorii cyfrowych systemów telekomunikacyjnych 17
1.1. Wstęp 17
1.2. Model systemu transmisji sygnałów cyfrowych 18
1.3. Kodery i dekodery sygnału mowy 20
1.4. Kodowanie kanałowe 30
1.4.1. Modele kanału ze względu na kodowanie 30
1.4.2. Istota kodowania nadmiarowego 32
1.4.3. Podział kodów 34
1.4.4. Kody blokowe i ich opis wielomianowy 35
1.4.5. Zastosowanie kodów blokowych z detekcja błędów — technika ARQ 40
1.4.6. Kody splotowe 43
1.4.7. Rozpraszanie błędów — zastosowanie przeplotu 47
1.4.8. Koncepcja kodowania kaskadowego 48
1.4.9. Zasada turbo-kodowania 49
1.5. Modulacje cyfrowe stosowane w systemach radiokomunikacji ruchomej 52
1.5.1. Modulacje pojedynczej nośnej 52
1.5.2. Modulacje wielotonowe 61
1.6. Zasada działania systemów szerokopasmowych 67
1.7. Metody wielodostępu stosowane w radiokomunikacji ruchomej 73
1.8. Metody transmisji dupleksowej 76
1.9. Współzawodnictwo o dostęp do kanału 77
1.10. Model OSI 80
1.11. Protokół X.25 — przykład protokołu sieci z komutacją pakietów 83
1.12. System sygnalizacji Nr 7 86
1.13. Sieci IP 87
Literatura 92
Rozdział II
Przegląd i klasyfikacja systemów radiokomunikacji z obiektami ruchomymi 93
2.1. Wstęp 93
2.2. Systemy przywoławcze 93
2.3. Telefonia bezprzewodowa 94
2.4. Systemy trankingowe 95
2.5. Telefonia komórkowa 96
2.6. Systemy radiokomunikacji ruchomej wykorzystujące satelity 98
2.7. Bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci komputerowych 99
Literatura 100
Rozdział III
Własności kanału transmisyjnego w systemach radiokomunikacji ruchomej 101
3.1. Wstęp 101
3.2. Propagacja sygnału w wolnej przestrzeni 101
3.3. Wpływ wielodrogowości na propagację sygnału 106
3.4. Kanał transmisyjny w systemach radiokomunikacji ruchomej 110
3.5. Modelowanie średniego spadku mocy w funkcji odległości od anteny nadawczej 118
3.5.1. Model Lee 120
3.5.2. Model Okumury 121
3.5.3. Model Haty 124
3.5.4. Model COST231-Haty 126
3.5.5. Model COST231-Walfisha-Ikegamiego 126
3.5.6. Przykład oceny tłumienia za pomocą wybranych modeli propagacyjnych 127
3.5.7. Estymacja tłumienia propagacyjnego w kanałach wewnątrz pomieszczeń 128
3.6. Oddziaływanie kanału radiokomunikacyjnego na sygnały o różnej
szerokości pasma 131
3.7. Odbiór zbiorczy 134
Literatura 138
Rozdział IV
Systemy przywoławcze 140
4.1. Wstęp 140
4.2. Określenie systemu przywoławczego i jego podstawowe własności 140
4.3. Klasyfikacja sieci przywoławczych 141
4.4. Protokół formatowania danych POCSAG 143
4.5. Europejski system przywoławczy ERMES 145
4.6. Rodzina protokołów FLEX 150
4.7. Wnioski. Przyszłość systemów przywoławczych 152
Literatura 153
Rozdział V
Koncepcja telefonii komórkowej i podstawy jej projektowania 154
5.1. Idea telefonii komórkowej 154
5.2. Zasady uproszczonego planowania rozkładu komórek klasycznego systemu komórkowego 156
5.3. Elementy teorii ruchu w zastosowaniu do systemów komórkowych 164
5.4. Metody powiększania pojemności systemu 168
5.5. Zasady rozdziału kanałów w systemach komórkowych 172
Literatura 176
Rozdział VI
Telefonia komórkowa pierwszej generacji na przykładzie systemu NMT 177
6.1. Systemy telefonii komórkowej pierwszej generacji 177
6.2. Założenia i architektura systemu NMT 178
