strona główna Aktualności II edycja programu "Razem dla Planety"
2024-05-20, ostatnia aktualizacja 2024-05-20 12:10

II edycja programu "Razem dla Planety"

BASF

BASF Polska kolejny raz inspiruje swoich klientów do podejmowania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju w II edycji programu „Razem dla Planety”. Akcja zainaugurowana 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie AHK Polska w Warszawie ma na celu prezentację i promocję rozwiązań, produktów i dobrych praktyk firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, procesów dekarbonizacyjnych oraz prośrodowiskowych innowacji.

Program „Razem dla Planety" stanowi unikalne przedsięwzięcie, które nie ma odpowiednika w kraju. – W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości, ale to nasi klienci, działający na końcu łańcucha produkcji, mają jeszcze większy wpływ na środowisko. Dlatego rok temu stworzyliśmy program „Razem dla Planety", którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu i dzielenia się swoimi osiągnięciami z szerszym gronem. Udział w programie to nie tylko szansa na pochwalenie się dobrymi praktykami. To także okazja do czerpania inspiracji od innych firm, którym, tak jak nam, zależy na innowacjach dla zrównoważonego rozwoju – powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska.

Duże zainteresowanie programem skłoniło BASF Polska do jego rozszerzenia w bieżącym roku. Inicjatywa otwiera się na nowych partnerów i patronów, którzy mogą nasyłać zgłoszenia poprzez stronę www.razemdlaplanety.eu

W skład kapituły programu BASF „Razem dla Planety” wchodzą: prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego; prof. Joanna Kulczycka z AGH w Krakowie; Maria Andrzejewska – dyr. generalna UNEP GRID Warszawa; dr inż. Tomasz Zieliński – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Agnieszka Ozubko – dyr. działu rzecznictwa  AHK Polska; Grzegorz Semerjak – dyr. ds. technologii i rozwoju Orlen Południe; Małgorzata Greszta – partnerka zarządzająca, CSR Consulting; Katarzyna Byczkowska – dyr. zarządzająca BASF Polska i Agnieszka Łyczak-Szymczyk – menedżer ds. zrównoważonego rozwoju, BASF Polska. Tak różnorodne grono ekspertów zapewni obiektywną ocenę, ale także różne perspektywy oceny prezentowanych w programie projektów.

Partnerami programu BASF Polska „Razem dla Planety w 2024 roku zostali: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Kantar Polska i Chocolissimo.

Patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Doświadczenie z minionego roku pokazało, że każda z zaproponowanych kategorii znalazła swoich zwolenników, dlatego w II edycji pozostają one bez zmian i będą to:

  • Lider Zrównoważonego Rozwoju MŚP,
  • Mistrz Obiegu Zamkniętego,
  • Innowator Roku,
  • Promotor Net-Zero.

Zwieńczeniem II edycji programu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się 20 listopada 2024 r.

Tagi

BASF 


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2