strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów
TytułWybrane zagadnienia recyklingu samochodów
Dział Podstawy, Podstawy
Autor Piotr Żach, Jerzy Osiński
ISBN83-206-1621-2, 978-8
Cena 26 PLN
Wydanie1
FormatB5
Oprawamiękka
Liczba stron 144
OpisRecykling (wtórne wykorzystanie) materiałów stosowanych do budowy samochodów jest obecnie koniecznością wynikającą z wymagań ochrony środowiska – podręcznik uświadamia skalę problemu wynikającą z wycofywania z eksploatacji kilkudziesięciu milionów pojazdów na świecie, w Polsce około 500 tysięcy. Recykling jest problemem interdyscyplinarnym – w podręczniku omówiono zagadnienia prawne: dyrektywa UE, polskie przepisy; techniczne: urządzenia do demontażu pojazdów; zakłady recyklingu: stacje demontażu, strzępiarki, huty, „recyklingową” budowę pojazdów – materiały podatne na przetwarzanie; organizacyjne: sieci zbiórki zużytych samochodów, wspomaganie komputerowe; ekonomiczne: opłacalność działalności przedsiębiorców; społeczne: świadomość ekologiczna – działania społeczne.
Odbiorcy: studenci kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Transport, a także innych uczelni na kierunkach ekologicznych i ekonomicznych.
Spis treści
Wstęp
7

1. Recykling pojazdów samochodowych
9
1.1. Potrzeby recyklingu pojazdów samochodowych 9
1.2. Samochód jako źródło materiałów – odpadów niebezpiecznych
dla środowiska 11
1.3. Systemy gospodarcze recyklingu samochodów 12
1.4. Systemy recyklingu w wybranych krajach Unii Europejskiej 15
1.4.1. Holandia 16
1.4.2. Szwecja 17
1.4.3. Niemcy 18
1.4.4. Wielka Brytania 20
1.4.5. Francja 20
1.4.6. Włochy 22
Literatura do rozdziału 1 24

2. Organizacja recyklingu 26
2.1. Właściwości systemu recyklingu samochodów 26
2.2. System recyklingu samochodów w Polsce 27
2.3. Warunki działania stacji demontażu 32
2.4. Sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 33
2.5. System finansowania 34
2.6. Przepływ informacji w systemie recyklingu 35
Literatura do rozdziału 2 37

3. Recykling poszczególnych rodzajów materiałów
i zespołów
stosowanych w budowie samochodów 38
3.1. Wstęp 38
3.2. Rozdrabnianie i separacja materiałów 38
3.3. Stal i żelazo 41
3.4. Metale nieżelazne 43
3.5. Reaktory katalityczne 45
3.6. Tworzywa sztuczne i kompozyty 46
3.6.1. Problemy recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów 46
3.6.2. Tworzywa termoplastyczne 53
3.6.3. Poliuretany (PUR) 57
3.6.4. Materiały kompozytowe 56
3.7. Guma i pochodne 71
3.8. Płyny eksploatacyjne 77
3.9. Szkło 81
3.10. Układy i urządzenia elektryczne i elektroniczne 82
3.11. Ocena ekonomicznej racjonalności wtórnego przetworzenia
różnych rodzajów materiałów 83
Literatura do rozdziału 3 84

4. Systemy wspomagania komputerowego recyklingu
samochodów
86
4.1. Wstęp 86
4.2. Międzynarodowy System Demontażu Pojazdów IDIS 86
4.2.1. Zadania systemu 86
4.2.2. Obsługa programu IDIS 89
4.3. Systemy stosowane w kraju 94
4.3.1. System ARES 94
4.3.2. Modułowy system informatyczny recyklingu
samochodów SIRS 104
4.4. Autorski system wsparcia demontażu pojazdów
„Recykling System” 106
4.4.1. Zadania systemu 106
4.4.2. Monitorowanie poziomu spełnienia Dyrektywy Unii Europejskiej
– uzyskania zakładanego poziomu recyklingu 110
4.4.3. Internetowa giełda części i zespołów do ponownego
użycia 112

5. Trendy rozwojowe w budowie samochodów i ich wpływ
na działania w zakresie recyklingu
115
5.1. Zmiany proporcji materiałów stosowanych w budowie pojazdów,
wzrost udziału tworzyw sztucznych i kompozytów 115
5.2. Zorientowane „recyklingowo” projektowanie samochodów 116
5.3. Nowoczesne tworzywa sprzyjające recyklingowi 116
5.4. Przystosowanie samochodów do demontażu 119
5.5. Ograniczanie stosowania materiałów o znacznej
szkodliwości 122
5.6. Elementy bezpieczeństwa biernego 123
Literatura do rozdziału 5 125

6. System recyklingu pojazdów w Polsce 126
6.1. Samochody wycofywane z eksploatacji w Polsce 126
6.2. Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów 129
6.3. Strzępiarki 130
6.4. Recykling stali i metali kolorowych 132
6.5. Recykling płynów eksploatacyjnych 133
6.6. Recykling akumulatorów 134
6.7. Recykling tworzyw sztucznych, kompozytów i materiałów
tekstylnych 135
6.8. Recykling szkła 137
6.9. Recykling opon i części gumowych 138
6.10. Ogólna ocena działania systemu recyklingu samochodów
w Polsce, problemy, prognozy rozwojowe 138

Literatura do rozdziału 6 140
Dodatek
Strony internetowe stowarzyszeń i zakładów
zajmujących się recyklingiem
141

ver. 2023#2