strona główna Forum profesjonalistów Diagnostyka sprzęgła - gdy sprzęgło się ślizga
2023-10-05, ostatnia aktualizacja 2023-10-05 10:00

Diagnostyka sprzęgła - gdy sprzęgło się ślizga

Schaeffler pod marką REPXPERT omawia diagnostykę sprzęgła

Schaeffler pod marką REPXPERT omawia diagnostykę sprzęgła

Szczegółową diagnostykę sprzęgła można rozpocząć po ustaleniu obszaru występowania usterki. Często popełniany jest dość istotny błąd, polegający na natychmiastowym rozpoczęciu jego demontażu, co w większości przypadków pociąga za sobą spory nakład pracy. Tymczasem warto wcześniej skontrolować elementy współpracujące ze sprzęgłem, co nie jest takie pracochłonne.

Gdy podczas ruszania/przyśpieszania wzrastają obroty silnika, jednak prędkość się nie zmienia (lub rośnie zdecydowanie za wolno) albo silnik nie gaśnie przy ruszaniu na trzecim biegu z zaciągniętym hamulcem postojowym, uszkodzone mogą być następujące elementy:

 • tarcza sprzęgła;
 • docisk sprzęgła;
 • układ wysprzęglania;
 • powierzchnia cierna koła zamachowego;
 • sprzęgło przeciążeniowe w DKZ.

Przed demontażem sprzęgła należy sprawdzić układ załączania:

 • mechanizm pedału sprzęgła;
 • luz na sprzęgle;
 • linkę sprzęgła;
 • pompkę sprzęgła, siłownik hydrauliczny oraz przewody.

Po demontażu sprzęgła należy sprawdzić tarczę sprzęgła – czy okładziny nie są zaolejone, pokryte smarem, spalone/zwęglone, zużyte do nitów oraz nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych.

Kontrola docisku sprzęgła powinna określić, czy nie uległ on przegrzaniu (niebieskie przebarwienia), nie ma zarysowań, a sprężyna talerzowa nie jest pęknięta.

W układzie wysprzęglania sprawdza się stan tulei prowadzącej, szczelność siłownika centralnego oraz łożysko oporowe (czy nie blokuje się na tulei prowadzącej).

Aby uniknąć błędnej diagnozy, należy sprawdzić również DKZ. Jeśli otwory masy wtórnej są przestawione względem śrub montażowych, może to świadczyć o uszkodzonej tarczy zabierakowej ze sprzęgłem przeciążeniowym. W tym przypadku zalecana jest dokładna weryfikacja z użyciem narzędzia specjalnego LuK (nr ref. 400 0080 10).

Inne usterki koła zamachowego/DKZ:

 • rysy/pęknięcia na powierzchni ciernej;
 • głębokość koła zamachowego nie mieści się w granicach tolerancji;
 • sprzęgło zrywne wewnątrz koła zamachowego jest zużyte (otwory masy wtórnej zakrywają śruby montażowe).

 

 

Przegrzanie docisku

Przyczyny:

 • olej lub smar na okładzinach;
 • za mały skok łożyska oporowego;
 • usterka w układzie wysprzęglającym;
 • jazda na półsprzęgle.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu.

Rozwiązanie:

 • wyeliminować przyczynę;
 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • pouczyć kierowcę o błędach w użytkowaniu.

Znaczne zarysowania i przeciążenia termiczne na płycie dociskowej

Przyczyny:

 • sprzęgło było użytkowane pomimo osiągnięcia granicy zużycia;
 • źle ustawiony skok łożyska oporowego;
 • usterka w układzie wysprzęglającym;
 • błąd kierowcy.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu;

Rozwiązanie:

 • wyeliminować przyczynę;
 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • pouczyć kierowcę o błędach w użytkowaniu.

Wytarte końcówki sprężyny talerzowej

Przyczyny:

 • zbyt małe napięcie wstępne łożyska;
 • blokuje się łożysko oporowe;
 • usterka w układzie wysprzęglania.

Skutki:

 • zwiększone zużycie listków sprężyny talerzowej;
 • nieprawidłowości w działaniu sprzęgła.

Rozwiązanie:

 • wymienić sprzęgło, łożysko oporowe i tuleję prowadzącą;
 • zweryfikować stan układu wysprzęglania, ustawić wymagane wstępne napięcie zgodnie z danymi producenta samochodu.

Wytarta bieżnia łożyska oporowego

Przyczyny:

 • niewłaściwe smarowanie lub jego całkowity brak;
 • zatarta tuleja łożyska oporowego;
 • blokada łożyska oporowego.

Skutek:

 • poślizg.

Rozwiązanie:

 • wymienić łożysko oporowe i tuleję prowadzącą;
 • nasmarować zgodniezaleceniami producenta samochodu;
 • wymienić zestaw sprzęgła.