6.3. Sterowanie przepływem informacji w systemie NMT 182
6.4. Usługi oferowane przez system NMT 186
6.5. Konstrukcja typowej stacji ruchomej i bazowej 186
Literatura 189
Rozdział VII
Telefonia komórkowa GSM – architektura i aspekt systemowy 190
7.1. Wstęp 190
7.2. Podstawy architektury systemu GSM 190
7.3. Podstawowe parametry transmisji radiowej systemu GSM 194
7.4. Opis kanałów logicznych 195
7.5. Struktura czasowa systemu GSM 197
7.6. Struktury pakietów realizujących kanały logiczne 198
7.7. Opis procedur realizacji połączenia 203
7.8. Przenoszenie połączenia pomiędzy komórkami 210
7.9. Zapewnienie prywatności rozmowy i autentyczności abonenta 212
7.10. Modyfikacje i ulepszenia systemu GSM oraz systemy pochodne 215
Literatura 218
Rozdział VIII
Telefonia komórkowa GSM – warstwa fizyczna systemu 219
8.1. Wstęp 219
8.2. Budowa typowej stacji ruchomej 220
8.3. Kodowanie i dekodowanie sygnału mowy 224
8.3.1. Kodowanie z pełną szybkością 224
8.3.2. Kodowanie z szybkością połówkową 226
8.3.3. Kodowanie wzbogacone z pełną szybkością 228
8.4. Modulacja GMSK 229
8.5. Sekwencyjna detekcja symboli danych 230
Literatura 233
Rozdział IX
Transmisja danych w systemie GSM 235
9.1. Wstęp 235
9.2. Organizacja transmisji danych w systemie GSM 236
9.3. Usługi danych w systemie GSM 237
9.3.1. Adaptacja szybkości 239
9.3.2. Kodowanie kanałowe 241
9.3.3. Protokół łącza radiowego (RLP) 242
9.3.4. Transmisja danych w aspekcie dostępu do różnych sieci 243
9.4. Transmisja krótkich wiadomości—SMS 245
9.5. System szybkiej transmisji danych z komutacją kanałów — HSCSD 248
9.6. Transmisja pakietowa w systemie GSM — GPRS 251
9.6.1. Architektura systemu GPRS 251
9.6.2. Warstwa fizyczna systemu GPRS 253
9.6.3. Zarządzanie transmisją GPRS 258
9.6.4. Usługi w systemie GPRS 259
9.6.5. Architektura protokołów GPRS 259
9.7. System EDGE 261
9.7.1. Wstęp 261
9.7.2. Główne ulepszenia w warstwie fizycznej 262
Literatura 266
Rozdział X
Wykorzystanie metody wielodostępu kodowego (CDMA) w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej 268
10.1. Wstęp 268
10.2. Motywacja dla rozważenia CDMA jako potencjalnej metody dostępu do pasma 268
10.3. Ciągi rozpraszające 269
10.3.1. Sekwencje o maksymalnej długości 270
10.3.2. Ciągi Golda i Kasamiego 273
10.3.3. Ciągi Walsha 274
10.4. Podstawowy układ nadawczo-odbiorczy w systemie CDMA 275
10.5. Odbiornik RAKE 277
10.6. Detekcja łączna sygnałów CDMA 281
10.7. Cechy typowego systemu CDMA w radiokomunikacji ruchomej 285
10.8. Podsumowanie 288
Literatura 289
Rozdział XI
Opis praktycznego systemu radiokomunikacji ruchomej stosującego metodę CDMA – system IS-95 290
11.1. Wstęp 290
11.2. Stosowane zakresy częstotliwości 290
11.3. Transmisja od stacji bazowej do ruchomej 291
11.4. Transmisja od stacji ruchomej do stacji bazowej 299
11.5. Sterowanie mocą 303
11.6. Uproszczona procedura nawiązywania połączenia 304
11.7. Rozszerzenia systemu IS-95B zwiększające szybkość transmisji danych 305
Literatura 307
Rozdział XII
Sieci trankingowe 308
12.1. Wstęp 308
12.2. Idea trankingu 308
12.3. Standard MPT 1327 310
12.4. Sieć EDACS — przykład standardu firmowego 314
12.5. Standard TETRA 315
12.5.1. Usługi oferowane w systemie TETRA 316
