Encyklopedia Autonaprawy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z

Olej (ang. oil)

Substancja ciekła, używana do zmniejszania tarcia i chłodzenia współpracujących części metalowych. W motoryzacji znajdują dziś zastosowanie głównie oleje wielosezonowe pochodzenia mineralnego lub syntetycznego. Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się ich specjalne rodzaje.

  • Olej napędowy (ang. diesel fuel) - frakcja destylacji ropy naftowej używana jako paliwo do silników wysokoprężnych. Charakteryzuje się liczbą cetanową (patrz » liczba cetanowa)  określającą jego zdolność do samozapłonu. Powinien mieć małą zawartość siarki, substancji koksujących i tworzących popioły oraz niską temperaturę krzepnięcia.  
  • Olej przekładniowy (ang. gear oil) - musi mieć zdolność przenoszenia znacznych nacisków mechanicznych między zębami przekładni bez zrywania ciągłości warstwy smarnej. 
  • Olej silnikowy (ang. engine oil) - powinien, prócz lepkości dostosowanej do warunków eksploatacji, odznaczać się dobrą wytrzymałością mechaniczną, działaniem antykorozyjnym, właściwościami myjącymi, brakiem skłonności do pienienia się i odpornością na starzenie. 


Wasi dostawcy

Polecane