strona główna Wydarzenia Szkolenia w firmie Wimad
2020-01-13, ostatnia aktualizacja 2020-01-13 06:00

Szkolenia w firmie Wimad

Fot. Wimad

Fot. Wimad

Wrocławska firma Wimad, dystrybutor produktów Hunter, Hofmann, Rotary Lift, Saxon i Blitz, otworzyła w ubiegłym roku nowoczesne i w pełni wyposażone centrum szkoleniowe. Równocześnie pełni ono rolę wzorcowego warsztatu samochodowego do obsługi kół, zawieszeń i układów kierowniczych.

Przemyślany dobór urządzeń Centrum Szkoleniowego Wimad pozwala zarówno diagnozować, jak i usuwać wszelkie usterki tych zespołów. Diagnostykę, która nie trwa nawet minuty, przeprowadza się na przejazdowym stanowisku przyjęcia pojazdu do serwisu, wyposażonym w kamerę z oprogramowaniem Hunter Quick ID. Na podstawie odczytanego automatycznie numeru rejestracyjnego z bazy danych pobierany jest VIN pojazdu, ten zaś, znów automatycznie, podaje dane techniczne i regulacyjne (z jednostki sterującej urządzenia). Moduł do pomiaru stanu opon Hunter QuickTread metodą laserowego i lidarowego pomiaru skanuje rowki bieżników i porównuje je z wymaganiami.

Salka do szkoleń teoretycznych mieści wygodnie 12 osób

W tym samym czasie kolejne bezobsługowe urządzenie Hunter QuickCheck Drive dokonuje pomiaru geometrii ustawienia kół, kątów pochylenia i zbieżności, a dzięki ośmiu kamerom dodatkowo fotografuje z zewnątrz cały pojazd. Może to być przydatne w sytuacjach konfliktowych przy ustalaniu, skąd wzięły się np. rysy na lakierze. Wyniki pomiarów dostępne są w formie wydruku, widoku na ekranie monitora i w chmurze, gdyż wszystkie urządzenia połączone są z Internetem. Korzystają z nich mechanicy podczas dalszych czynności, które przeprowadza się w części warsztatowej.

Stanowisko przyjęcia pojazdu do serwisu wyposażone jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny Hunter Quick Check 3D i Hunter Quick Tread

Najważniejsze stanowisko obsługowo-regulacyjne do pomiaru i ustawienia geometrii kół zespolone jest z podnośnikiem nożycowym i pracuje w technologii 3D zgodnie z procedurami fabrycznymi producenta pojazdu. Można tu również wykonać kalibrację czujnika kąta skrętu (SAS), odczytać kody usterek, sprawdzić pojemność i sprawność akumulatora, a także (nowość!) skalibrować kamery i radary systemu ADAS.

Pomiar i regulacja geometrii ustawienia kół i osi pojazdów odbywa się na jednosekcyjnym zagłębianym dźwigniku nożycowym za pomocą urządzenia Hunter 3D Elite

Czynności obsługowe związane z kołami wykonywane są na automatycznej montażownicy Hunter TCR Revolution pracującej w trybie autonomicznym oraz wyważarce z testem drogowym – Hunter Road Force Elite. Nowoczesny park maszynowy znacznie skraca czas montażu i demontażu opon, szczególnie niskoprofilowych (<45%) i o dużej średnicy (>18”), a daleko posunięta automatyzacja nie wymaga zatrudniania pracowników o najwyższych kwalifikacjach.

Stanowisko do obsługi kół wyposażone jest między innymi w wyważarkę z testem drogowym Hunter RFE 20E oraz automatyczną i autonomiczną montażownicę Hunter TCR1XE-435

Szkolenia składają się z zajęć teoretycznych oraz warsztatowych zajęć praktycznych i prowadzone są przez doświadczonych inżynierów, będących czynnymi diagnostami w SKP. Możliwe jest indywidualne dopasowanie poziomu szkolenia (podstawowy, zaawansowany) do wiedzy uczestników.

Tematyka szkoleń

1. Geometria bezpieczeństwa

Szkolenie oparte jest na zaleceniach producentów samochodów i wskazuje różnice w procedurach pomiarowo-regulacyjnych największych koncernów samochodowych. Obejmuje:

• pomiar i regulację geometrii ustawienia kół (praktyka na kilku pojazdach i teoria);

• interpretację pomiarów;

• kalibrację czujnika kąta skrętu (SAS).

2. Wykrywanie i eliminacja drgań związanych z kołem samochodowym

Zajęcia pokazują sposób postępowania, którego celem jest wyeliminowanie reklamacji klientów na usługi związane z wymianą opon oraz optymalizację czasu koniecznego do pełnej obsługi koła. Obejmują:

• wykorzystanie i warunki pomiaru siły promieniowej oraz osiowej opony;

• omówienie wszystkich niejednorodności koła generujących jego drgania;

• interpretację i praktyczne wykorzystanie wyników pomiaru.

3. Zagadnienia marketingowe

Szkolenie przedstawia dodatkowe korzyści z wykorzystania stanowiska do szybkiego przyjęcia pojazdu na przykładzie dziesięciu badanych w czasie rzeczywistym samochodów i obejmuje:

• zwiększenie efektywności serwisu samochodowego.

Ośrodek szkoleniowy prowadzi też nieodpłatne szkolenia z obsługi i bezpiecznego wykorzystania maszyn dla nabywców urządzeń zakupionych w firmie Wimad. Obejmują one:

• systemy do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dmc do 3,5 t (Hunter);

• wyważarki do kół (Hunter);

• montażownice do kół (Hunter i Hofmann).

Zainteresowane warsztaty samochodowe mogą skorzystać z bezpłatnej prezentacji oferowanych do sprzedaży urządzeń.

Wimad wykonuje również ekspertyzy dotyczące geometrii ustawienia kół, a także z zakresu problemów związanych z niejednorodnościami opon samochodowych.

Koszty

Cena jednodniowego całodziennego szkolenia dla jednej osoby wraz z materiałami szkoleniowymi oraz obiadem przy jednym lub dwóch uczestnikach wynosi 450,- zł netto od osoby. Przy grupach trzech lub więcej uczestników cena wynosi 350,- zł netto od osoby.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności będących przedmiotem szkolenia.

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń – tel. 602 642 506Zenon Majkut
Wimad Spółka Jawna

Tagi

Wimad  szkolenie 


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2