strona główna Diagnostyka Funkcjonalna kontrola spalin samochodowych
2009-10-25, ostatnia aktualizacja 2009-10-25 21:04

Funkcjonalna kontrola spalin samochodowych

Przenośny analizator firmy Radiotechnika mieści się wraz z całym oprzyrządowaniem w niewielkiej torbie narzędziowej

Fot. Radiotechnika Auto-Diagnostyka

Przenośny analizator firmy Radiotechnika mieści się wraz z całym oprzyrządowaniem w niewielkiej torbie narzędziowej

PFKS, czyli punkty funkcjonalnej kontroli spalin, to nie produkt, lecz idea. Efektem kontroli funkcjonalnej, w odróżnieniu od „urzędowej”, jest zawsze dobre działanie silnika i poświadczenie jego stanu technicznego.

Działanie wielu punktów kontroli spalin, oprócz korzyści finansowych dla prowadzących je podmiotów, przyczyni się do poprawy stanu technicznego pojazdów, a przez to - również i stanu środowiska naturalnego. Zapewni także wymierne oszczędności właścicielom regularnie kontrolowanych aut.

Nie ma tu żadnej sprzeczności między szeroko rozumianym dobrem ogólnym, indywidualnym interesem użytkownika samochodu i ekonomiczną pomyślnością podmiotów gospodarczych świadczących usługę funkcjonalnej kontroli spalin.

Spaliny mają bezpośredni negatywny wpływ na przyrodę, a więc także na jakość naszego życia i na nasze zdrowie. Zły stan technicznym silnika jest powodem zwiększonej emisji szkodliwych składników spalin, ma negatywny wpływ na użyteczność pojazdu, koszty jego eksploatacji, a zatem i na jego rynkową wartość. W Polsce najczęściej kupowanym autem jest pojazd używany, więc możliwość szybkiej oceny stanu silnika jest szczególnie ważna. Dysponując danymi fabrycznymi, dotyczącymi emisji spalin dla konkretnego auta, można dokonać takiej oceny na podstawie jednorazowego badania, lecz znacznie lepszym „świadectwem” dobrego stanu auta i jego właściwej obsługi są wyniki regularnie powtarzanych kontroli. Z czasem brak takiego świadectwa będzie budził zastrzeżenia potencjalnych nabywców.

Długi przewód sondy gazowej umożliwia wykonywanie badań we współpracy <br/>z klientem Można też cały system obsługiwać jednoosobowo ze stanowiska kierowcy
Rys.: Długi przewód sondy gazowej umożliwia wykonywanie badań we współpracy z klientem Rys.: Można też cały system obsługiwać jednoosobowo ze stanowiska kierowcy

Tak będzie w przyszłości, a teraz? Porównując bieżące wyniki kontroli spalin z tymi sprzed tygodnia (dwóch, trzech), można łatwo zauważyć, że dzieje się „coś złego”. Jeżeli teraz auto zostanie poddane właściwej obsłudze, to można uniknąć poważniejszej awarii, a przez to - znacząco obniżyć koszty jego utrzymania.

Nowy rodzaj usług to nowy krąg klientów

Powyższe argumenty są już w większości dość powszechnie znane. Analizatory spalin i dymomierze należą do standardowego wyposażenia SKP i serwisów samochodowych, więc cóż nowego jest w opisywanej tu inicjatywie?

Przede wszystkim dostępność tej specyficznej usługi. Obecnie czas na dojazdy tam i z powrotem czyni praktycznie niemożliwym korzystanie z regularnej kontroli spalin w „tradycyjnych” miejscach. W SKP i serwisie użytkownik pojazdu bywa zwykle tylko wtedy, gdy musi. Wizyty wynikają z harmonogramu obowiązkowych przeglądów, a kontrola spalin ma charakter „urzędowy” i jest tylko jednym z punktów szerszych badań. Funkcjonalna kontrola spalin jest usługą specyficzną. Przynosi oczekiwane efekty, gdy jest dokonywana regularnie i często. Zatem musi być tania i równocześnie dochodowa dla oferującej ją placówki. Dlatego nie może trwać dłużej niż 3-4 minuty i powinna być przeprowadzana niejako „przy okazji” w miejscach, gdzie pojawia się wiele aut i gdzie ich użytkownicy wydają pieniądze.

