strona główna Lakiernictwo Jak uniknąć błędów i oszczędzić czas?
2021-06-14, ostatnia aktualizacja 2021-06-14 06:00

Porady eksperta marki Cromax

Jak uniknąć błędów i oszczędzić czas?

Fot. Axalta

Fot. Axalta

Wady powłok to częsty problem, z którym mogą borykać się nawet lakiernicy z wieloletnim stażem. Na jakość naprawy ma wpływ wiele czynników. Niedoskonałości mogą wynikać z niewłaściwego przygotowania podłoża, nieprawidłowej aplikacji, niedotrzymania zalecanych czasów suszenia, a nawet z niesprzyjających warunków panujących w warsztacie.

Prawidłowe rozpoznanie wad lakierniczych jest kluczowe. Pozwoli zastosować najlepszą metodę ich usuwania oraz, co najważniejsze, pomoże uniknąć popełniania błędów w przyszłości. Mniejsze niedoskonałości można szybko usunąć, np. poprzez polerowanie, niektóre będą jednak wymagały powtórzenia całego procesu renowacji. Naprawy wolne od wad oznaczają dla warsztatu wymierne oszczędności czasu oraz pieniędzy. Jakich zasad należy zatem przestrzegać, aby wyeliminować ryzyko ich powstawania i tym samym zwiększyć wydajność pracy warsztatu?

Czystość

Konieczność zachowania czystości w miejscu pracy wydaje się sprawą oczywistą. Często się jednak zdarza, że błędy lakiernicze wynikają po prostu z niedbałości. Zalecenie jest proste: należy zwracać uwagę na czystość w kabinie lakierniczej oraz prawidłowe działanie filtrów. To samo dotyczy procesu przygotowania lakieru oraz aplikacji. Trzeba pamiętać o stosowaniu sitek i filtrów, a do naprawy przystępować w odzieży ochronnej, okularach i rękawiczkach. W ten sposób dbamy nie tylko o własne zdrowie, ale również zapobiegamy przedostaniu się zanieczyszczeń z naszej skóry i włosów na lakierowany element. Drobinki brudu lub kurzu łatwo wnikają w jeszcze mokrą powłokę lakieru, tworząc wtrącenia. Jeśli w lakierze bezbarwnym występuje wada, można ją usunąć poprzez szlifowanie i polerowanie; w przypadku lakieru bazowego bardzo często konieczna jest ponowna aplikacja.

Wtrącenia w lakierze bazowym (po lewej) oraz wtrącenia w lakierze bezbarwnym (po prawej) są wynikiem niezachowania czystości podczas pracy

Przestrzeganie zaleceń producenta

Na jakość naprawy ma wpływ wiele czynników, a każdy, nawet niewielki błąd może okazać się dewastujący. Większości z nich można uniknąć, korzystając z kart technicznych (TDS). Metryczki techniczne to zaprezentowany w skondensowanej formie zbiór najważniejszych informacji dotyczących stosowania danego produktu. Informacje zawarte w kartach TDS są wynikiem obszernych testów producenta i pozwalają optymalnie wykorzystać możliwości stosowanego materiału. Dokumenty określają na przykład, na jakich powierzchniach można przeprowadzać aplikację, a także jakie produkty będą odpowiednie do nakładania w kolejnych warstwach. Karty zawierają również szczegółowe dane dotyczące proporcji mieszania, zalecanego ciśnienia dla poszczególnych pistoletów, temperatur, czasów schnięcia oraz rekomendacje odnośnie papieru ściernego zalecanego do szlifowania. Zawarta w nich obszerna wiedza stanowi podstawę do wykonania nieskazitelnej naprawy, a ignorowanie któregokolwiek z tych zaleceń niesie ryzyko powstania defektów. Na przykład, nieprawidłowo ustawione ciśnienie podczas aplikacji może spowodować zacieki lub efekt skórki pomarańczy, a podczas renowacji kolorów metalicznych – chmurzenie. Regulowanie ciśnienia „na słuch” nie jest wskazane, konieczne jest użycie manometru.

