strona główna Lakiernictwo Technologia Rhopoint TAMS
2020-10-09, ostatnia aktualizacja 2020-10-09 11:04

Technologia Rhopoint TAMS

Fot. Konica Minolta

Fot. Konica Minolta

Volkswagen AG zastosował nową technologię pomiaru do oceny powierzchni lakierowanych karoserii samochodowych. Technologia Rhopoint TAMS (Total Appearance Measurement System) została opracowana w ramach innowacyjnego projektu i jest obecnie wprowadzana do produkcji seryjnej. Rhopoint TAMS jest dystrybuowany na całym świecie przez Konica Minolta Sensing.

Technologia ta jest wynikiem sześcioletniego wspólnego projektu rozwojowego firm Rhopoint Instruments Ltd., Audi AG oraz Volkswagen AG i oferuje producentowi samochodów ulepszone parametry kontroli jakości wyglądu lakierowanych karoserii i części samochodowych.

W wyniku pomyślnie zakończonej fazy testów na liniach produkcyjnych Rhopoint TAMS stała się nową technologią firmy Volkswagen i została włączona do warunków technicznych dostawy oraz specyfikacji testów jakości.

Rhopoint TAMS mierzy to, co widzi oko

W obecnie stosowanej metodologii pomiaru i kontroli wyglądu malowanych powierzchni największym wyzwaniem jest skorelowanie mierzonych wyników z oceną wzrokową inspektorów jakości, ponieważ to, co mierzą instrumenty, nie zawsze jest tym, co widzi ludzkie oko.

Nowe urządzenie wykorzystuje technologię projekcji i analizy obrazu do naśladowania percepcji wzrokowej. Obrazy pasmowe wyświetlane na powierzchni rejestrowane są za pomocą podwójnej kamery, a zastosowane techniki analizy optycznej (np. funkcji transferu optycznego) pozwalają obliczyć wskaźniki opisujące właściwości powierzchni.

Wartość parametru „Jakość” (Q) urządzenia Rhopoint TAMS sygnalizuje pozytywny lub negatywny wynik, a wartość parametru „Harmonia” (H) określa, czy przylegające do siebie części nadwozia mogą być postrzegane jako optycznie równoważne. W ten sposób zobiektyzowane zostaje subiektywne dotąd postrzeganie przez różnych indywidualnych obserwatorów. W przypadku odchylenia jakościowego, metodologia prezentacji wyników pozwala na szybką reakcję i interwencję.

Malowanie elektroforetyczne katodowe / E-Coat (KTL)

Przy zastosowaniu obecnych metod kontrola jakości matowych powłok elektroforetycznych na linii produkcyjnej była możliwa tylko poprzez wykonanie czasochłonnych i kosztownych analiz.

Dzięki zastosowanej koncepcji i metod optycznych, urządzenie Rhopoint TAMS umożliwia pomiary wszystkich rodzajów powierzchni, od powierzchni o wysokim połysku do powierzchni matowych. Użytkownik może teraz mierzyć również jakość powłok elektroforetycznych na linii produkcyjnej. Jest to tym ważniejsze, że jakość powłoki elektroforetycznej wpływa na postrzeganą i mierzoną jakość lakieru bezbarwnego, a tym samym – na ostateczny wygląd powłoki.

Wygląd lakierowanej powierzchni karoserii samochodu zależy w dużej mierze od falistości i chropowatości stalowych, aluminiowych lub plastikowych elementów formowanych przed lakierowaniem.

Rhopoint TAMS może być używany do pomiaru i mapowania powierzchni na każdym pośrednim etapie produkcji samochodu. Można określić charakterystykę powłoki elektroforetycznej, wypełniacza, powłoki gruntującej i powłoki nawierzchniowej przed operacjami polerowania i po nich w celu uzyskania szczegółowego obrazu całego procesu powlekania. Ten unikalny zestaw danych daje producentowi samochodów nowe możliwości oceny przydatności surowców lub optymalizacji poszczególnych elementów procesu, co przekłada się na redukcję kosztów i poprawę jakości.

Rhopoint TAMS jest dostępny jako przenośne urządzenie ręczne lub jako wdrożony system automatyczny. Urządzenie RoboTAMS zostało zoptymalizowane do szybkiej automatycznej oceny jakości lakieru pojazdu i zostało przetestowane pod kątem przydatności koncepcji. Dodatkowo, wykrywanie i charakteryzacja błędów to kolejne opcje, które mogą być wyświetlane dzięki rozwiniętej technologii pomiarowej.     


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2