strona główna Technika motoryzacyjna Procedura kalibracji świateł z technologią Matrix
2023-10-30, ostatnia aktualizacja 2023-10-30 13:04

Procedura kalibracji świateł z technologią Matrix

 Pomiar oświetlenia przy pomocy eLight One D

Texa

Pomiar oświetlenia przy pomocy eLight One D

Nowoczesne oświetlenie wykorzystujące diody LED pozwala na zncznie lepsze oświetlenie drogi i montowane jest nawet w pojazdach klasy miejskiej. Rozwinięciem systemu, stosowanym w pierwszej kolejności w klasie pojazdów luksusowych, są światła adaptacyjne AFS (Adaptive Front Lighting System). Obecnie wiele pojazdów klasy średniej wyposażone jest w tego rodzaju zaawansowany system oświetlenia.

W niniejszym artykule przedstawiamy proces kalibrowania świateł w samochodzie VW Passat B8 z 2020 roku, wyposażonym w światła z technologią Matrix.

Jak działa system AFS (Adaptive Front Lighting System)

Reflektor zbudowany jest z wielu elementów świetlnych podzielonych na pakiety. Dla lepszego oświetlania przestrzeni przed pojazdem sterownik układu decyduje, jaka część elementów świetlnych jest uruchomiona, a jaka nie. Pozwala to na selektywne kierowanie wiązki światła, a tym samym – pozostawianie określonych obszarów w cieniu. Nieoświetlonymi obiektami mogą być np. inne pojazdy. Tym samym, dzięki AFS kierowca pojazdu może używać przez cały czas świateł drogowych poza terenem zabudowanym nie powodując oślepiania innych uczestników ruchu. Przestrzeń przed pojazdem skanowana jest przez kamery i zamontowany w pojeździe radar systemu ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Informacja o położeniu obiektu przesyłana jest do sterownika układu AFS, który odpowiednio zarządza pracą pakietów świetlnych reflektora (niezależnie dla lewej oraz prawej strony).

W zastosowanym w pojeździe VW Passat systemie Matrix definiujemy pakiet referencyjny tzw. Master LED, który stanowi punkt bazowy dla pracy układu. Trzeba pamiętać, że użycie dwóch standardowych śrub regulacyjnych w reflektorze podczas ustawiania świateł mijania oraz drogowych powoduje zmianę położenia Master LED i automatycznie rozkalibrowuje układ AFS. Dodatkowo po każdym demontażu i montażu reflektora wymagana jest ponowna kalibracja systemu. Polega ona na pomiarze połopożenia Master LED oraz wprowadzeniu tych danych do komputera sterującego pojazdu. Firma Texa ma w swojej ofercie zarówno zaawansowany sprzęt do wykonania pomiaru Texa eLIGHT One D (fot. 1 z prawej)  jak i odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne Texa IDC5 Car.

Procedura
Kalibracje uruchamia się poprzez oprogramowanie diagnostyczne IDC5. Najpierw automatycznie dobiera się pojazd wykorzystując numer nadwozia, a potem wybiera sterownik: Moduł wielofunkcyjny 004B (fot. 2). Następnie należy kliknąć w zakładkę: Regulacje i wybrać: Podstawowa regulacja wysokości jazdy i tryb testowania reflektorów Matrix-LED (fot. 3).

Procedura składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich należy prawidłowo ustawić światła mijania w pojeździe. Czynność ta nie różni się niczym od tego, co znamy choćby ze stacji kontroli pojazdów podczas przeglądu technicznego. Należy pamiętać, aby badany pojazd znajdował się na płaskiej równej powierzchni, a ciśnienie w ogumieniu oraz masa pojazdu odpowiadała danym technicznym producenta wymaganych podczas pomiaru. Przyrząd eLight powinien być ustawiony starannie względem pojazdu w odległości od źródła światła w przedziale od 10 do 50 cm. Do ustawienia wykorzystuje się dwa lasery: liniowy (pozwala ustawić eLight prostopadle do pojazdu) oraz krzyżowy (pozwala ustawić głowicę pomiarową idealnie względem źródła światła). Następnie należy uruchomić ustawiony przyrząd i po wybraniu rodzaju badanego oświetlenia oraz wprowadzeniu wartości spadku strumienia światła odczytanego z reflektora badanego pojazdu (fot. 4) przejść do pomiaru.

