strona główna Biznes Optymistyczny rok 2010
2010-08-08, ostatnia aktualizacja 2010-08-10 06:22

Optymistyczny rok 2010

Bosch pracuje nad systemami i komponentami do samochodów elektrycznych

Fot. Bosch

Bosch pracuje nad systemami i komponentami do samochodów elektrycznych

Światowy kryzys nie ominął Grupy Bosch. W 2009 roku jej globalne obroty spadły do 38,2 mld euro, czyli o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy na rok 2010 są jednak znacznie lepsze.

W światowej skali rok ubiegły po raz pierwszy od dziesięcioleci przyniósł firmie stratę operacyjną w wysokości 1,2 miliarda euro. Trudną sytuację na rynkach globalnych w 2009 roku najbardziej odczuł dział Techniki Motoryzacyjnej, którego obroty wyniosły 21,7 miliarda euro, czyli o 18% mniej, niż w roku 2008. Dział zakończył rok stratą ok. 500 mln euro. Obroty spadły też (o 24%) w dziale Techniki Przemysłowej. Dział Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków odnotował stosunkowo niewielki (5%) spadek obrotów i jako jedyny w Grupie zakończył rok 2009 z dodatnim wynikiem 440 milionów euro.

Międzynarodowy charakter Grupy Bosch okazał się atutem w warunkach kryzysu. Poprawa koniunktury najwcześniej nastąpiła w regionie Azji i Pacyfiku. W drugiej połowie 2009 koniunktura zaczęła się poprawiać także w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. Nie zrekompensowało to jednak strat poniesionych w pierwszych dwóch kwartałach.

W roku 2009 Bosch przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową kwotę 3,6 miliardów euro Mimo trudnej sytuacji nakłady firmy na działalność badawczo-rozwojową osiągnęły w minionym roku kwotę 3,6 mld euro. Przedsiębiorstwo zgłosiło do opatentowania rekordową liczbę 3 800 wynalazków, co oznacza 15 nowych rozwiązań każdego dnia pracy. Na całym świecie w działach badawczo-rozwojowych Boscha zatrudnionych jest 33 tysiące osób, o tysiąc więcej niż w roku poprzednim. Już dzisiaj ok. 45% nakładów na badania i rozwój jest przeznaczanych na produkty chroniące środowisko i zasoby naturalne, a sprzedaż tych produktów stanowi jedną trzecią całkowitych obrotów koncernu. W okresie najgłębszego kryzysu obroty tej branży wzrosły do wartości prawie jednego miliarda euro, a na rok 2010 prognozuje się uzyskanie 1,5 miliarda euro.
W roku 2009 Bosch przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową kwotę 3,6 miliardów euro

Duży wkład w ochronę środowiska ma branża motoryzacyjna. Oprócz prac nad dalszym proekologicznym rozwojem silników benzynowych Bosch zajmuje się również systemami samochodowych napędów hybrydowych i elektrycznych. Jednym z przykładów tej strategii jest utworzona wraz z firmą Samsung spółka joint venture o nazwie SB LiMotive Co. Ltd. Zajmuje się ona rozwojem, produkcją i dystrybucją akumulatorów litowo-jonowych dla motoryzacji. Pierwsze ich dostawy zaplanowano na 2011 rok.

Konsekwentne działania zmierzające do obniżenia kosztów oraz zapewnienie płynności finansowej przyczyniły się do tego, że Grupa Bosch także w roku 2009, mimo kryzysu, dysponowała solidną bazą finansową. Wszystkie inwestycje oraz akwizycje zostały sfinansowane z własnych środków. Kolejnym dowodem stabilności finansowej jest udział kapitału własnego, utrzymujący się niezmiennie na poziomie 49%, oraz dodatnia pozycja finansowa netto, wynosząca ok. 500 milionów euro.

Dzięki tym czynnikom już w pierwszym kwartale roku 2010 obroty koncernu wzrosły o ok. 25%  w porównaniu z tym samym okresem roku 2009, a w całym bieżącym roku finansowym Bosch spodziewa się wzrostu obrotów o ponad 10%, czyli do 42 miliardów euro. W związku ze wzrostem popytu na samochody, w szczególności poza Europą, spodziewamy się, że największy wkład w przyszły sukces będzie miał dział Techniki Motoryzacyjnej.

Najszybsza poprawa koniunktury spodziewana jest w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce dzięki dynamicznemu rozwojowi jej gospodarki z 3-procentowym wzrostem PKB i szczególnie zadowalającym wynikom pierwszego kwartału w branży techniki motoryzacyjnej. Oczekiwana jest również lepsza koniunktura na rynkach Ameryki Północnej i Południowej oraz dalsze umocnienie pozycji Boscha w regionie Azji i Pacyfiku.

