strona główna Wydarzenia Technologia hybrydowa Bosch - przyszłość samochodów użytkowych
2012-07-27, ostatnia aktualizacja 2012-07-27 14:29

Technologia hybrydowa Bosch - przyszłość samochodów użytkowych

Fot. Bosch

Technologia hybrydowa Bosch

Fot. Bosch

Bosch pracuje nad nowymi technologiami, które sprawią, że pojazdy użytkowe będą spalać mniej paliwa oraz emitować mniej zanieczyszczeń. Do takich technologii należy rozwój hybrydowych napędów w średnich i ciężkich pojazdach użytkowych oraz odzyskiwanie ciepła w układzie wydechowym.

Przy rozwoju napędów hybrydowych w samochodach użytkowych Bosch korzysta z doświadczeń z segmentu aut osobowych. Ponieważ silniki elektryczne, energoelektronika i sterowniki silnika Bosch są stosowane seryjnie w samochodach hybrydowych, firma wykorzystuje know-how produkując komponenty i układy przeznaczone dla dużych samochodów ciężarowych o masie do 40 ton, a także do średnich i dużych samochodów ciężarowych użytkowanych w transporcie dostawczym. W tych kategoriach pojazdów zalety elektryfikacji napędu mogą być najefektywniej wykorzystane. Konstruktorzy pracują nad równoległym napędem hybrydowym, który można w kompaktowy sposób zintegrować z układem napędowym pojazdu użytkowego. W transporcie dalekobieżnym i dostawczym na odcinkach ze spadkiem lub podczas hamowania możliwe jest odzyskanie energii elektrycznej i przekazanie jej do akumulatora wysokonapięciowego. Energia ta wykorzystywana jest potem do napędu silnika elektrycznego podczas ruszania lub na wzniesieniach. Silnik elektryczny wspomaga w ten sposób pracę silnika spalinowego.

Koncepcja przekształcenia ciepła odzyskiwanego w układzie wydechowym w energię elektryczną lub mechaniczną daje szansę na ok. 5 proc. oszczędność paliwa. Obecnie część energii pierwotnej jest uwalniana w postaci ciepła, wydostającego się razem ze spalinami do otoczenia. Energię te można odzyskać za pośrednictwem systemu WHR (Waste Heat Recovery System). Ciepło zawarte w spalinach jest wykorzystywane do wytworzenia pary, która wykonuje pracę w rozprężarce. Energia mechaniczna, wytwarzana w tym procesie, może być przekazana bezpośrednio lub za pomocą przekładni na wał korbowy. Alternatywnie rozprężarka może napędzać alternator, który dostarcza energię elektryczną do sieci zasilania lub akumulatora trakcyjnego napędu hybrydowego. Bosch opracowuje obecnie różne koncepcje rozprężarki jako głównego elementu przekształcania energii. 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecanever. 2023