Karty techniczne Cromax zawierają najważniejsze informacje dotyczące stosowania produktów

Kolejne informacje w karcie technicznej dotyczą ilości warstw oraz grubości suchej powłoki. Częstym błędem popełnianym przez lakierników jest aplikacja zbyt dużej ilości materiału, co zdarza się, gdy podczas naprawy nie udaje się osiągnąć pożądanego krycia. Powoduje to szereg dalszych komplikacji. Niedostateczne krycie może być spowodowane, np. zastosowaniem nieprawidłowego odcienia podkładu. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić w zaawansowanym programie kolorystycznym marki Cromax – ChromaWeb, jaki odcień (ValueShade) jest rekomendowany dla danego koloru. Odpowiednie podłoże pozwoli uzyskać pełne krycie w zalecanej przez producenta ilości i grubości warstw. Co więcej, zastosowanie właściwego podkładu ValueShade daje optymalny dobór koloru, zmniejsza zużycie lakieru, gwarantuje odpowiednią grubość, a w efekcie skraca czas odparowania. W ten sposób nie tylko oszczędza się materiały, ale przede wszystkim unika kłopotliwych poprawek. Nieprzestrzeganie zalecanej grubości warstwy i czasów suszenia może doprowadzić do powstawania plam wodnych, problemów z przyczepnością, a także podnoszenia i marszczenia się lakieru.

Nieprawidłowe ustawienia pistoletu mogą doprowadzić do powstawania wad takich, jak zacieki, chmurzenie, skórka pomarańczy

Kontrola otoczenia

Istotne są również warunki klimatyczne. Temperatura oraz wilgotność powietrza mają wpływ na efekty pracy. W ekstremalnych warunkach, np. przy bardzo suchym powietrzu i wysokiej temperaturze, zastosowane produkty powinny zostać odpowiednio dopasowane do otoczenia. Nie należy natomiast używać produktów „szybkich”, „ponieważ nam się spieszy” – jeśli warunki klimatyczne na to nie pozwalają. Takie postępowanie przysporzy lakiernikowi więcej pracy i w efekcie będzie musiał poświęcić dodatkowy czas na wykonanie tej samej naprawy w sposób prawidłowy. Jeśli pośpiech jest istotny, należy stosować produkty optymalizowane właśnie pod tym kątem, np. system Ultra Energy Performance marki Cromax. Zostały one tak zaprojektowane, aby uzyskać najszybszy możliwy czas naprawy lub – przy mniejszej liczbie zleceń – można zostawić powłoki do wyschnięcia w temperaturze otoczenia, zapewniając tym samym minimalne zużycie energii. Trzeba również pamiętać o temperaturze samych produktów – przechowywane w niskiej temperaturze mają wyższą lepkość, co oczywiście negatywnie wpływa na aplikację materiału.

Właściwy odcień podkładu (ValueShade) zapewni pełne krycie w mniejszej ilości warstw i uchroni przed aplikacją zbyt dużej ilości lakieru bazowego

Przygotowanie podłoża

Jeśli zadbaliśmy już o czystość w kabinie, prawidłowe działanie sprzętu, a także wiemy, których produktów należy użyć – możemy przejść do wykonania naprawy. Przygotowanie podłoża stanowi podstawę naszej pracy, więc robimy to starannie. Błędy na tym etapie ujawnią się podczas aplikacji kolejnych warstw. Wady często związane z niewłaściwym przygotowaniem podłoża to: marszczenie lakieru, zaznaczanie się krawędzi (mapowanie) oraz rybie oczka. W odzieży ochronnej i uzbrojeni w sprawny pistolet o odpowiednich ustawieniach przystępujemy do aplikacji. Pozostaje nam zadbać o prawidłową technikę. Ilość nakładanego materiału kontrolujemy poprzez zachowanie odpowiedniej odległości pistoletu od elementu. Przestrzegamy również zalecanych czasów odparowania międzywarstwowego.

Temperatura i wilgotność mają wpływ na naszą pracę. Kluczowe jest zastosowanie odpowiednich produktów

Podsumowanie

W celu wyeliminowania błędów prowadzących do powstawania wad lakierniczych należy zadbać o czystość oraz sprawne narzędzia, przestrzegać zaleceń określonych w kartach technicznych produktów oraz kontrolować warunki klimatyczne. Zasady są proste. A jednak wielu wybiera drogę na skróty. Pośpiech często towarzyszy w pracy warsztatowej, trzeba się jednak zastanowić, czy warto. Ustawienie wyższej temperatury w kabinie czy stosowanie krótszego niż zalecany czasu schnięcia pozwala wprawdzie zaoszczędzić dodatkowe minuty, ale gdy naprawa zostanie wykonana niewłaściwie, cały proces trzeba zacząć od nowa. W rezultacie można stracić dzień pracy. Do tego oczywiście należy doliczyć dodatkowe koszty poniesione ponownie na materiały i energię. Nie warto tracić czasu na poprawki – lepiej zadbać o prawidłowy proces naprawy.

Nieprawidłowe ustawienia pistoletu mogą doprowadzić do powstawania wad, takich jak zacieki, chmurzenie, skórka pomarańczyMarcin Masikowski
Technical brand coordinator marki Standox


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2