Olej lub smar na wewnętrznym obwodzie okładziny

Przyczyny:

 • przeciek z uszczelniacza wału lub wałka sprzęgłowego;
 • usterka w układzie wysprzęglania;
 • nadmierna ilość smaru na wieloklinie.

Skutki:

 • siła odśrodkowa rozrzuca smar w kierunku okładzin. Powoduje to zmianę tarcia na okładzinach i w efekcie poślizg.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • postępować zgodnie z instrukcjami smarowania;
 • sprawdzić układ wysprzęglania;
 • sprawdzić wycieki z silnika i skrzyni biegów.

Zwęglona okładzina

Przyczyny:

 • przeciek z uszczelniacza wału lub wałka sprzęgłowego;
 • usterka w układzie wysprzęglania;
 • nadmierna ilość smaru na wieloklinie;
 • spadek tarcia na skutek przegrzania (długotrwały poślizg).

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy.

Rozwiązanie:

 • wymienić uszczelnienia;
 • wymienić sprzęgło, odpowiednio nasmarować wieloklin piasty.

Okładzina jest zaolejona

Przyczyny:

 • przecieka uszczelniacz wału lub wałka sprzęgłowego;
 • usterka w układzie wysprzęglania;
 • nadmierna ilość smaru na wieloklinie.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu.

Rozwiązanie:

 • wymienić uszczelniacze;
 • odtłuścić docisk;
 • wymienić zestaw sprzęgła.

Zarysowania okładzin od strony koła zamachowego

Przyczyny:

 • zużycie powierzchni ciernych koła zamachowego nie zostało zweryfikowane;
 • nieprzetoczona powierzchnia koła zamachowego lub niewymienione DKZ.

Skutek:

 • sprzęgło załącza się ze zmienną intensywnością.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • przetoczyć powierzchnie cierne koła zamachowego (tylko w przypadku sztywnej wersji);
 • nie wolno przetaczać powierzchni DKZ! Jeśli jest zużyte – wymienić na nowe.

Zużycie okładziny do poziomu nitów

Przyczyny:

 • naturalne zużycie;
 • pojazd był eksploatowany ze zużytym sprzęgłem;
 • błędy kierowcy (w przypadku przedwczesnego zużycia);
 • błędny dobór sprzęgła;
 • usterka w układzie wysprzęglającym.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • sprawdzić i naprawić układ wysprzęglania;
 • pouczyć kierowcę o błędach w użytkowaniu.

Okładziny pokryte są smarem

Przyczyny:

 • niewłaściwe smarowanie wieloklinu piasty;
 • nadmiar smaru na piaście.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu.

Rozwiązanie:

 • odtłuścić docisk;
 • wyczyścić wałek sprzęgłowy;
 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • odpowiednio nasmarować piastę.

Ślady kontaktu z tarczą sprzęgłową

Przyczyny:

 • błąd montażowy (odwrotnie zamontowana tarcza);
 • niewłaściwa tarcza.

Skutki:

 • poślizg;
 • hałas.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • ustalić właściwą stronę montażu tarczy.

Rozerwana tarcza

Przyczyny:

 • uszkodzenie spowodowane przeciążeniem,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej tarczy sprzęgła. Zjawisko to pojawia się, kiedy obroty wałka sprzęgłowego znacznie przekraczają wartość dopuszczalną dla aktualnie włączonego biegu niezależnie od obrotów silnika (np. zjazd z góry na pierwszym biegu z prędkością 100 km/h przy załączonym sprzęgle).

Skutki:

 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • pouczyć kierowcę o błędach w użytkowaniu.

Pęknięty i przegrzany docisk

Przyczyny:

 • uszkodzenie spowodowane przeciążeniem;
 • jazda z permanentnym przeciążeniem.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • pouczyć kierowcę o błędach w użytkowaniu.

Tuleja prowadząca jest zużyta

Przyczyny:

 • naturalne zużycie;
 • użycie niewłaściwego smaru;
 • materiały tulei i łożyska nie współpracują ze sobą;
 • blokuje się łożysko oporowe.

Skutki:

 • poślizg;
 • swąd lub dym unosi się podczas jazdy;
 • niepoprawne działanie układu przeniesienia napędu.

Rozwiązanie:

 • wymienić zestaw sprzęgła;
 • wymienić tuleję prowadzącą.

Ścięty wieloklin w tarczy

Przyczyny:

 • nieliniowość wałka sprzęgłowego względem wału korbowego;
 • DKZ jest zablokowane z powodu za długich śrub docisku;
 • uszkodzone koło pasowe z tłumikiem drgań.

Skutek:

 • niepoprawne działanie układu.

Rozwiązanie:

 • wymienić koło pasowe wału;
 • sprawdzić stan wałka sprzęgłowego;
 • wymienić zestaw sprzęgła.

Opracowanie na podstawie broszury REPXPERT


Przecztaj także:


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2