strona główna Aktualności Obowiązkowe sprawozdania i raporty
2023-01-30, ostatnia aktualizacja 2023-01-30 11:13

Bio Service przypomina

Obowiązkowe sprawozdania i raporty

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji należy złożyć w terminie do 28 lutego

Fot. Inter Cars

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji należy złożyć w terminie do 28 lutego

Pierwszy kwartał jest okresem przygotowania corocznych raportów i sprawozdań w obszarze prawa środowiskowego i gospodarki odpadami. Terminów tych powinien przestrzegać każdy warsztat motoryzacyjny.

W pierwszych miesiącach roku właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą dopełnić kilku formalnych obowiązków. Jednym z nich jest złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi oraz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Inne ważne dokumenty, o których należy pamiętać, to sprawozdania dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz emisji tzw. F-GAZÓW i SZWO.

Osoby odpowiedzialne w firmie za gospodarkę odpadami powinny także pamiętać o opłacie za wpis do BDO (jeśli w ich przypadku jest konieczna) oraz o opłacie za korzystanie ze środowiska. Dopełnienie wszystkich formalności jest prawnym obowiązkiem, a konsekwencją jego zaniedbania są kary finansowe.

Obowiązkiem wszystkich serwisów motoryzacyjnych jest odpowiednia utylizacja odpadów warsztatowych oraz właściwe ewidencjonowania i raportowanie działań z obszaru gospodarki odpadami.

Realizację tych obowiązków znacznie ułatwia korzystanie z platformy internetowej, która pozwala na kompleksowe zarządzanie tymi kwestiami w jednym miejscu. Jednym z takich narzędzi jest Bio Service.
Specjaliści platformy Bio Service mogą przygotować dla warsztatu wszystkie poniższe sprawozdania. Czas oszczędzony na papierkowej robocie będzie mógł zostać wykorzystany na obsługę zleceń klientów i rozwój serwisu.

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Termin: 28 lutego 2023 roku.
Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
W raporcie o emisjach dla KOBiZE należy przedstawić wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących tym emisjom, a także o środkach mających tę emisję ograniczyć. W warsztatach gazy i pyły są konsekwencją np. lakierowania i spawania.

Sprawozdanie dotyczące emisji F-GAZÓW i SZWO
Termin: 28 lutego 2023 roku.
Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań (BDS).
W dokumencie należy udostępnić informacje dotyczące emisji do powietrza substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY). Należy do nich czynnik klimatyzacji, więc sprawozdanie muszą złożyć warsztaty mające w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji, wskazując, ile czynnika serwis zużył w ciągu roku.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Termin: 15 marca 2023 roku.
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski.
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla prowadzenia działalności, a wypełnia się
je, używając modułu sprawozdawczego w systemie BDO. Warsztaty powinny w nim umieścić dane dotyczące masy i rodzajów wytworzonych odpadów oraz sposobie ich gospodarowania. Uzupełnia się je na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji Odpadów.

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska i opłata środowiskowa
Termin: 31 marca 2023 roku.
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski.
Zbiorcza informacja dotycząca korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. Dokument ten stanowi podstawę do wyznaczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorca musi ją obliczyć na podstawie wspomnianych informacji oraz kwot wymienionych w rozporządzeniu ministra środowiska. Również opłatę należy uiścić do 31 marca.

Więcej informacji na stronie Bio Service.Adrian Siemiński
Manager projektu Bio Service


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2