strona główna Materiałoznawstwo Asmet - polski producent, europejska jakość
2020-02-19, ostatnia aktualizacja 2020-02-19 06:00

Asmet - polski producent, europejska jakość

Linia produkcyjna puszek tłumików

Asmet

Linia produkcyjna puszek tłumików

Zadaniem układu wydechowego jest odprowadzanie spalin z silnika oraz redukcja hałasu do poziomu określonego przez normy UE. O jego sprawności i bezpieczeństwie użytkowania decyduje jakość wykonania, zastosowany materiał oraz szczelność.

Układ wydechowy pracuje w ekstremalnych warunkach. Z zewnątrz atakuje go korozja, a tłumik trawiony jest od wewnątrz przez kwaśny kondensat. W miarę eksploatacji elementy układu wydechowego ulegają stopniowemu zużyciu, powodowanemu przez postępującą korozję, zróżnicowane temperatury pracy oraz sposób eksploatacji pojazdu. Problemy najczęściej dotykają aut wykorzystywanych na krótkich dystansach, głównie w cyklu miejskim, ponieważ we wnętrzu układu gromadzi się więcej kondensatu. Rozgrzany układ wydechowy samochodu eksploatowanego na dłuższych dystansach szybciej usuwa kondensat. Zużycie przyspiesza również praca w skrajnie zróżnicowanych temperaturach, gdy wydech styka się z lodowatym powietrzem, wodą, śniegiem czy środkami chemicznymi używanymi do usuwania lodu i śniegu, podczas gdy temperatura gazów spalinowych opuszczających silnik wynosi 800–1000°C.

Badania i rozwój

Na początku działalności firmy produkcja odbywała się metodą rzemieślniczą. Tłumiki wykonywane były z ręcznie spawanych czarnych blach i rur, a jedyną powłokę antykorozyjną stanowiła farba odporna na wysokie temperatury.

Od lat 90. Asmet korzysta z materiałów powlekanych warstwą aluminium o grubości 120 g/m2, zapewniających dłuższą żywotność wyrobów. W szczególnych przypadkach stosowana jest stal o jeszcze wyższych parametrach. Farby antykorozyjnej używa się już tylko do zabezpieczania miejsc spawanych.

Jako wygłuszenie stosuje się (nie we wszystkich tłumikach) włókno szklane Advantex. Jest to najlepszy obecnie materiał tego typu na rynku, w dodatku nie zanieczyszcza środowiska wydmuchiwaniem cząstek pyłów z układu wydechowego do atmosfery. Testowanie i porównywanie parametrów akustycznych tłumików przeprowadza się we własnym, dobrze wyposażonym laboratorium akustycznym.

Dziś w firmie funkcjonuje dział techniczno–technologiczny, który przy użyciu programów Auto-Cad i 3D opracowuje dokumentację i technologię produkcji.

Asmet projektuje własne konstrukcje, tańsze w zakupie, ale spełniające te same wymagania, co tłumiki oryginalne. Zamienniki te, po przejściu procedury homologacyjnej, otrzymują certyfikaty, a numer homologacji (np. e24 032589) zostaje trwale wybity na puszce tłumika. W razie kontroli podczas przeglądów (co w Niemczech jest obowiązkowe) organ może zwrócić się do firmy o przedstawienie certyfikatu. Asmet wdraża też zamienniki tłumików oryginalnych o nietypowej konstrukcji i kształtach. W produkcji nie używa się materiałów, które mogą zagrażać zdrowiu pracowników, użytkowników lub środowisku.

Produkcja

Od początku istnienia firma inwestuje w park maszynowy, urządzenia i środki wytwarzania. Obecnie wysoką jakość zapewniają nowoczesne technologie obróbki materiału i montażu. Procesy produkcyjne na wielu stanowiskach są zautomatyzowane, co zapewnia pełną powtarzalność wyrobów. Puszki tłumików oraz wewnętrzne rury perforowane wykonuje się na specjalistycznych liniach. Automatyzacja obejmuje rozkrój blach, formowanie płaszczy, wykrawanie, przetłaczanie i perforowanie denek, a montaż odbywa się przy użyciu odpowiednich szablonów. Ostatnią czynnością jest szczelne zamknięcie puszki, czyli zawalcowanie połączenia płaszcza z denkiem. Rury formuje się na giętarkach o zaprogramowanych parametrach, a następnie poddaje obróbce końcowej. Odpowiednia kalibracja zapewnia szczelne połączenie całego układu wydechowego.

Proces montażu końcowego jest ważny dla bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Montaż ten oraz finalne spawanie przeprowadza się w kabinach spawalniczych lub na specjalistycznych liniach robotów. Wszystkie etapy produkcji są monitorowane i kontrolowane, a okresowo pobierane próbki podlegają następnie weryfikacji.

Numer homologacji naniesiony na płaszcz tłumika

Asmet był pierwszym producentem tłumika zamiennego do Opla Insignii, który spełnił wymagania homologacyjne obowiązujące w Unii Europejskiej

Wydruk badania homologacyjnego tłumika

Studio do testów akustycznych

Linia do perforacji rur

Kabina robota spawalniczego

Prasa hydrauliczna

Stanowisko kontroli wyrobu

 

Badanie spawówJanusz Ossowski
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością, Asmet


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2