Opłacalność przedsięwzięcia

Opracowanie biznesplanu dla PFKS musi opierać się na innych założeniach niż przy podejmowaniu lub rozszerzaniu działalności o standardowym profilu.

W przypadku nowego serwisu, SKP itp. popyt na ten rodzaj usług jest dość dokładnie znany - jest on zaspokajany przez konkurentów obecnych już na lokalnym rynku. Ich klientów można przejąć, oferując te same usługi, lecz wykonane taniej, lepiej bądź przy bardziej dogodnej lokalizacji placówki. W przypadku punktów kontroli spalin jest inaczej. Dziś nie ma jeszcze takich punktów, a każdy nowy poprawiać będzie sytuację tych, już działających, ponieważ oprócz kontroli spalin i promowania innych usług firmy, rozpropaguje on samą ideę funkcjonalnej kontroli spalin.

Idealnym miejscem dla uruchomienia PFKS jest stacja paliw (a mamy ich obecnie 8 580), warsztat motoryzacyjny o dowolnej specjalności lub nawet wielki parking (np. przed marketem). Gdy usługa PFKS powiązana zostanie ze sprzedażą paliwa lub innych usług placówki i oferowana będzie jako „bonus”, to właściwie każdy z klientów powinien z niej skorzystać. W kalkulacjach uwzględniać więc trzeba popyt potencjalny, czyli obiektywnie możliwy, lecz przez przyszłych klientów jeszcze nie odczuwany.

Na początek załóżmy skromnie, że współpracując ze stacją paliw, udostępniamy nasz punkt do promowania tej stacji i premiowania jej klientów, a jednostkowa promocyjna cena tej usługi będzie zachęcająca (np. 5 złotych).

Przy średniej liczbie 2 badań (6 minut pracy) w ciągu godziny, przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, mamy 320 badań w miesiącu i uzyskujemy dodatkowy dochód na poziomie 1600,- zł. Ten wynik może być znacznie lepszy.

Technicznie możliwe jest obsłużenie jednym przenośnym analizatorem do 20 pojazdów na godzinę (ale tylko przy dobrej organizacji pracy i dwóch osobach obsługujących). Inwestycja w przenośny analizator spalin zwróci się po 3 miesiącach, jeżeli punkt wykona średnio po 40 kontroli dziennie. Można przy tym spodziewać się kumulacji klientów, ponieważ ci, którzy zaczęli robić funkcjonalną kontrolę spalin, będą chcieli powtarzać badania.

OPOS - Obywatelski Program Ograniczania Spalin

Od stycznia 2007 r. istnieje już techniczna możliwość tworzenia mobilnych, niezależnych punktów funkcjonalnej kontroli spalin. Firma Radiotechnika Auto-Diagnostyka sp. z o.o. jako jedyna oferuje na polskim rynku ręczny analizator spalin samochodowych, odpowiedni do prowadzenia opisanego w tym artykule punktu kontroli spalin. Być może sprawą zainteresują się też nasi konkurenci. Ponieważ działania na rzecz ochrony ziemskiej atmosfery mają charakter globalny, nie zamierzamy kierować się w nich wyłącznie własnym, firmowym interesem. Dlatego organizujemy obecnie ogólnokrajowy Obywatelski Program Ograniczania Spalin, by w jego ramach walczyć o korzystne rozwiązania podatkowe dla tego rodzaju działalności, pomagać podmiotom gospodarczym w jej podejmowaniu i propagowaniu wśród potencjalnych klientów, czyli polskich użytkowników pojazdów drogowych. Zapraszamy do wspólnych działań!Janusz Biedrzycki
Radiotechnika Wrocław


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2