strona główna Wyposażenie Denso bada podróbki sprężarek
2013-11-20, ostatnia aktualizacja 2013-11-20 06:21

Denso bada podróbki sprężarek

Fot. Denso

Fot. Denso

Anonimowi lub mało znani producenci tanich części motoryzacyjnych oferują je nawet o 40–50% taniej w stosunku do analogicznych produktów markowych. Ta różnica jednak nie rekompensuje niedostatecznej jakości.

Firma Denso zleciła ostatnio przeprowadzenie testów porównawczych, w których według tych samych kryteriów badano wydajność i trwałość produkowanych przez nią części samochodowego układu klimatyzacji oraz ich tanie zamienniki, a zwłaszcza sprężarki czynnika chłodniczego. Pojawiły się bowiem na europejskim rynku sprężarki importowane z Chin i oferowane po zaskakująco niskich cenach. Były one opatrzone naklejkami mało znanej marki o mylącej nazwie, łudząco podobnej do renomowanego producenta.

Próba skuteczności chłodzenia

Jednym z testów było badanie czasu obniżania temperatury we wnętrzu tego samego samochodowego nadwozia, od wartości początkowej wynoszącej +30°C do zadanej 10°C przy wilgotności względnej powietrza: 50%. Testowy samochód poruszał się z prędkością 40 km/h w warunkach nasłonecznienia: 0,81 W/m2. Porównanie dotyczyło sprężarki Denso i jej chińskiego odpowiednika, podłączonych do oryginalnego układu klimatyzacji (w tym skraplacza, parownika i zaworu rozprężnego).

Oryginalne sprężarki Denso obniżały temperaturę do wartości zadanej w ciągu 10 minut, podczas gdy ich tańsze zamienniki potrzebowały na to 25 minut. Różnica wydajności wyniosła więc 150%!

W trakcie tej próby stwierdzono również szereg usterek testowanej chińskiej sprężarki, na przykład: nieskuteczne uszczelnienie zaworów, niską jakość wykończenia powierzchni i występowanie pęknięć wewnętrznych elementów sprężarki po krótkim czasie eksploatacji. Pobierany przez tę sprężarkę moment obrotowy okazał się (wskutek zwiększonego tarcia wewnętrznego współpracujących części) ponad dwa razy wyższy niż w urządzeniu Denso, co wpływa na wzrost zużycia paliwa. Przy tym wydajność, już na początku niska, obniżała się szybko w trakcie prowadzonych badań, a to również przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie energii ze spalanego przez silnik paliwa.

Próba trwałości

W tym teście badane sprężarki wielokrotnie uruchamiano na 25 sekund, wyłączano na 5 sekund i włączano ponownie (120 cykli/h), mierząc czas pracy nowego podzespołu aż do jego uszkodzenia. Dla przyspieszenia badań wykonano je w warunkach dla sprężarek skrajnie niekorzystnych, czyli w wysokiej temperaturze otoczenia wynoszącej 45°C i przy silnym nasłonecznieniu. Obieg czynnika chłodniczego napełniono jego nadmierną ilością, wprowadzając też niewłaściwą proporcję czynnika i oleju sprężarkowego. Prędkość obrotową wału sprężarki otrzymywano podczas pracy na poziomie 4500 obr./min. Ciśnienie w obiegu wynosiło po stronie niskociśnieniowej 1,8 bara, a 35 barów w wysokociśnieniowej, gdzie temperatura czynnika w stanie gazowym sięgała 150°C.

Denso

Różnice pomiędzy oryginalną sprężarką a jej tanim zamiennikiem niskiej jakości są widoczne dopiero w praktyce

Sprężarki tanie ulegały w tych warunkach uszkodzeniu średnio po 75 godzinach, co odpowiada mniej więcej trzem miesiącom w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Próbę sprężarki Denso przerwano po 200 godzinach i nie stwierdzono w tym urządzeniu żadnych uszkodzeń.

Nieopłacalne oszczędności

Uszkodzenie sprężarki powoduje konieczność jej wymiany wraz z innymi elementami układu klimatyzacji. Koszty takiej naprawy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do różnicy cen zakupu części zamiennej. Szybkie uszkodzenie chińskiej sprężarki jest konsekwencją jej wykonania z materiałów o znacznie niższej jakości. To właśnie obok uproszczonej obróbki pozwala produkować takie produkty taniej i sprzedawać je po cenach nieopłacalnych dla solidnych wytwórców.

Stwierdzone uszkodzenia są w zasadzie nienaprawialne. Pod względem ważności (od poważnych do mniej istotnych) można je uszeregować następująco: zniszczenie tarczy wychylnej, wału głównego sprężarki, tłoków, płyty zaworowej, łożyska oporowego, przedniej obudowy...

Przeprowadzone badania dowiodły, że tanie zamienniki sprężarek odznaczają się znacznie gorszą wydajnością, jakością i trwałością. Ich stosowanie jest nie tylko finansowo niekorzystne dla użytkowników i obniża komfort ich podróży, lecz także z powodu nieoczekiwanych awarii stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ma też negatywny wpływ na rentowność serwisu, gdyż komplikuje naprawy z powodu ich wielokrotnego powtarzania. Zamiast taniego zamiennika otrzymujemy więc jego namiastkę, w dodatku bardzo drogą w eksploatacji.Wasi dostawcy

Podobne

Polecane