12.5.2. Ogólna architektura systemu TETRA 317
12.5.3. Warstwa fizyczna systemu TETRA 318
Literatura 326
Rozdział XIII
Cyfrowa telefonia bezprzewodowa 327
13.1. Wstęp 327
13.2. Standard CT2 329
13.3. System DECT 332
13.3.1. Architektura systemu DECT 333
13.3.2. Warstwa fizyczna systemu DECT 334
13.3.3. Opis warstwy sterowania dostępem do medium (MAC) 337
13.3.4. Współdziałanie systemu DECT z systemem GSM 338
13.3.5. Opis typowej stacji ruchomej systemu DECT 339
Literatura 340
Rozdział XIV
Techniki systemów radiokomunikacji ruchomej w realizacji bezprzewodowych pętli abonenckich 342
14.1. Wstęp 342
14.2. Systemy PMP 343
14.3. Systemy z zastosowaniem techniki telefonii komórkowej 345
14.4. Zastosowanie standardów telefonii bezprzewodowej w bezprzewodowej pętli abonenckiej 348
Literatura 352
Rozdział XV
Satelitarne systemy radiokomunikacji osobistej 353
15.1. Wstęp 353
15.2. Satelitarne systemy radiokomunikacji ruchomej pierwszej i drugiej generacji — krótki opis 354
15.3. Pojęcie systemów satelitarnej radiokomunikacji osobistej i ich podział 356
15.4. Usługi oferowane przez satelitarne systemy osobiste i ich perspektywy 360
15.5. Prezentacja najważniejszych satelitarnych systemów radiokomunikacji osobistej 361
15.5.1. System IRIDIUM 361
15.5.2. GLOBALSTAR 365
15.5.3. System ICO 371
15.6. Przyszłe systemy z dostępem szerokopasmowym 373
15.6.1. Teledesic 373
15.6.2. System Skybridge 375
Literatura 377
Dodatek 379
Rozdział XVI
Bezprzewodowe komputerowe sieci lokalne 380
16.1. Wstęp 380
16.2. Typy sieci WLAN 381
16.3. Problem stacji ukrytej 383
16.4. HIPERLAN/1 384
16.4.1. Podwarstwa MAC sieci HIPERLAN/1 386
16.4.2. Podwarstwa CAC sieci HIPERLAN/1 387
16.4.3. Warstwa fizyczna systemu HIPERLAN/1 388
16.5. Standardy WLAN serii IEEE 802.11 390
16.5.1. Warstwa fizyczna sieci IEEE 802.11 392
16.5.1.1. Warstwa fizyczna DS-SS 392
16.5.1.2. Warstwa fizyczna FH-SS 394
16.5.1.3. Warstwa fizyczna działająca w zakresie podczerwieni 395
16.5.2. Podwarstwa MAC systemu IEEE 802.11 396
16.6. Standardy IEEE 802.11 i HIPERLAN dla pasma 5 GHz 400
16.6.1. Warstwa fizyczna systemu HIPERLAN/2 403
16.6.2. Warstwa łącza danych systemu HIPERLAN/2 405
16.7. Bluetooth 407
Literatura 413
Rozdział XVII
Systemy komórkowe trzeciej generacji 415
17.1. Wstęp 415
17.2. Koncepcja systemu UMTS 418
17.3. Architektura sieci dostępu systemu UMTS 420
17.4. Styk radiowy systemu UMTS 423
17.4.1. Warstwa fizyczna styku radiowego w trybie FDD 428
17.4.2. Warstwa fizyczna styku radiowego w trybie TDD 437
17.5. System cdma2000 442
17.6. Koncepcja Software Radio 451
17.6.1. Wprowadzenie 451
17.6.2. Określenie minimalnego standardu radiowego 452
17.6.3. Podstawowe elementy architektury Software Radio 453
17.6.4. Software Radio w stacjach bazowych 454
Literatura 455
Rozdział XVIII
Zastosowanie techniki anten inteligentnych w systemach telefonii komórkowej 457
18.1. Wstęp 457
18.2. Zasada działania systemu anten inteligentnych 458
18.3. Analiza prostego układu anten adaptacyjnych i algorytmu jego adaptacji 462
18.4. Znaczenie zastosowania anten inteligentnych 466
18.5. Wpływ techniki anten inteligentnych na wzrost pojemności systemu komórkowego 467
Literatura 470
Indeks 471


ver. 2023