strona główna Praktyka warsztatowa Testowanie akumulatora w warsztacie
2019-01-08, ostatnia aktualizacja 2019-01-08 06:00

Testowanie akumulatora w warsztacie

Fot. Johnson Controls

Fot. Johnson Controls

To prosta czynność, którą można wykonać w każdym pojeździe odwiedzającym warsztat. Jej przeprowadzenie nie jest czasochłonne, zajmuje średnio 3–5 minut, więc daje się wykonać nawet przy okazji świadczenia innej usługi.

Na rynku dostępnych jest kilkanaście rodzajów urządzeń testujących akumulatory. Do najpopularniejszych należą testery elektroniczne, które wykorzystują metodę konduktancji. W efekcie końcowym pozwala ona oszacować nie tylko poziom naładowania akumulatora (SOC), lecz także jego stan (SOH).

Jeżeli instrukcja pojazdu oraz testera nie wskazuje inaczej, podłączamy kable testera bezpośrednio do klem znajdujących się na biegunach akumulatora i postępujemy zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu urządzenia.

Za pomocą klawiszy urządzenia należy wpisać parametry, takie jak: pojemność oraz prąd rozruchu badanego akumulatora (w przypadku bardziej zaawansowanych testerów należy również podać rodzaj technologii akumulatora).

Test akumulatora przy wyłączonym silniku

Badane jest napięcie spoczynkowe (za idealne uznaje się 12,6 V).

Możliwe wyniki przeprowadzonego testu:

DOBRY: Pozwala na dalszą bezproblemową eksploatację akumulatora, niemniej jednak zaleca się ponowienie testu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu letniego lub zimowego.

WYMIEŃ: Informacja o tym, że test został wykonany w momencie, kiedy akumulator jest w stanie krytycznym. W zależności od sposobu eksploatacji we wnętrzu akumulatora możemy mieć do czynienia z następującymi problemami:

  • silnie skorodowana kratka ołowiowa;
  • masa czynna uległa zużyciu, a jej znaczna część nie przylega już właściwie do kratki i nie uczestniczy w całości w procesach chemicznych, co powoduje znaczną utratę parametrów akumulatora;
  • płyty akumulatora są zasiarczone, co zwiększa opór wewnętrzny.

DOBRY/NAŁADUJ: Wydajność akumulatora zaczyna spadać lub akumulator jest częściowo rozładowany. Zaleca się monitorowanie jego stanu w odstępach 1-2-miesięcznych lub jego wymianę. W przypadku niedoładowania wskazane jest naładowanie akumulatora i ponowienie testu.

Test akumulatora podczas uruchamiania silnika

Badany jest poziom, do jakiego spada napięcie podczas rozruchu silnika. Badanie to jest uzupełnieniem podstawowego testu akumulatora. Tester sprawdza, do jakiego poziomu spada napięcie podczas rozruchu silnika. Wyniki należy interpretować w następujący sposób:

  • napięcie > 9,5 V – możliwość dalszego, bezproblemowego użytkowania akumulatora;
  • napięcie < 9,5 V – może oznaczać, że w najbliższym czasie wystąpią problemy z akumulatorem.

Istotne jest, że poziom napięcia nie jest tutaj zależny wyłącznie od akumulatora, należy więc zwrócić uwagę również na stan rozrusznika i innych elementów silnika stwarzających opór przy rozruchu.

Test ładowania akumulatora

Badany jest poziom napięcia prądu ładowania ze strony alternatora.

Napięcie to powinno wynosić od 14,1 V do 14,6 V. Pomiaru dokonuje się przy włączonych światłach mijania i nawiewie powietrza. Wartość poniżej 14,1 V powoduje niedoładowanie akumulatora, natomiast powyżej 14,6 V – jego przeładowanie.

Jeśli użytkownik samochodu pokonuje głównie krótkie trasy, zaleca się, aby poziom ładowania mieścił się bliżej granicy 14,4 V – 14,6 V. Od powyższej reguły mogą pojawić się wyjątki, szczególnie w zaawansowanych pojazdach z systemem start-stop.

Varta Partner Portal oferuje szczegółowe instrukcje montażu, także do pojazdów z systemami start-stop

Przypominamy wszystkim warsztatom o programie bezpłatnego testowania akumulatorów. Zachęcamy do rejestracji na stronie, gdzie znajdują się dodatkowe informacje: www.varta-automotive.pl

Artykuł opracowany na podstawie materiałów firmy Johnson ControlsWasi dostawcy

Polecane