Na ekranie eLight pojawia się interface pomiarowy, gdzie dwie niebieskie przerywane linie wyznaczają zakres, w jakim powinna mieścić się granica światła i cienia dla mierzonego reflektora. Jeżeli reflektor ustawiony jest prawidłowo, to linia granicy światła i cienia zmieni kolor z czerwonego na zielony (fot. 5).

Po prawidłowym ustawieniu świateł mijania zarówno z lewej, jak i z prawej strony przechodzi się do oprogramowania IDC5 i klika: potwierdź. W tym momencie sterownik układu zapamiętuje położenie reflektora dla prawidłowo ustawionych świateł mijania (fot. 6).

Drugim etapem kalibracji jest pomiar pozycji Master LED po prawidłowym ustawieniu świateł mijania oraz wprowadzenie wartości pomiarowych do sterownika systemu. W tym celu w urządzeniu eLight należy zmienić pomiar ze świateł mijania na pomiar Master LED oraz w oprogramowaniu IDC5 wywołać aktywacje tylko segmentu referencyjnego do pomiaru (rys. 7 i 8).

Podczas procedury aktywowane są segmenty referencyjne Master LED w prawym i lewym reflektorze. Przy wykorzystaniu Texa eLight należy dokonać wtedy pomiaru położenia. Wartość M określającą położenie w minutach kątowych trzeba zapamiętać, ponieważ w dalszej części kalibracji wpisze się tę wartość do sterownika. Oprogramowanie przedstawia również bieżące wartości kalibracyjne zarówno dla prawego, jak i lewego reflektora (fot. 9 i 10).

Po dokonaniu zmian należy wyłączyć zapłon, poczekać 10 sekund oraz ponownie go włączyć, aby zmiany zapisane zostały w pamięci urządzenia sterującego.

Powyższy przykład pokazuje, że nowoczesne systemy oświetlenia wymagają odpowiedniego sprzętu do ich obsługi. Należy pamiętać, że przez samo ustawienie świateł mijania powodujemy rozkalibrowanie systemu. Objawem braku prawidłowych nastaw będzie oślepianie innych uczestników drogi.

Fot. 2. Oprogramowanie IDC5 – wybór pojazdu oraz sterownika, w którym wykonuje się kalibracje

Fot. 3. Uruchomienie kalibracji Master LED w systemie Matrix z programowania IDC5

Fot. 4. Interface w urządzeniu Texa eLight

Fot. 5. Przykładowy interface pomiarowy ustawienia świateł mijania za pomocą Texa eLight One D

Fot. 6. Oprogramowanie IDC5 – kalibracja świateł mijania

Fot. 7. Aktywacja segmentów referencyjnych Master LED podczas procedury kalibracji w oprogramowaniu IDC5

Fot. 8. Pomiar położenia Master LED za pomocą urządzenia Texa eLight One D

Fot. 9. Bieżące wartości kalibracyjne dla położenia Master LED

Fot. 10. Wpisywanie wartości pomiarowych w oprogramowaniu IDC5 podczas kalibracji Master LED


 

UWAGA: Możesz wygrać jeden z trzech kompletów nagród, ufundowanych przez firmę Texa, biorąc udział w konkursie w dniach od 1 do 30 listopada 2023. Szczegóły na stronie https://www.e-autonaprawa.pl/konkursMariusz Wierzbicki
Specjalista ds. techniczno-handlowych, Texa Poland

Tagi

Texa 


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2