strona główna Motoryzacja dziś Z uzasadnionym optymizmem
2017-11-20, ostatnia aktualizacja 2017-11-20 06:00

XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Z uzasadnionym optymizmem

Fot. SDCM, Archiwum

Fot. SDCM, Archiwum

W dniach 8 i 9 listopada, w salach konferencyjnych Hotelu Sound Garden w Warszawie spotkali się członkowie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Motoryzacyjnych, a także inni przedstawiciele firm tej branży.

Byli wśród nich techniczni i biznesowi eksperci, ludzie świata polityki i reprezentanci organizacji, które w tym roku współtworzyły Kongres, a więc: PAIH, PARP, STM, SIMR, SKFS, WAT, MOVEO, ITS oraz Koalicji Bezpieczni w Pracy. W przygotowaniu Kongresu uczestniczyły również branżowe stowarzyszenia międzynarodowe – FIGIEFA, CLEPA i APRA.

Podsumowania, wnioski i prognozy

Ponad 800 uczestników z całej Polski i Europy miało możliwość śledzić kongresowe prezentacje w trzech salach równolegle, w trakcie dwudniowych obrad. W ich ramach omawiano aktualne trendy rynkowe oraz omówiono zagrożenia i wyzwania stojące obecnie przed branżą.

Frank Schlehuber – dyrektor operacyjny CLEPA wystąpienie swe poświęcił głównym tendencjom rozwojowym europejskiego rynku motoryzacyjnego. Tych samych zjawisk w ocenie polskiego rządu dotyczyła prezentacja Kazimierza Smolińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Oceną najnowszych wyników rynku IAM w zestawieniu z zaznaczającymi się na nim megatrendami zajęli się w atrakcyjnym dwugłosie Krzysztof Soszyński – wiceprezes zarządu Inter Cars oraz Alfred Franke – prezes zarządu SDCM. Najnowsze, związane z motoryzacją europejskie regulacje prawne zaprezentowała Sylvia Gotzen – dyrektor generalny FIGIEFA.

Aktualne wyniki ekonomiczne dystrybutorów i producentów deklarowane w prowadzonym na żywo badaniu

O powyższych zagadnieniach w aspekcie krajowym, w tym także o kwestii elektromobilności (szanse czy zagrożenia dla niezależnych podmiotów rynkowych) dyskutowali w ramach interaktywnego panelu: Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Bogumił Papierniok – wiceprezes zarządu Moto-Profil, Adam Światowy – Busines Development Manager ZF Aftermarket Polska oraz Rafał Lanczyk – kierownik działu handlu krajowego w Przedsiębiorstwie "WP".

W trakcie obrad przeprowadzane były badania opinii przedstawicieli polskiego przemysłu i rynku motoryzacyjnego. Ich bieżąco ogłaszane wyniki świadczyły o korzystnych osiągnięciach w prowadzonej działalności i raczej optymistycznych ocenach jej przyszłościowych perspektyw. Oceniano spodziewane zmiany przychodów firm w porównaniu obecnego roku z ubiegłym deklarując w większości zdecydowaną poprawę osiągniętych efektów. Określano też przewidywany wpływ współczesnych megatrendów na rozwój motoryzacyjnego rynku, gdzie niepokojąco zaznaczyły się niemal powszechne obawy przed dalszą ekspansją elektromobilności i wejściem Grupy PSA na rynek aftermarketowy przy bardzo spokojnym potraktowaniu zapowiadanego wzrostu liczby pojazdów autonomicznych i zintegrowanych przez internetowe sieci globalnych producentów.

Inne kwestie oceniane przez kongresowych gości w bezpośredniej ankiecie

Wcześniejsze Badanie Koniunktury Rynku Motoryzacyjnego MotoFocus wykazało, że 69% dystrybutorów i 40% producentów części odnotowało wzrost przychodów w trzecim kwartale w porównaniu z drugim kwartałem bieżącego roku. Jeśli chodzi o prognozy na koniec roku, wzrostów spodziewa się 77% dystrybutorów części i 89% producentów. Najwyższych wzrostów przychodów przekraczających 10% spodziewa się aż 55% dystrybutorów i 41% producentów.

Przykład odpowiedzi na niektóre pytania kongresowej ankiety

W programie Kongresu znalazła się również sesja PAIH pt.: "Motor napędowy polskiej gospodarki. Jak go wspierać?" oraz przygotowana przez PARP konferencja pt: "Kompetencje w sektorze motoryzacji – jak ich szukać, jak je odnaleźć", a także prezentacja "Produkcja części i komponentów motoryzacyjnych w Polsce i Europie" poprowadzona wspólnie przez Alfreda Franke i Mariolę Hauke z organizacji CLEPA, a poświęcona nowym krajowym i europejskim regulacjom prawnym.

Kobiety silne i kompetentne

Sesja zatytułowana "Siła kobiet w męskiej branży" okazała się wielkim sukcesem jej uczestniczek prezentujących swe dokonania, plany i poglądy przed męskim w zdecydowanej większości audytorium. Podczas tej części kongresowych obrad frekwencja na sali dynamicznie rosła, co oznaczało, iż przybywający słuchacze decydowali się na rzecz tej właśnie problematyki rezygnować z równolegle prowadzonych i skądinąd bardzo atrakcyjnych zajęć pod hasłem "Regeneracja – zamknięty obieg w gospodarce", przygotowanych przy udziale europejskiej organizacji APRA.

