2020-02-10, ostatnia aktualizacja 2020-02-10 06:00

Porady serwisowe Mahle

Nietypowe usterki

Fot. Mahle

Fot. Mahle

W serwisie technicznym firmy Mahle znajduje się wiele przystępnie opracowanych porad i wskazówek dla mechaników. Dotyczą one różnych rodzajów filtrów i części silnikowych. Poniżej publikujemy kilka przykładów, a zainteresowanych odsyłamy do strony www.mahle-aftermarket.com.

Urwanie zaworu spowodowane przekrzywieniem sprężyny zaworu

Po naprawie układu rozrządu może w niekorzystnych warunkach dojść do urwania zaworu podczas pracy. W tym przypadku najczęstszą przyczyną jest błąd montażowy, polegający na niewłaściwym osadzeniu sprężyny zaworu.

Fot. 1. Ukośnie osadzona sprężyna zaworu

Jeśli sprężyna zaworu została zamontowana ukośnie, działają na nią nierównomierne siły, ponieważ przy zamkniętym zaworze sprężyna jest ściskana mocniej z jednej strony. Po otwarciu zaworu sprężyna jest dociskana do bloku, a skok wałka rozrządu generuje ekstremalnie duży moment zginający w górnej części trzonka zaworu.

Fot. 2. Pęknięcie zaworu w okolicy najniższego rowka

Fot. 3. Ślady nacisku w głowicy cylindra

Fot. 4. Złamany zawór

Fot. 5. Typowy wygląd uszkodzenia po złamaniu zaworu

Może to spowodować jego złamanie na wysokości najniższego rowka. Zawór spada wtedy do komory spalania, gdzie zakleszcza się pomiędzy tłokiem a głowicą cylindra i ulega zdeformowaniu.

Cechy charakterystyczne:

• Uszkodzenie następuje bezpośrednio po naprawie.

• Pęknięcie zaczyna się na wysokości trzeciego rowka i przebiega w poprzek trzonka zaworu (fot. 2).

• Zamki zaworów są częściowo zdeformowane w okolicy mostków.

• Na powierzchni przylegania sprężyny zaworu w głowicy cylindra widoczne są ślady nierównomiernego nacisku (fot. 3).

• Powierzchnia pęknięcia ma strukturę typową dla gwałtownego pęknięcia (fot. 4).

Podczas montażu sprężyn zaworowych należy zapewnić ich prawidłową pozycję w głowicy cylindra. W przypadku montażu nowych zaworów zawsze wymieniać również zamki zaworów!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Miejsce montażu filtra oleju w komorze silnika w Mercedesie C200, silnik M264

Fot. 7. Filtr OX 560 D z poprawnie założoną blokadą przepływu zwrotnego. Z prawej: filtr OX 982 D z obluzowaną blokadą

Montaż wkładów filtrów oleju z blokadą przepływu zwrotnego

Wkłady filtrów oleju Mahle OX 982 D (Mercedes M260/264, M270/274) i OX 560 D (BMW M57, N57) są w dolnej części elementu filtracyjnego wyposażone w blokadę przepływu zwrotnego. Ma ona postać płytki uszczelniającej, która służy do odcinania dopływu oleju w razie braku ciśnienia oleju, czyli bezpośrednio po wyłączeniu silnika.

Stosowanie blokady przepływu zwrotnego zapobiega sytuacji, w której po zatrzymaniu silnika olej wypłynie, opróżniając obudowę filtra. Po ponownym włączeniu silnika, powodującym wzrost ciśnienia oleju, płytka uszczelniająca ponownie otwiera się, zapewniając natychmiastowe doprowadzenie oleju i smarowanie silnika.

Podczas wymiany wkładu filtra oleju może jednak dojść do obluzowania blokady przepływu zwrotnego od filtra, która pozostanie w obudowie filtra (w pojeździe). Jeśli mechanik tego nie zauważy, może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Odpowietrzanie za pomocą dostępnej w sklepach pompy podciśnieniowej

Fot. 9. Uszczelka śruby odwadniającej przy filtrze oleju napędowego KL 154

Fot. 10. Odłączenie przewodów zapobiega wnikaniu powietrza do układu paliwowego

Odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra

Jeśli w pojeździe wymieniany jest filtr paliwa, należy uwzględnić kilka ważnych czynników. Jedną z najczęściej występujących przyczyn błędów jest powietrze pozostałe w układzie wtrysku. W przypadku niedostatecznego lub źle wykonanego odpowietrzenia może dojść do poważnych uszkodzeń.

Przede wszystkim nowoczesne silniki wysokoprężne są niezmiernie wrażliwe, ponieważ bez smarowania olejem napędowym wtryskiwacze i pompa wysokiego ciśnienia w krótkim czasie zaczynają pracować na sucho.

Większość silników można odpowietrzyć poprzez wysterowanie pompy paliwowej, np. poprzez kilkakrotne włączenie i wyłączenie zapłonu, za pomocą testera diagnostycznego lub przez bezpośrednie doprowadzenie energii elektrycznej do pompy paliwowej.

Jedną z typowych metod jest ręczne odpowietrzanie. W niektórych pojazdach z układem paliwowym zintegrowana jest pompa ręczna. W innych powietrze z układu należy odessać za pomocą pompy podciśnieniowej.

Generalnie nowy filtr należy napełnić czystym paliwem już przed montażem, aby zapobiec pracy na sucho, dzięki czemu dodatkowo ograniczy się nakłady związane z odpowietrzaniem.

Ostrożność należy zachować również podczas odwadniania filtra oleju napędowego (np. KL 154). Śrubę odwadniającą po poluzowaniu i odessaniu wody ponownie dokręca się prawidłowym momentem. Jeśli zostanie ona dokręcona zbyt mocno, pierścień uszczelniający ulegnie deformacji, a w efekcie wypłynie paliwo, a wniknie powietrze.

Uwaga! Przed otwarciem układu przewody paliwowe należy odłączyć za pomocą odpowiedniego narzędzia. Aby uniknąć uszkodzenia rozrusznika wskutek przeciążenia, zdecydowanie odradza się odpowietrzania wyłącznie przez uruchomienie silnika.

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. Nieautoryzowane dodatki do czynnika chłodniczego powodują rozkład aluminium

Fot. 12. Przewód uziemiający należy sprawdzić pod kątem prawidłowego osadzenia

Uszkodzenia korozyjne termostatów

Jeśli silnik nie nagrzewa się lub przegrzewa, przyczyna tkwi zazwyczaj w obiegu chłodniczym. Często jest nią korozja powstała w wyniku wlania nieprawidłowego dodatku do czynnika chłodniczego. Nie wszystkie dodatki można ze sobą mieszać (fot. 11).

Wolno wykorzystywać tylko dodatki zatwierdzone przez producenta, zwracając uwagę na odpowiednie proporcje czynnika chłodniczego i wody. Niektórzy producenci pojazdów dodatkowo zalecają stosowanie wody destylowanej. Istotne jest również wyrównanie potencjałów między silnikiem i karoserią – przewody uziemiające nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń (fot. 12).

Opracowanie na podstawie materiałów firmy Mahle

Tagi

Porady  Mahle Wasi dostawcy

Podobne

Polecane