Wyniki działalności w Polsce

Spółka Robert Bosch z siedzibą w Warszawie zajmuje się sprzedażą części samochodowych i urządzeń diagnostycznych, elektronarzędzi, systemów zabezpieczeń, nagłośnieniowych i grzewczych. Częścią spółki jest także Techniczny Dział Sprzedaży – Pierwsze Wyposażenie, zajmujący się koordynacją i nadzorem dostaw części samochodowych Boscha do fabryk m.in. Volkswagena w Polkowicach i Poznaniu, Fiata w Bielsku-Białej i Tychach oraz GM w Gliwicach. Spółka Robert Bosch posiada swój oddział we Wrocławiu, gdzie produkowane są układy hamulcowe. W Polsce mieszczą się także specjalistyczne spółki Boscha, dostarczające produkty i usługi pod renomowanymi markami, np. Buderus, Holger Christiansen, Junkers, Rexroth i Siemens.

Bosch pracuje nad systemami i komponentami do samochodów elektrycznych

Bosch pracuje nad systemami i komponentami do samochodów elektrycznych

Kryzys roku 2009 nie oszczędził spółek z Grupy Bosch w Polsce, które odnotowały łączny obrót na poziomie 640 milionów euro, czyli mniejszy o blisko 25% w stosunku do roku 2008. Najpoważniejszy, bo około 45-procentowy spadek wystąpił w dziale Techniki Przemysłowej, co wynikało ze znacznego ograniczenia projektów inwestycyjnych. Na spadek obrotów działu Techniki Motoryzacyjnej (27%) miała wpływ redukcja sprzedaży samochodów na świecie i ograniczenie dostaw części dla samochodowych zakładów produkcyjnych w Polsce. W dziale Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków obroty spadły o 16%.

W tej trudnej sytuacji rynkowej Bosch nadal w Polsce inwestował. Nakłady na inwestycje w środki trwałe wyniosły w 2009 roku 52 miliony euro. W minionym roku spółka Robert Bosch przeprowadziła się do nowej własnej siedziby o powierzchni prawie 9 tys.?m2. Wartość tej inwestycji zamknęła się w kwocie 16 milionów euro.  Nowe biuro z trzema centrami szkoleniowymi stanowi poważne wsparcie dla działów sprzedaży. Zwiększona ilość sal szkoleniowych to także możliwość realizowania projektów edukacyjnych dla młodzieży i studentów.

W marcu bieżącego roku została oficjalnie zakończona rozbudowa fabryki układów hamulcowych we Wrocławiu. Wraz z nowo dobudowana halą powierzchnia fabryki zwiększyła się dwukrotnie do  33 000 m2. W latach 2008 i 2009 przedsiębiorstwo zainwestowało tu w sumie 22,2 mln euro.

Rosnące zatrudnienie

Grupa Bosch w Polsce zatrudnia łącznie 2 060 pracowników. Najwięcej osób, bo ok. 50%, pracuje w dziale Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków. Dział Techniki Motoryzacyjnej zatrudnia ok. 40%, a pozostała część przypada na dział Techniki Przemysłowej. W kryzysowym roku 2009 nie było redukcji zatrudnienia, lecz jego wzrost o ok. 190 nowych pracowników. Miejsca pracy stworzono w Fabryce Układów Hamulcowych we Wrocławiu, zwiększając w ten sposób liczbę jej pracowników do ok. 790. Do końca 2011 roku zatrudnionych zostanie tam kolejnych 45 osób.

Do roku 2012 planowane jest także zwiększenie zatrudnienia (do 130 osób) w Centrum Kompetencyjnym IT w Warszawie. Placówka ta, utworzona w roku 2008 decyzją zarządu Grupy Bosch, jako jedna z trzech na świecie, świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla całego koncernu.

Fabryka Układów Hamulcowych we Wrocławiu produkująca: zaciski hamulcowe, hamulce bębnowe, siłowniki wspomagania oraz korektory siły hamowania Fabryka Układów Hamulcowych we Wrocławiu produkująca: zaciski hamulcowe, hamulce bębnowe, siłowniki wspomagania oraz korektory siły hamowania
Fabryka Układów Hamulcowych we Wrocławiu produkująca: zaciski hamulcowe, hamulce bębnowe, siłowniki wspomagania oraz korektory siły hamowania


Krystyna Boczkowska
Prezes Robert Bosch Sp. z o.o., reprezentant Grupy Bosch w PolsceWasi dostawcy

Podobne

Polecane