Zadecydowało o tym nie tylko sprawne poprowadzenie kobiecych dyskusji przez Irenę Sowińską – dyrektorkę Instytutu Prosperity i Krystynę Błocką-Sowińską – prezeskę Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, lecz przede wszystkim fascynujące osobowości bohaterek spotkania. Były nimi: Krystyna Boczkowska – prezes firmy Robert Bosch, Joanna Szwajkowska – prezes firmy Wuzetem, Agnieszka Komornicka – prezes firmy Point S Development, Agnieszka Walczak – właścicielka usługowego warsztatu motoryzacyjnego i Anita Niemczyk-Szewczyk – prezes firmy Inter-Team.

Obecność kobiet na tak eksponowanych i odpowiedzialnych stanowiskach traktowana jest przeważnie na zasadzie rzadkiego wyjątku potwierdzającego tylko odwrotną, powszechnie obowiązującą regułę. Tymczasem z dokładnie przemyślanych, rzeczowych i szczerych wypowiedzi uczestniczek sesji dowiedzieć się było można prawdy całkiem innej. Po pierwsze nie ma w biznesie odrębnych, kobiecych i męskich sposobów na sukces, awans karierę, ani też na stereotypową solidarność płci, a tym bardziej na arbitralnie stosowane sztuczne parytety. Po drugie o indywidualnych karierach zawsze decydują kompetencje, umiejętność zespołowej współpracy i racjonalnego wytyczania optymalnych celów. Po trzecie jednak kobiece i męskie pozycje wyjściowe nie są tu identyczne z przyczyn społecznych i wręcz biologicznych. Wszystko zatem zależy od indywidualnej zdolności godzenia rozbieżnych kobiecych życiowych ról...

Inne ważne wydarzenia

Sesjom merytorycznym towarzyszyły cieszące się znacznym powodzeniem kameralne spotkania typu B2B, podczas których organizatorzy zapewnili kongresowym gościom dogodne warunki nawiązywania i umacniania biznesowych kontaktów z wybranymi partnerami. Była to zarazem znakomita okazja do zgłaszania wszelkich uwag, wniosków i propozycji.

Specjalnie dla gości Kongresu swoje nagrane wystąpienia przygotowali Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki oraz profesor Jerzy Buzek, były premier Polski. Premier Morawiecki wspomniał o znaczeniu przemysłu motoryzacyjnego dla polskiej gospodarki, a profesor Buzek wypowiedział się interesująco o elektromobilności i wyzwaniach stojących przed polską motoryzacją w związku z tym trendem.

W podobnej formie nagrania video do uczestników Kongresu zwrócił się wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, który wspomniał m.in. o zmianach w motoryzacji (rosnące zaawansowanie techniczne pojazdów, cyfryzacja, elektromobilność i autonomiczne pojazdy), ale również o zagrożeniach dla branży płynących m.in. z wadliwego projektu rozporządzenia COM 31 i o trwającym obecnie trialogu stwarzającym szansę na poprawę tego dokumentu.

Debatę zatytułowaną "Zmiany na rynku warsztatowym – czy przynależność do sieci warsztatowych gwarantuje rozwój?" poprowadził Witold Rogowski, Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO, pod której patronatem odbyło się to spotkanie. Jego uczestnicy doszli do wniosku, że trudno obecnie wskazać jednoznacznie, w jakim kierunku zmieni się rynek warsztatów niezależnych, ale nie oznacza to, że należy biernie na te zmiany czekać.

Do nowej sytuacji na naszym motoryzacyjnym rynku pracy nawiązywał interesujący panel dyskusyjny "Jak utrzymać pracownika? Czy liczy się tylko wynagrodzenie?". Liderami prowadzonych obrad byli: Marcin Gralewski – dyrektor Sprzedaży i Marketingu CWS-Boco Polska, Tamara Bieńkowska – wykładowca akademicki, Rafał Sekuła – Członek Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Robert Kierzek – wiceprezes zarzadu Inter Cars i Andrzej Smółko – przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. Na drugie z tytułowych pytań wszyscy wyżej wymienieni odpowiadali jednogłośnie przecząco. Ich zróżnicowane natomiast i dobrze uzasadnione własną praktyką poglądy odnosiły się do innych metod ograniczania pracowniczej fluktuacji, takich jak: komfortowe stanowiska pracy, likwidacja źródeł stresu oraz dodatkowe świadczenia socjalne lub edukacyjne.

Podczas Kongresu SDCM ogłoszono wyniki konkursu "Bezpieczny Warsztat 2017". Pamiątkowe dyplomy uroczyście wręczył laureatom Maciej Wisławski – najsławniejszy polski pilot rajdowy.

Debata ekspertów na temat aktualnych trendów rynku motoryzacyjnego

Kameralne spotkanie B2B z udziałem członków zarządu Inter Cars

Debata o tym, jak zatrzymać pracownika odchodzącego do innej firmy?

  • 2017-11-28 21:51

    czesci

    krakowiaczekjeden

    Prognozy dosyć optymistyczne ale jak to będzie to sie zobaczy. Chociaż coraz więcej osób ma auta więc i siłą rzeczy roboty mechanikom powinno przybywać. U mnie więcej osób sie na nowe częsci decyduje w jakości OE delphi np. zamiast używek, wolą raz zapłacić i mieć święty spokój na dłużej

    skomentujWasi dostawcy

Podobne

Polecane