strona główna Mechanika Niedopuszczalne ingerencje
2011-06-27, ostatnia aktualizacja 2011-06-27 08:08

Niedopuszczalne ingerencje

Niedopuszczalne ingerencje

Niedopuszczalne ingerencje

"Z powodu bardzo skomplikowanej i precyzyjnej budowy turbosprężarek Garrett VNT, każda próba ich regeneracji przy użyciu nieoryginalnych części oraz niewłaściwa regulacja «zmiennej geometrii» może potencjalnie spowodować poważne problemy."

Powyższy cytat to fragment oficjalnej informacji rozesłanej przez koncern Honeywell do wszystkich serwisów i dystrybutorów jego produktów na świecie. Równocześnie wstrzymana została dystrybucja zestawów naprawczych, części zamiennych oraz danych technicznych do tego typu turbosprężarek.

Zaawansowana konstrukcja VNT sprawia, iż żadna taka turbosprężarka po jej zmontowaniu nie może prawidłowo funkcjonować bez odpowiedniego ustawienia i regulacji. Chodzi tu głównie o ustawienie minimalnych i maksymalnych wartości przepływu spalin kierowanych na wirnik. Obecnie jedynie producenci turbosprężarek za pomocą precyzyjnego urządzenia do pomiaru przepływu gazów są w stanie odpowiednio wyregulować dany egzemplarz tak, by mógł on osiągać odpowiednią wydajność i wartości ciśnienia doładowania. Parametry te są różne dla każdego numeru referencyjnego turbosprężarki, co wiąże się z zastosowaniem w różnych typach silników.

Każda próba wymontowania i rozbiórki tego podzespołu w celu „czyszczenia” oraz niewłaściwa regulacja "zmiennej geometrii" może po jego ponownym zamontowaniu w pojeździe spowodować poważne problemy, do których należą w szczególności:

  • konflikt z elektronicznym układem zarządzającym pracą silnika;
  • zbyt niskie ciśnienie doładowania przy małych prędkościach obrotowych silnika, czego skutkiem jest znaczne pogorszenie jego osiągów oraz wzrost emisji spalin; 
  • powstanie zbyt bogatej mieszanki, co znacznie zwiększa temperaturę spalania, więc w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia turbosprężarki i silnika;
  • zbyt wysokie ciśnienie doładowania, będące efektem przekroczenia dopuszczalnych obrotów turbiny, co często bywa przyczyną pęknięcia koła kompresji w sprężarce i uszkodzenia silnika;
  • gwałtowny wzrost ciśnienia doładowania, powodujący uszkodzenie silnika;
  • głośna praca turbosprężarki;
  • znacznie zwiększona toksyczność spalin, która w kontekście wymogów ekologicznych daje podstawę do wyeliminowania pojazdu z eksploatacji;
  • zwiększone zużycie paliwa o około 10%;
  • zmniejszona wydajność turbosprężarki, na poziomie 70-80% w stosunku do oryginalnego produktu.

Tego rodzaju zagrożenia w zasadzie nie powinny towarzyszyć usuwaniu metodami chemicznymi osadów gromadzących się w wirnikach, komorach i przewodach gazowych, pod warunkiem, iż nie dochodzi przy tym do ingerencji w układ zmiennej geometrii. Jednocześnie nie oznacza to dopuszczalności wykorzystywania w tym celu dowolnych preparatów, gdyż mogą one powodować inne, niewymienione tutaj negatywne zjawiska. Dlatego użycie jakiegokolwiek środka o takim przeznaczeniu wymaga jego jednoznacznej aprobaty przez producenta każdej turbosprężarki, a więc także produktów typu VNT.

 

Jacek Ratajczak
Dyrektor oddziału
Moto-Remo Burzyńscy sp.j. 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane