strona główna Wywiady BS BIO - gospodarka odpadami w warsztacie
2019-07-16, ostatnia aktualizacja 2019-07-16 06:00

BS BIO - gospodarka odpadami w warsztacie

Rozmowa z Wojciechem Kopaczem – menedżerem BIO Service

Co to jest program BS BIO i do kogo kierujecie swoją ofertę?

BS BIO to program do obsługi gospodarki odpadami w warsztatach. Powstał po to, aby usprawnić komunikację pomiędzy klientem BIO Service oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku firmą odbierającą odpady. Kierujemy go do warsztatów zrzeszonych w sieciach Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych.

Na czym polegają jego zalety?

Dzięki programowi BS BIO możliwa jest pełna automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie procedur ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzymuje jego numer. Przy każdej zmianie statusu zamówienia nazwa zmieni się na: zgłoszenie utworzone, nowe, oczekujące na potwierdzenie, przyjęte, zrealizowane lub odrzucone. Program umożliwia zawarcie różnych usług w jednym miejscu, bez konieczności przelogowywania się do innych aplikacji. Takie rozwiązanie upraszcza proces odbioru odpadów i zapewnia szybką realizację.

Jak to wygląda w praktyce?

Klient, który podpisał umowę z Bio Service, otrzymuje automatyczny dostęp do panelu BS BIO. Po zalogowaniu się tworzy zgłoszenie w celu zamówienia usługi odebrania odpadów z warsztatu. Wybiera kody odpadów z listy rozwijalnej. Każdy kod zawiera opisowe określenie, czego dotyczy (kody znajdują się również na pojemnikach w warsztacie klienta). W oknie ilość/kilogramy podaje się orientacyjną wagę danego odpadu, a cena utylizacji przypisuje się automatycznie.

Czynność tę powtarza się dla każdego odpadu oddzielnie. System automatycznie podlicza łączny koszt odbioru. Jeśli na zgłoszeniu są odpady podlegające zapłacie, system przelicza dane i wykazuje całkowitą należność, jaką trzeba uiścić operatorowi. Po wprowadzeniu wszystkich kodów odpadów, które warsztat zamierza przekazać, klient poleceniem „ZGŁOŚ” zatwierdza zgłoszenie przekazywane następnie do operatora. Tam jest mu nadawany  numer oraz status, zostaje też automatycznie zapisane w archiwum.

A po stronie operatora?

Gdy zgłoszenie pojawia się w systemie, operator podejmuje je i odpowiada klientowi, podając termin, w którym odpad zostanie odebrany. Oczywiście wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące odebranych odpadów są archiwizowane w formie elektronicznej i widoczne przez obie strony.

Program oferuje również inne opcje. Jakie?

W systemie, oprócz zgłaszania odpadów, oferujemy również doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Lista usług wraz z cennikiem dostępna jest w zakładce Usługa BIO. Klienci mogą zamówić konkretną usługę, m.in. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, raport dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub wypełnienie wniosku rejestracyjnego do Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Dodatkową opcją jest możliwość wygenerowania wzoru corocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach do Urzędu Marszałkowskiego. Program jest cały czas aktualizowany i obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do niego innych usług, m.in. zamówienia przeprowadzenia audytu energetycznego oraz profesjonalnego ekspresu do kawy.

Zapraszamy na stronę bio-service.pl, która zawiera m.in. informacje na temat zbiórki zużytych akumulatorów, przepracowanego oleju oraz pozostałych usług.Wasi dostawcy

Podobne

Polecane