strona główna Biznes ZF prezentuje wyniki finansowe
2020-03-26, ostatnia aktualizacja 2020-03-26 13:02

ZF prezentuje wyniki finansowe

Firma ZF Friedrichshafen przedstawiła wyniki finansowe za rok 2019.

Wygenerowana przez Grupę ZF sprzedaż osiągnęła 36,5 mld euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych, fuzji i przejęć była ona nieco niższa niż w poprzednich latach, kiedy to wynosiła 36,9 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 1,5 mld euro (w roku 2018: 2,1 mld euro), a skorygowana marża EBIT wyniosła 4,1% (w roku 2018: 5,6%). Na koniec grudnia koncern ZF zatrudniał 147 797 pracowników na całym świecie (w 2018: 148 969).

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,9 mld euro. Pomimo trudnych warunków rynkowych, ZF po raz kolejny zwiększył wydatki na prace badawczo-rozwojowe do 2,7 mld euro (2018: 2,5 mld euro).

Firma opracowała w ubiegłym roku strategię ochrony klimatu, która opiera się na tzw. węglowym śladzie korporacyjnym (CCF). W tej strategii firma ZF zobowiązała się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) w swoich zakładach. 

Tagi

wyniki finansowe  ZF Wasi dostawcy

Podobne

Polecane