LZO

 • Po ograniczeniu emisji LZO

  2015-01-07 06:21

  Działania UE w zakresie zmniejszania emisji lotnych związków organicznych są częścią szerszego programu, mającego na celu ograniczenie powstawania ozonu niskopoziomowego.

  więcej

 • System całkowicie wodorozcieńczalny

  2010-11-26 08:45

  Efektem europejskich ograniczeń emisji LZO jest zastąpienie bazowych lakierów rozpuszczalnikowych wodorozcieńczalnymi. W innych warstwach powłok dominują jednak produkty tradycyjne.

  więcej

 • LZO - premia czy kara?

  2010-02-14 21:43

  Wymogi dotyczące emisji LZO aktywizują dostępne od dawna, lecz nie zawsze chętnie stosowane, technologie lakiernicze. Ze zrozumiałych względów budzą najwięcej kontrowersji w zakładach, których zaplecze i technologia nadają się tylko do wymiany.

  więcej

 • Lakiernictwo XXI wieku (cz.I): Powłoki lakiernicze współczesnych samochodów

  2009-11-03 05:06

  Producenci samochodów udzielają obecnie kilkuletnich gwarancji trwałości ich powłok lakierniczych. Oznacza to, że w praktyce jedna fabrycznie wykonana powłoka może wystarczyć na cały czas użytkowania pojazdu.

  więcej


 

Wasi dostawcy


Polecane


ver. 2023#2