strona główna Zespoły napędowe Napęd pasowy pompy HP
2021-09-01, ostatnia aktualizacja 2021-09-01 06:00

Silnik 1.8 TDCI Ford Lynx/Duratorq

Napęd pasowy pompy HP

Fot. Febi Bilstein

Fot. Febi Bilstein

Silniki 1.8 TDCI o pojemności skokowej 1753 cm3 montowane w samochodach marki Ford mają zapłon samoczynny z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W zależności od zmian konstrukcyjnych, głównie w obrębie układu zasilania w paliwo, stosowane są ich dodatkowe określenia: Lynx lub Duratorq.

Specyfika napędu układu rozrządu w silnikach 1.8 TDCI Lynx/Duratorq wynika z zastosowania przekładni pasowej do napędu wałka rozrządu. Jest to przekładnia pośrednia, ponieważ otrzymuje napęd od pompy wysokiego ciśnienia (HP)układu zasilania silnika w paliwo.

Przekładnią główną, realizującą napęd od wału korbowego do pompy, jest przekładnia łańcuchowa lub przekładnia pasowa – w zależności od wersji i czasu produkcji silnika – z pasem pracującym w środowisku olejowym. Podczas zalecanej obsługi przekładni napędu układu rozrządu wskazana jest również obsługa przekładni napędu pompy wysokiego ciś-nienia.

Pierwsze wersje silników 1.8 TDCI Lynx / Duratorq wyposażane były w przekładnię łańcuchową, napędzającą pompę HP bezpośrednio od wału korbowego. Przekładnia tego typu dostępna jest w ofercie Febi pod nr referencyjnym 46390 (rys. 1) i składa się z dwóch zębatek wyposażonych w dwa wieńce zębate każda, dwóch łańcuchów typu simplex prowadzonych równolegle, prowadnic oraz napinacza śrubowego.

Rys. 1. Przekładnia łańcuchowa febi 46390 wykorzystywana do napędu pompy wysokiego ciśnienia paliwa silników Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq

Numer referencyjny zestawu febi 46390 zgodny jest z numerem pierwszomontażowym producenta, OE 1 198 056. W zależności od oznaczenia kodowego silników 1.8 TDCI Lynx/Duratorq zestaw stosowany był w wybranych modelach samochodów do 2012 roku (katalog partsfinder: febi | 46390 | zestaw łańcucha pompy oleju dla pompy wtrysku | bilstein group partsfinder | oficjalny katalog części zamiennych febi, SWAG & Blue Print).

Rys. 2. Przekładnia pasowa febi 46380 wykorzystywana do napędu pompy wysokiego ciśnienia paliwa silników Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq

Przekładnia łańcuchowa napędu pompy wysokiego ciśnienia układu zasilania silnika w paliwo została zastąpiona przekładnią pasową, z pasem pracującym w środowisku olejowym – febi 46380 (rys. 2). W zależności od oznaczenia kodowego silników 1.8 TDCI Lynx/Duratorq (rys. 3), zestaw stosowany był w wybranych modelach samochodów do 2013 roku (katalog partsfinder: febi | 46380 | zestaw paska rozrządu dla pompy wtrysku | bilstein group partsfinder | oficjalny katalog części zamiennych febi, SWAG & Blue Print).

Rys. 3. Lokalizacja oznaczenia kodowego silników Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq

W skład zestawu wchodzą dwa koła pasowe współpracujące z pasem zębatym, pas, prowadnice oraz napinacz.

Oznaczenie kodowe silnika wycechowane jest na bloku od strony koła zamachowego. Metodyka obsługi przekładni pasowej napędu pompy HP silników 1.8 TDCI Lynx/Duratorq na pojeździe obejmuje następujące czynności:

1. Odłączenie akumulatora.

2. Ustawienie tłoka 1. cylindra w położeniu GMP (1. cylinder liczony od przodu silnika).

W tym celu należy, zdemontować pokrywę głowicy (rys. 4), następnie obracać wałem korbowym w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika aż do położenia tłoka 1. cylindra na około 5o przed GMP.

Rys. 4. Pokrywa głowicy silników Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq: 1. miejsca osadzenia śrub mocowania pokrywy do głowicy, 2. miejsce osadzenia czujnika położenia i prędkości obrotowej wałka rozrządu

Ponowny montaż pokrywy z momentem dokręcenia śrub 5 Nm. Wskazana jest wymiana uszczelki pod pokrywą na nową. Do wybranych wersji silników można zastosować uszczelniacz wałka rozrządu od strony napędu pasowego febi 05946 (rys. 5) oraz czujnik położenia i prędkości obrotowej wałka rozrządu febi 38222 (rys. 6).

Ponowny montaż pokryw łożyskowania wałka rozrządu z momentem dokręcenia nakrętek 20 Nm, a czujnika z momentem dokręcenia śruby 5 Nm.

Rys. 5. Uszczelniacz wałka rozrządu od strony napędu pasowego, febi 05946

Rys. 6. Czujnik położenia i prędkości obrotowej wałka rozrządu, febi 38222

3. Demontaż prawej łapy mocowania silnika do nadwozia (ponowny montaż z momentami dokręcenia śrub uwarunkowanymi specyfiką konkretnego modelu samochodu i rodzajem łapy oraz jej przedniego wspornika; ponowny montaż do silnika z momentem dokręcenia śrub 28 Nm).

4. Demontaż elementów składowych napędu osprzętu.

5. Demontaż osłony pasowego napędu układu rozrządu – osłona z tworzywa sztucznego (ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 7 Nm).

Przy położeniu tłoka 1. cylindra na około 5o przed GMP konieczne jest użycie przyrządu specjalnego, ograniczającego obrót wałem korbowym silnika. Przyrząd montowany jest w otworze technologicznym, wykonanym w kadłubie silnika z lewej strony od przodu (rys. 7).

Rys. 7. Otwór technologiczny do umieszczenia przyrządu specjalnego ograniczającego obrót wałem korbowym w silnikach Ford 1.8 TDCI

Do wykonania przestawienia kątowego układu korbowo-tłokowego metodyka zaleca wykorzystanie miejsca osadzenia blokady w wałku rozrządu. Obracając wałem korbowym do wyczuwalnego oporu, należy skontrolować, czy istnieje możliwość montażu blokady (rys. 8).

Rys. 8. Miejsce osadzenia blokady wałka rozrządu silników Ford 1.8 TDCI

Po wykonaniu tych czynności, potwierdzających poprawność ustawienia, zarówno układu korbowo-tłokowego, jak i wałka rozrządu, metodyka nakazuje blokadę układu korbowo-tłokowego na wieńcu zębatym koła zamachowego. W tym celu konieczne jest wymontowanie rozrusznika. Na bazie otworów pod śruby należy zamontować przyrząd w formie zębnika, który określi stałe położenie układu korbowo-tłokowego.

6. Demontaż elementów składowych pasowego napędu układu rozrządu.

W zakres tej czynności wchodzi odkręcenie napinacza, paska rozrządu, koła pasowego osadzonego na wałku rozrządu (koło bierne w przekładni pasowej napędu układu rozrządu), koła pasowego osadzonego na piaście koła pasowego napędu pompy HP (koło czynne w przekładni pasowej) oraz tylnej osłony przekładni pasowej napędu rozrządu (rys. 9).

Rys. 9. Przód silnika Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq: 1. koło pasowe napędu wałka rozrządu, ponowny montaż z momentem dokręcenia śruby 50 Nm, 2. koło pasowe osadzone na piaście koła pasowego napędu pompy HP (ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 42 Nm), 3. miejsce montażu napinacza pasa przekładni napędu rozrządu, ponowny montaż z momentem dokręcenia śruby 50 Nm, 4. tylna osłona przekładni pasowej napędu rozrządu (ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 10 Nm), 5. miejsca przykręcenia śrub mocowania przedniego wspornika łapy (ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 28 Nm)

Rys. 10. Masa uszczelniająca febi 109660

Przed montażem koła pasowego osadzonego na piaście koła pasowego napędu pompy HP (rys. 9, poz. 2) zalecane jest nałożenie masy uszczelniającej febi 109660 (rys. 10) na powierzchnie przylegania kół oraz krawędzie otworów pod śruby mocujące. Masa uszczelniająca, febi 109660 może być również stosowana do uszczelnienia powierzchni przylegania misy olejowej.

7. Demontaż osłony przekładni pasowej napędu pompy HP (rys. 11).

Rys. 11. Osłona przekładni pasowej napędu pompy HP silnika Ford 1.8 TDCI: a – lokalizacja osłony na silniku, b – osłona po demontażu z pierścieniem uszczelniającym, c – osłona od strony wewnętrznej z pokrywą pompy układu olejenia silnika

Pod osłoną przekładni pasowej napędu pompy HP znajduje się uszczelka, którą przy ponownym montażu osłony należy wymienić na nową. Osłona powinna być zamontowana z momentem dokręcenia śrub 10 Nm. Wskazana jest wymiana pierścienia uszczelniającego.

