strona główna Praktyka warsztatowa Dlaczego i jak należy płukać układ AC?
2018-05-10, ostatnia aktualizacja 2018-05-10 06:06

Dlaczego i jak należy płukać układ AC?

Fot. Nissens

Fot. Nissens

Układ klimatyzacji działa w sposób prawidłowy, jeśli nie ma w nim żadnych wewnętrznych zanieczyszczeń. Dlatego proces płukania układu AC jest jedną z najważniejszych czynności serwisowych.

Aby układ klimatyzacji działał w sposób prawidłowy, musi być pozbawiony wewnętrznych zanieczyszczeń. Czynnik chłodniczy i olej pracujące w warunkach wysokich temperatur i ciśnień, a także precyzyjne elementy sprężarki dla optymalnego działania wymagają braku zanieczyszczeń w układzie.

Płukanie układu klimatyzacji jest jedną z najważniejszych czynności serwisowych, szczególnie przy wymianie sprężarki lub w przypadku, gdy zdiagnozowano jego zanieczyszczenie. Poprawnie wykonane płukanie układu zalecane jest przez ekspertów oraz wiodących producentów sprężarek. Aby zapewnić poprawne smarowanie układu, niezbędne jest jego płukanie i napełnienie pustego, czystego układu za pomocą właściwego oleju w zalecanej ilości.

Typowe usterki

Opiłki metalowe, zanieczyszczony czynnik chłodniczy i olej lub niewłaściwie zastosowane dodatki mogą spowodować zakłócenia przepływu lub zablokowanie takich elementów układu, jak np. osuszacz, skraplacz, zawór rozprężny bądź zawór ECV/MCV. Doprowadzić to może do utraty wydajności układu, wzrostu ciśnienia, a tym samym nieprawidłowego obciążenia termicznego sprężarki i w konsekwencji kosztowych uszkodzeń podzespołów.

Nie wolno płukać sprężarki, elementu rozprężnego oraz osuszacza. Skraplacz nadaje się do płukania tylko pod warunkiem, że jest w dobrym stanie

Ponadto zanieczyszczenia i wilgoć wpływają na właściwości smarne oleju, czyli na przyspieszone zużycie smarowanych nim elementów. Nieprawidłowe smarowanie ma bowiem natychmiastowy negatywny wpływ na części mechaniczne sprężarki, narażając ją na zatarcie. Podobne zagrożenie powoduje stosowanie niewłaściwego oleju (np. uniwersalnego zamiast zalecanego) oraz mieszanie olejów różnych typów i gęstości.

Zalecane rozwiązanie

Aby uniknąć problemów związanych z wydajnością systemu i kosztownych powtórnych napraw, należy przepłukać układ klimatyzacji, jeśli stwierdzono zablokowanie układu, zatkanie osuszacza, nadmiar zastosowanego kontrastu lub też obecność środków uszczelniających. Ponadto należy zawsze przepłukać układ przed zainstalowaniem nowej sprężarki. Zwęglone cząstki oleju, opiłki metalowe i inne zanieczyszczenia, które spowodowały awarię poprzedniej sprężarki, mogą spowodować, że nowa sprężarka też szybko ulegnie uszkodzeniu.

Wziernik kontrolny

To niedrogie i skuteczne narzędzie służy do obserwacji czynnika w układzie. Pozwala również łatwo wykryć obecność wszelkich zanieczyszczeń w przepływającej przez obieg cieczy płuczącej. Dlatego zalecane jest do efektywnej diagnostyki w różnych sytuacjach: przed, w trakcie i po płukaniu.

Istotne uwagi ogólne!

Odpowiednie smarowanie ma znaczenie kluczowe dla prawidłowej żywotności sprężarki. Znajdujące się wewnątrz niej precyzyjne elementy mechaniczne zaprojektowane są do pracy z ciasnym pasowaniami oraz z cienką warstwa oleju smarującego na ich powierzchniach.

Należy pamiętać, że takie podzespoły układu, jak sprężarka klimatyzacji, element rozprężny oraz osuszacz, bądź też zasobnik – nie powinny być poddawane procesowi płukania.

Wziernik kontrolny pozwala wykryć zanieczyszczenia w czynniku chłodniczym, którego konsystencja i kolor ułatwiają postawienie diagnozy

Jeśli pozwala na to stan skraplacza, to warunkowo dopuszcza się jego płukanie, w przeciwnym razie element ten należy zawsze wymieniać na nowy.

Więcej informacji na temat produktów i usług na www.nissens.com/climate oraz www.nissens.com.plAndrzej Naglik
Product Manager Chłodnice Nissens Polska

Tagi

Serwis  Klimatyzacja Wasi dostawcy

Podobne

Polecane