8. Wymontowanie elementów składowych przekładni napędu pompy HP (rys. 12).

Rys. 12. Elementy składowe przekładni pasowej napędu pompy HP: 1. napinacz, 2. koło pasowe osadzone na wale korbowym (koło czynne), 3. koło pasowe napędu pompy HP (koło bierne), 4. pas, 5. prowadnice

Do niezbędnych czynności zalicza się:

a. wymontowanie napinacza (ponowny montaż z momentem dokręcenia

65 Nm);

b. wymontowanie koła pasowego z wału korbowego (ponowny montaż poprzez koło pasowe napędu osprzętu z użyciem nowej śruby i dwuetapowym dokręceniem: etap I dokręcenie momentem 100 Nm i etap II – dokręcenie momentem 180 Nm;

c. wymontowanie koła pasowego napędu pompy HP (ponowny montaż z momentem dokręcenia nakrętki na wał pompy HP 45 Nm);

d. wymontowanie pasa i prowadnic (ponowny montaż prowadnic z momentem dokręcenia śrub 23 Nm).

9. Montaż nowych elementów składowych przekładni napędu pompy HP.

Rys. 13. Korelacja znaków kontrolnych kół pasowych i pasa oraz oznaczenie kierunku montażu pasa w przekładnia pasowej napędu pompy HP silników Ford 1.8 TDCI: a – znaki na kole pasowym wału korbowego, b – kierunek montażu pasa zgodny z kierunkiem obrotów silnika, c – znaki na kole pasowym pompy HP

Montaż należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do demontażu. Znaki na kołach pasowych przekładni muszą pokrywać się ze znakami na pasie, a kierunek montażu pasa musi być zgodny z kierunkiem obrotów silnika (rys. 13).

10.Wymiana elementów składowych przekładni napędu układu rozrządu.

Po wykonanych pracach serwisowych przekładni napędu pompy HP wskazana jest obsługa przekładni napędu układu rozrządu – zestaw febi 172711 (rys. 14). Montaż elementów składowych należy realizować w kolejności odwrotnej do demontażu (pkt. 5 oraz 6).

Rys. 14. Zestaw napędu układu rozrządu – uszczelniacz wałka rozrządu od strony napędu pasowego febi 172711, stosowany w silnikach Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq

Podczas wymiany elementów składowych przekładni napędu układu rozrządu konieczna jest wymiana pompy układu chłodzenia silnika. Pompę należy zamontować z momentem dokręcenia śrub 10 Nm, a wieniec koła pasowego do piasty pompy z momentem dokręcenia śrub 23 Nm.

Zalecany do układu płyn oznaczony jest specyfikacją Ford WSS-M97B44-D, zgodność febi 19400 (koncentrat) G12+. Pojemność układu chłodzenia silnika: w granicach 7 dm3 (zależnie od modelu).

W przypadku konieczności wykonania obsługi układu olejenia silnika konieczne jest zastosowanie oleju silnikowego SAE 5W-30 (OE Ford: WSS-M2C913-D), febi 101152 5 dm3 lub febi 101150 1 dm3. Zalecana ilość oleju przy wymianie z filtrem oleju 5,6 dm3.

Filtr oleju febi 48484 (OE Ford: 1 807 516; 1 339 125; 4M5Q-6714-CA) – rys. 15a lub febi 27129 (OE Ford: 1 322 152; 4M5Q6714BA; 1 003 003; 1 059 924; 1 136 568; 1 148 703; 1 207 066; 1 231 233; 2M5Q6714AB; 2M5Q6714AC; 2U7J6714AA; 5 022 955; 6 203 126; 6 915 969; XS4Q6714AB) – rys. 15b.

Rys. 15. Filtry stosowane w układach olejenia silników Ford 1.8 TDCI Lynx/Duratorq: a – filtr febi 48484, b – filtr febi 27129

Zastosowanie filtrów febi jest uwarunkowane specyfikacją i zgodnością z numerem OE Ford. Moment dokręcenia korka spustowego w misie olejowej 36 Nm. Korek jest wielokrotnego stosowania pod warunkiem wymiany podkładki.

Zakres dostępnych referencji febi wraz ze szczegółową specyfikacją w katalogu online: partsfinder.bilsteingroup.com.

Opracowanie na podstawie materiałów firmy Febi Bilstein

Tagi

Rozrząd 


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2